Què és millor un dipòsit bancari o la Cartera Estalvi d’inbestMe?

És millor un dipòsit bancari o la Cartera Estalvi d’inbestMe? Aquesta és una pregunta que ens fan sovint des que llancem les Carteres Estalvi d’inbestMe.

La resposta curta és que no és ni millor ni pitjor, sinó que és diferent.

La Cartera Estalvi d’inbestMe NO és un dipòsit bancari. És una forma diferent d’optimitzar els nostres estalvis amb un risc gairebé nul.

Com és diferent, fem a continuació unes reflexions comparant la Cartera Estalvi d’inbestMe amb un dipòsit.

Què és un dipòsit bancari? Un exemple.

Un dipòsit bancari és un compte bancari (IBAN) que s’obre i s’immobilitza per un termini determinat diguem, un any, amb un interès nominal fix anual brut (abans d’impostos), diguem l’1%.

Altres dades que poden ser rellevants a considerar:

  • És la periodicitat, és a dir, cada quant ens paguen l’interès, diguem anualment.
  • Rebrem el net d’aquest interès restant-li abans els impostos (a Espanya mínim el 19%).
  • El Mínim de diners a dipositar, diguem 5.000 Euros.
  • El Màxim de diners acceptats en el dipòsit, diguem 25.000 Euros.

És molt important saber, addicionalment:

  • Si puc retirar o no els diners abans del termini.
  • I en cas que estigui permès, si deixo de percebre tots els interessos, percebuts i per percebre, o tinc una penalització. Normalment, si ens deixen retirar diners abans del termini, tindrem algun tipus de penalització (per exemple, perdre els interessos reportats).

Exemple de la informació obligatòria a posar en un dipòsit. L’important pot estar en la lletra petita subratllada en vermell.

Aquests dos últims aspectes (que es poden visualitzar pels dos cadenats a la foto superior) fan que un dipòsit tingui un risc poc conegut: és el risc de liquiditat. El fet de tenir un termini en què els nostres diners estan bloquejats implica assumir un risc: el risc que el necessitem abans i no puguem disposar d’ell.

De la mateixa manera, el risc de liquiditat es manifesta també si fins i tot podent-se fer, pagarem una penalització (normalment els interessos ja reportats).

Nueva llamada a la acción

Més enllà del risc de liquiditat, és un fet que els dipòsits bancaris són en general percebuts com un producte segur.

Així i tot, no oblidem que un dipòsit bancari està en el balanç del banc (és un deute per al banc). Això és un problema al qual se li dona en general poca importància: de forma generalitzada, es percep un banc com una entitat segura i serà un problema major o menor en funció de la tranquil·litat o no que ens doni el banc en qüestió.

A més de la garantia que ens pugui donar el banc pel seu nom, un dipòsit té la garantia del fons de garantia de dipòsits fins a 100.000 Euros (el Fons de Garantia de Dipòsits és a Espanya, en altres jurisdiccions tindràs la que correspongui, per exemple al Regne Unit aquesta garantia és de 85.000 GBP i oferta per la FSCS Financial Services Compensation Scheme).

La Cartera Estalvi d’inbestMe contra un dipòsit bancari

En la taula de més a baix descrivim les principals característiques de la Cartera Estalvi d’inbestMe enfront d’un dipòsit bancari.

És important entendre que la Cartera Estalvi d’inbestMe no és un dipòsit bancari o sigui una anotació bancària en un IBAN, sinó un cartera de valors constituïda per diversos fons monetaris que repliquen els tipus d’interès dels bancs centrals.

Això la fa, tal com dèiem al principi, diferent.

Mirando en la tabla las características que consideramos más relevantes y comparándolas, cada uno podrá concluir lo que puede ser más conveniente para su caso.

ConcepteCartera Estalvi inbestMeDipòsit bancari (exemple il·lustratiu)
Tipus de compteCartera de valors (no és un IBAN)Cuenta bancaria (IBAN)
Què ésCombinació de Fons monetarisAnotació bancària
PlaçFlexibleDeterminat
Tipus d’interès o rendibilitatTAE variableFix per a aquest termini
Tipus d’interés %1,40%(€)/3,60%($)1%
Com es rep la rendibilitat/interèsS’acumula diariamentAnualment
Quan pago impostosEn el moment de retirar o
tancar el meu compte
En el momento del devengo 
Què rebo inicialmentTota la rendibilitatL’interès – l’impost
Mínim1.000 €5.000€
MàximSense límit25.000€
Puc retirar els meus dinersSí. Disponible en 5 dias laboralsAl cumplir el plaç
PenalitzacióNo hay penalitzacióProbable, si puc retirar

En la taula hem posat alguns paràmetres que provenen de l’exemple que usem a l’inici. Les condicions caldrà modificar-les per a cada dipòsit que hagis d’analitzar.

En general, creiem que és poc opinable que la Cartera Estalvi d’inbestMe en general sigui més flexible, per no tenir un termini determinat, per tenir un tipus d’interès variable, amb un baix nivell d’entrada i sense límits quant a imports màxims.

D’altra banda, algú pot sentir-se més còmode per tenir un tipus d’interès conegut durant el termini determinat: en el nostre exemple de dipòsit un 1% brut durant un any.

Des d’inbestMe creiem que en l’entorn que estem ara mateix de més pujades potencials de tipus pot ser millor tenir una TIR variable que s’adapta a ells.

Això només el temps ho dirà.

En realitat això tampoc és tan diferent: en un dipòsit bancari, quan s’acaba el termini, el banc reajustarà el tipus d’interès, no sols en funció dels tipus d’interès vigents sinó també en funció del que li convingui comercialment. Recorda que per a un banc els diners no és més que matèria primera, com més barata (millor gratis) millor.

En això, et pot ajudar a llegir l’estimació de quina pot ser la TIR mitjana de les carteres estalvi en Euros i Dòlars a tres anys.

AltresCartera Estalvi inbestMeDipòsit bancari (exemple)
Garanties fins a 100.000€Fons de Garantia d’Inversions (FOGAIN)Fons de Garantia de Dipòsits (FGD)
Consideracions addicionalsAlmenys dos fons amb un total de 400 posicionsAnotació bancària en un IBAN
DipositariGVC Gaesco/AFB (Fons d’inversió)
Interactive Brokers (ETFs)
No aplica o es pot considerar el propi banc
TraspasableÉs traspasable a altres fons d’inversióNo es traspasable

Quant a les garanties, encara que el “Fons” que les garanteix són diferents, no hi ha grans diferències, tret que pugui ser més conegut el FGD pels problemes d’alguns bancs que el FOGAIN.

Una altra reflexió a fer-se és si ens sentim més tranquils en tenir els nostres diners en una anotació bancària d’un banc (compte bancari) o en fons monetaris de gestores com Blackrock, Pictet o Amundi, amb centenars de posicions (calculem unes 400 posicions).

Una altra consideració, a fer-se és si per a nosaltres pot ser important el diferiment fiscal dels fons d’inversió i beneficiar-nos d’ell (possible en la Cartera Estalvi d’inbestMe). Aprofitar-se del diferiment fiscal pot ser un gran avantatge. És un avantatge sens dubte durant el període que tinguem la cartera estalvi activa o si en algun moment considerem moure part o tot l’acumulat a un altre compte d’inversió.

Això no és possible en un dipòsit.

Si pots immobilitzar els teus estalvis més enllà dels 3 anys et recomanem que també analitzis les nostres carteres de fons indexats o de plans de pensions: el fet que els tipus d’interès siguin ara positius no ens garanteix vèncer la inflació, i pot no ser suficient per a complir els nostres objectius financers.

En aquest enllaç pots consultar la TIR actualitzada de les Carteres Estalvi.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment