Beneficis fiscals dels Fons Indexats

No tots els productes d’inversió són iguals als ulls d’Hisenda. Cadascun d’ells tributa d’una forma diferent, la qual cosa acaba tenint conseqüències a la cartera de l’inversor i, per descomptat, per la seva rendibilitat. En aquest sentit, existeixen una sèrie de beneficis fiscals dels fons indexats sobre altres instruments similars. Aquests són alguns dels més importants.

Quins són els beneficis fiscals dels Fons Indexats?

Encara que alguns dels avantatges fiscals dels fons d’inversió són compartits per altres productes, la veritat és que aquests instruments aprofiten al màxim possible tots els beneficis que brinda la legislació espanyola als productes d’inversió.

Bàsicament, aquests beneficis es poden dividir en diverses categories, de les quals destaquem la possibilitat de traspassar participacions entre fons sense peatge fiscal, el diferiment fiscal, la tributació als tipus de l’estalvi i la possibilitat de compensar pèrdues amb altres guanys patrimonials.

Els traspassos entre fons estan exempts de tributació

El principal avantatge dels fons d’inversió, entre els quals es troben els fons indexats, és que el traspàs entre aquests instruments està exempt de tributació.

És a dir, si un inversor decideix vendre les seves participacions en el fons per a comprar participacions en un altre fons, no ha de vendre primer el seu fons i, en conseqüència, no ha de passar per Hisenda pagant el corresponent als seus beneficis.

És a dir, si un inversor decideix vendre les seves participacions en el fons per a comprar participacions en un altre fons, no ha de vendre primer el seu fons i, en conseqüència, no ha de passar per Hisenda pagant el corresponent per als seus beneficis.

A més, és possible traspassar la totalitat de les participacions o fer-ho de manera parcial, és a dir, una part d’elles.

Guía de inversión Fondos Indexados

La venda de les participacions tributa per la base imposable de l’estalvi

El segon avantatge fiscal dels fons indexats és que tan sols cal tributar per les plusvàlues obtingudes en la base imposable de l’estalvi, que tributa per uns tipus marginals sensiblement inferiors als tipus corresponents a la base imposable general. Aquests són els següents:

Desde HastaTipo a aplicar
0 €6.000 €19%
6.000 €50.000 €21%
50.000 €En Endavant23%

Aquest és un gran avantatge enfront d’altres vehicles d’inversió similars com els plans de pensions, que tributen al tipus general per tots els drets consolidats, on s’inclouen no tan sols els guanys, sinó també les aportacions. Això sí, aquests vehicles permeten desgravar-se part de les aportacions al pla.

Aprofita el diferiment fiscal al màxim possible

El tercer avantatge dels fons d’inversió és que gràcies a aquest instrument s’aprofiten tots els avantatges del diferiment fiscal.

Això vol dir que s’ajorna el pagament d’impostos fins al moment de la venda de les participacions, en lloc de pagar pels rendiments obtinguts any rere any, com ocorre amb un dipòsit a termini fix o bons estatals, entre altres.

I encara que pugui semblar que el diferiment fiscal té poc impacte sobre el teu capital, en realitat té conseqüències sobre el mateix.

Les diferències són tan importants que, a 25 anys, amb instruments d’inversió que proporcionin la mateixa rendibilitat, amb un fons d’inversió estalviaràs més de 1.300 € en impostos. Fes els comptes i ho comprovaràs.

Possibilitat de compensar pèrdues amb guanys patrimonials

Els fons d’inversió tan sols tributen per les plusvàlues obtingudes. Però, què ocorre en el cas de vendre participacions en pèrdues?

Doncs que també compten amb un avantatge afegit: es poden compensar amb altres guanys patrimonials per a reduir la base imposable de l’estalvi dins d’un exercici fiscal.

És a dir, si, per exemple, obtens uns guanys de 250 € anuals per un dipòsit a termini fix i en el mateix any decideixes vendre un fons d’inversió que té unes pèrdues de 150 €, tan sols has de tributar per 100 €, que és la diferència entre el guany obtingut i la pèrdua.

Per això, en moltes ocasions, molts contribuents venen fons indexats en pèrdues i així redueixen la seva factura fiscal.

Com invertir en fons indexats a través d’inbestMe

Gràcies a inbestMe Fons Indexats podràs invertir en una cartera de Fons Indexats adaptada a tu per, d’aquesta manera, aconseguir la millor rendibilitat amb costos reduïts i així aprofitar-te de tots els beneficis fiscals que tens per invertir en fons indexats.

De fet, pots començar gaudint d’aquests avantatges fiscals traspassant les teves participacions en fons d’inversió a inbestMe sense peatge fiscal.

carteras de fondos indexados

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment