Rendibilitats de les carteres de plans de pensions a tancament de juny 2023

Excel·lents rendibilitats en la primera meitat de l’any dels plans de pensions d’inbestMe.

Les carteres indexades d’inbestMe s’estan comportant molt bé en aquesta primera meitat del 2023, en línia amb la recuperació que estan tenint els principals índexs mundials, especialment els de renda variable. En aquest article us portem les rendibilitats dels plans de pensions de juny 2023.

Rendibilitat carteres de plans de pensions inbestMe
1/1/2023 a 30/6/2023

Com veiem al gràfic superior, les rendibilitats han oscil·lat entre el 0,5% del perfil 0 fins al 9,9% del perfil 10, amb una mitjana (perfil 1 a 10) del 5,7%. Les carteres de plans de pensions ISR s’han comportat pràcticament igual amb una mitjana del 5,5%.

Com veurem més avall, gràcies a aquesta recuperació les rendibilitats anualitzades (TAEs) de les nostres carteres de plans de pensions tornen a estar properes a les rendibilitats esperades als perfils més alts, una mica més allunyats als perfils baixos.

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions a llarg termini

A inbestMe incentivem la inversió a llarg termini. Recordem que les nostres carteres d’inversió estan pensades per a terminis de mínim tres anys o més. Ens interessa més dedicar el temps a analitzar el que passa a mitjà i llarg termini, per a això van ser dissenyades. A més, és on es percep millor els avantatges de la indexació i, per tant, de les nostres carteres.

Rendibilitat anualitzada (TAEs) de les carteres de plans de pensions
 inbestMe Estàndard vs Inverco
1/1/2015 a 30/6/2023

Al gràfic superior s’observa com les nostres carteres de plans de pensions estàndard acumulen una rendibilitat anualitzada (TAE) mitjana del 4,2% (perfil 1/10) o sigui 2,1 punts percentuals més (el doble) que la TAE ponderada mitjana dels plans de pensions a Espanya, segons l’estadística que publica Inverco.

Si incloem el perfil 0, la mitjana de les nostres carteres queda al 3,9%.

A totes les categories les nostres carteres de plans de pensions superen la corresponent categoria d’Inverco:

 • el perfil 0 obté una rendibilitat anualitzada del 0,5%, 1,3 punts per sobre de la categoria de renda fixa llarg termini d’Inverco
 • els perfils 1 a 3 obtenen d’1,2% a 2,5%. És a dir, des d’1,1 a 1,4 punts percentuals més que la categoria de Renda Fixa Mixta d’Inverco.
 • els perfils 4 a 8 aconsegueixen una rendibilitat anualitzada, des del 3,3% fins al 5,8%. Això és d’1 a 3,5 punts percentuals més que la categoria de renda variable mixta d’Inverco.
 • els perfils 9-10 assoleixen 6,5% i 7,1% 0,3 i 0,9 punts percentuals més que la categoria de renda variable d’Inverco.
Rendibilitat acumulada de les carteres de plans de pensions
inbestMe Estàndard vs. Inverco
1/1/2015 a 30/6/2023

Veiem la mateixa tendència al gràfic superior però ara amb les rendibilitats acumulades. De mitjana (perfil 1/10) les nostres carteres de plans de pensions indexades assoleixen un 43,2% de rendibilitat acumulada davant del 21,1% que assoleixen de mitjana els plans de pensions a Espanya, segons Inverco, és a dir, 22,1 punts percentuals, és a dir més que el doble.

Si incloem el perfil 0, la mitjana de les nostres carteres queda en 39,7% vs. 21,1%.

A totes les categories les nostres carteres de plans de pensions superen la corresponent categoria d’Inverco:

 • el perfil 0 obté una rendibilitat acumulada del 4,6%, 11 punts per sobre de la categoria de renda fixa llarg termini d’Inverco que perd un -6,4%.
 • els perfils 1 a 3 acumulen de l’11% al 22,9% o sigui de 10,5 a 22,4 punts percentuals més que la categoria de Renda Fixa Mixta d’Inverco que acumula només un 0,5%. El perfil 3 en concret és 45,8 vegades més rendible (22,9/0,5 = 45,8 vegades).
 • els perfils 4 a 8 aconsegueixen des d’un 31,2% fins a un 70,2% o sigui des de 10,4-41,2 punts percentuals més que la categoria de Renda variable mixta d’Inverco que acumula un 20,8%. El perfil 8 en concret és 3 cops més rendible.
 • els perfils 9-10 assoleixen 70,2% i 78,8% 3,6 i 12,2 punts percentuals més que la categoria de renda variable d’Inverco que acumula un 66,6%.

Com s’observa, els múltiples en rendibilitat acumulada entre les nostres carteres i les estadístiques d’Inverco s’amplien gràcies a l’efecte multiplicador de l’interès compost.

Nota important: per a les carteres de plans de pensions estàndard, les rendibilitats anteriors al 2020 provenen d’un backtest. Les rendibilitats de l’inbestMe Renta Fixa pla de pensions s’han ajustat a causa de la nova base establerta a partir del 2021 i reflectir les rendibilitats correctes. Per veure la rendibilitat des del 2020 veure la secció següent.

Rendibilitat anualitzada (TAEs) de les carteres de plans de pensions
 inbestMe ISR vs. Inverco
1/1/2015 a 30/6/2023

Al gràfic superior es veu com la rendibilitat mitjana dels plans de pensions ISR és lleugerament superior (4,4% vs. 4,2% a les carteres de plans de pensions Estàndard) i superen en 2,3 punts bàsics la rendibilitat anualitzada mitjana dels plans de pensions a Espanya segons l’estadística d’Inverco.

Rendibilitats anualitzades (TAEs) mitjana de les carteres de plans de pensions Estàndard/ISR vs. Inverco
1/1/2015 a 30/6/2023

En general, les carteres indexades ISR d’inbestMe s’han mostrat tant o més eficients que les carteres indexades estàndard a llarg termini.

Nota important: per a les carteres de plans de pensions ISR, les rendibilitats anteriors al 2021 provenen d’un backtest. Les rendibilitats de l’inbestMe Renta Fixa pla de pensions s’han ajustat a causa de la nova base establerta a partir del 2021 i reflectir les rendibilitats correctes.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions des del 2020

No és la primera vegada que recordem, que el llançament de les nostres carteres de plans de pensions es va fer en moments difícils, pràcticament alhora que començava la crisi sanitària de la Covid-19. I després d’un molt bon any 2021, van passar pel mercat a la baixa del 2022. Sens dubte les nostres carteres de plans de pensions han passat per dures proves d’estrès constant des del seu llançament.

Com s’observa, les rendibilitats acumulades en aquest període estan per sota de les esperades. Però, així i tot, com es veu, les nostres carteres continuen comportant millor en aquest període on els índexs han patit molt.

La rendibilitat acumulada mitjana de les nostres carteres és del 2,3%, fins i tot en aquestes circumstàncies, 1 punt percentual per sobre de la mitjana d’Inverco que es queda en aquest període a l’1,3%.

Com també es pot veure al gràfic superior, l’exercici mitjà de les nostres carteres també és millor a la d’altres carteres o plans de pensions indexats:

 • Les nostres carteres de plans de pensions acumulen un 0,3% més de mitjana (9,1% vs. 8,8%) que les carteres de plans de pensions d’Indexa Capital. Això és així als perfils 0 a 6 gràcies al millor comportament de l’inbestMe Renda Fixa Pla de pensions, mentre que als perfils 7 a 10 els perfils d’Indexa ho han fet millor. És un tema que tractem amb més detall quan parlem dels ajustaments a les carteres el gener 2023 i també a l’informe de les rendibilitats dels plans de pensions a tancament 2022.
 • Les nostres carteres de plans de pensions acumulen un 5,1% més de mitjana que la mitjana de plans de pensions de Finizens (aquesta comparació no és del tot homogènia, ja que inbestMe disposa d’11 perfils, mentre que Finizens només en té 5).

Sens dubte, les nostres carteres de plans de pensions han passat satisfactòriament per aquest període tan dur per als mercats, almenys des del punt de vista comparatiu.

CTA PP ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment