Quins són els avantatges fiscals d’invertir en plans de pensions?

Els plans de pensions són un instrument d’inversió especial i diferent de la resta. Per a començar, perquè és finalista. Ja que només es pot rescatar si esdevenen algunes de les contingències (jubilació, incapacitat laboral, gran dependència, dependència severa, defunció) o alguns dels supòsits excepcionals de liquiditat contemplats (malaltia greu, desocupació de llarga durada, liquiditat per antiguitat de les aportacions a partir de l’1 de gener del 2025). Però és que, a més, són productes que tenen un tractament fiscal diferent i favorable per al contribuent. A continuació, t’expliquem els principals beneficis fiscals de plans de pensions a l’hora d’invertir.

Els principals beneficis fiscals plans de pensions a l’hora d’invertir

Les aportacions són deduïbles en l’IRPF

El principal avantatge fiscal dels plans de pensions és que les aportacions realitzades en favor d’aquests instruments són deduïbles en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que es regularitzaran en fer la declaració de la renda.

En concret, els primers 1.500 € que s’aportin en un pla de pensions individual redueixen la base imposable general, amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques.

Aquest límit s’ha reduït en els últims anys, des dels 8.000 € vigents fa tan sols dos anys, als 2.000 € de 2021 i els 1.500 € actuals.

També serà possible efectuar aportacions a plans de pensions dels quals sigui titular el cònjuge de la persona que fa l’aportació.

En aquest supòsit, el límit d’aportació serà de 1.000 €, sempre que aquest no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques. En cas d’aconseguir-los, siguin de quantia inferior a 8000 € anuals.

Els plans de pensions d’ocupació

No obstant això, existeix una excepció a la regla general: els plans d’ocupació.

Per a 2022, el límit d’aportació i deducció de 1.500 euros podrà incrementar-se fins als 10.000 €. Sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social empresarial per import igual o inferior a la respectiva contribució de l’ocupador.

A aquest efecte, les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador tindran la consideració d’aportacions del treballador. En conseqüència, tindran un límit de deducció molt major que en el cas dels plans de pensions individuals.

PP ISR CAT

Els traspassos entre plans de pensions estan exempts de tributació

Una altra dels avantatges fiscals dels plans de pensions és que els traspassos dels seus drets consolidats estan exempts de tributació. És a dir, si bé no es podrà obtenir el capital si no es compleixen els requisits per al seu rescat, sí que es podrà traspassar d’un pla de pensions a un altre sense pagar impostos. Fins i tot havent obtingut plusvàlues.

Renda o capital: podràs triar la forma de rescat

Quan es donen les circumstàncies per al seu rescat, els plans de pensions es poden rescatar en algunes de les següents formes, a elecció del partícip:

  • En forma de capital, és a dir, tots els drets consolidats de cop.
  • En forma de renda, en forma de rendes periòdiques fins que s’esgoti els diners del pla.
  • Rescat mixt, és a dir, part del capital es rescata en forma de capital i la resta en forma de renda.

Depenent de la modalitat del rescat, la fiscalitat serà diferent.

Per norma general, el rescat en capital és molt més onerós per al partícip. Ja que implica augmentar els ingressos de l’exercici en el qual es rep i, en conseqüència, canviar de tipus marginal.

No obstant això, si reps el capital en forma de renda, és més complicat que tributis en els trams més alts. El resultat és que pagaràs menys imposats en la majoria dels casos.

A més, existeix la possibilitat d’aplicar una reducció del 40% a totes les aportacions realitzades al pla de pensions que siguin anteriors al 31 de desembre de 2006.

En qualsevol cas, convé fer càlculs segons la renda del partícip, la resta dels seus ingressos i la quantitat rebuda del pla de pensions per a determinar quina és la combinació òptima per a pagar menys imposats.

Aprofita tots els avantatges fiscals dels plans de pensions amb inbestMe

Amb inbestMe podràs invertir en plans de pensions i gaudir de tots els seus avantatges fiscals sense renunciar a la rendibilitat. A més, invertint amb nosaltres t’oblides de tota la gestió segons el teu horitzó d’inversió, canviï. Conté renda variable indexada que, combinant-la amb renda fixa indexada, permet crear fins a 11 perfils per a adaptar el teu pla a la teva situació. I per descomptat, amb els costos més baixos.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment