Descobreix els plans de pensions sostenibles d’inbestMe

En l’actualitat, cada vegada són més les persones que es preocupen per l’impacte que les seves decisions financeres tenen en el medi ambient i la societat en general. És per això que, en els últims anys, ha sorgit una creixent demanda de productes financers sostenibles, que busquen conciliar el benefici econòmic amb el respecte al medi ambient i la promoció d’un món més just i equitatiu. En inbestMe també estem conscienciats amb tot el que concerneix la millora del benestar de la societat i, per això, incloem una sèrie de productes sostenibles dins de la nostra oferta comercial. Fons ISR, ETFs i, també, Pla de Pensions sostenible.

En aquest article, explorarem detalladament els plans de pensions sostenibles d’inbestMe, explicant la seva filosofia d’inversió, els criteris que utilitzen per a seleccionar els actius en els quals inverteixen, i els avantatges que ofereixen tant des del punt de vista financer com social i mediambiental.

Plans de pensions: per què són importants de cara a la jubilació?

Els plans de pensions són productes especialment pensats per a pensar en la jubilació. Entre els seus principals avantatges destaquen:

  • Gràcies a les restriccions per al rescat, els plans de pensions permeten als treballadors estalviar per a la seva jubilació de manera sistemàtica i periòdica, la qual cosa els ajuda a acumular un capital que podran utilitzar per a mantenir el seu nivell de vida una vegada que deixin de treballar.
  • A més, totes les aportacions a plans de pensions ofereixen avantatges fiscals, ja que les aportacions que es realitzen poden deduir-se de la base imposable de l’IRPF, la qual cosa permet reduir la càrrega fiscal i augmentar l’estalvi efectiu, durant tot el temps que s’estalviï. També solen comptar amb un tractament fiscal favorable en el moment del rescat, la qual cosa permet optimitzar la rendibilitat de la inversió.
  • Els plans de pensions també permeten diversificar la inversió, ja que solen estar composts per diferents actius financers, com a accions, bons, fons d’inversió, etc. Això redueix el risc de la inversió i permet obtenir una rendibilitat atractiva a llarg termini. A més, la cartera es va ajustant a mesura que l’estalviador va complint anys, de manera que, com més a prop estigui la jubilació, serà interessant incloure més percentatge de renda fixa en cartera.

En definitiva, els plans de pensions són una eina fonamental per a assegurar una jubilació tranquil·la i sense sobresalts, ja que permeten estalviar de manera eficient, reduir la càrrega fiscal i diversificar la inversió per a obtenir una rendibilitat atractiva a llarg termini. Per això és important considerar aquesta opció d’inversió i triar el pla de pensions que millor s’adapti a les nostres necessitats i objectius.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Què és el pla de pensions sostenible?

Els plans de pensions sostenibles són una variant dels plans de pensions tradicionals que es caracteritzen per incorporar criteris d’inversió socialment responsable (ISR) en la selecció dels actius en els quals inverteixen. En altres paraules, aquests plans de pensions busquen conciliar el benefici econòmic amb l’impacte social i mediambiental de les inversions, invertint en empreses que compleixen amb determinats criteris ètics, socials i mediambientals.

Aquest tipus de productes permeten als inversors preocupats per l’impacte social i mediambiental de les seves inversions obtenir una rendibilitat atractiva, al mateix temps que contribueixen a la construcció d’un futur més sostenible i just.

En invertir en empreses que respecten els drets humans, promouen la igualtat de gènere, lluiten contra el canvi climàtic i adopten pràctiques responsables en la seva cadena de subministrament, per exemple, es contribueix a la consecució d’un món més just i sostenible.

A la fi de 2021, el patrimoni en plans de pensions sostenibles acumulava 4.064 milions d’euros, la qual cosa representa un 4,7% del patrimoni total dels plans de pensions individuals, que va aconseguir a la fi de setembre del 2021 en 86.570 milions d’euros, segons dades d’Inverco.

Els plans de pensions sostenibles d’inbestMe, què són i com funcionen?

En l’actualitat, inbestMe és l’única entitat espanyola que té una cartera de plans de pensions sostenibles. Està basada en dos plans de pensions (renda fixa i renda variable) amb un elevat grau de sostenibilitat, que es combinen entre si, tenint en compte els valors ESG, l’exclusió d’unes certes indústries i la inversió d’impacte.

Estan disponibles a partir de 250 € i/o amb traspàs de pla de pensions d’una altra entitat. Igual que tots els altres serveis d’inbestMe, seguim la nostra filosofia de llarg termini, eficiència, màxima diversificació i baixos costos.

La composició de la cartera dependrà del perfil (del 0 al 10):

  • inbestMe ISR Renda Fixa: amb el codi DGS N5350 és un pla amb un perfil de risc conservador, focalitzant-se principalment en la protecció del capital. Pel que és molt prudent i limita la seva exposició a la renda variable. Més informació del PP RF ISR.
  • inbestMe ISR Renda Variable: amb el codi DGS N5392 és un fons totalment indexat format per 10 ETFs amb una alta puntuació ESG de les 6 millors gestores (iShares, UBS, Amundi, Lyxor, Crédit Suisse i XTrackers). Més informació del PP RV ISR.

Si els plans de pensions ja aporten grans beneficis, A quines esperes per a descobrir els nostres plans de pensions sostenibles? Entra en la nostra web i coneix-nos.

CTA PP ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment