Estimació de la TIR variable de la Cartera Estalvi en Euros 2023/2025

El dia 15/12, el Banc Central Europeu (BCE) va canviar el tipus d’interès oficial en Euros i el va pujar al 2% a mitjan desembre del 2022. Això ens va permetre elevar la TIR de la Cartera Estalvi en Euros a l’1,40%. A continuació, farem una estimació de la TIR Variable en Euros.

Canvi d’expectatives dels tipus oficials del BCE

Aquest dia no sols es van produir canvis en els tipus oficials, sinó que en les seves comunicacions, Christine Lagarde va canviar també les expectatives de tipus per als pròxims mesos i anys, a l’alça. Fent que l’estimació de la TIR Variable Euros canviï.

Estimación de la TAE Variable Euros: Cambios de proyecciones

Com veiem en el gràfic superior, els tipus oficials en l’eurozona aconseguirien un màxim del 3,8% a la fi del 2023. Abans el tipus màxim projectat era del 2,8%.

Les diferències en les projeccions dels tipus d’interès oficials en l’eurozona superen clarament l’1% en els pròxims mesos.

Nueva llamada a la acción

Estimació de la TIR Variable en Euros mitjana de la Cartera Estalvi a tres anys (2023 a 2025)

Igual que hem fet l’estimació per la Cartera Estalvi en Dòlars, aquí fem una projecció amb la política implícita dels tipus d’interès oficials del BCE (Banc Central Europeu).

Abans d’entrar en els càlculs volem destacar que la nostra intenció principal és il·lustrar amb més exemples el concepte de TIR variable que usem quan parlem de les Carteres Estalvi d’inbestMe.

Les estimacions que farem a continuació estan orientades principalment a aquest efecte i no han de considerar-se com a projeccions segures de les TIR que es podran aconseguir. Sí que poden servir com una aproximació o orientació, però serà imprescindible revisar periòdicament després de cada intervenció del BCE.

Conceptes202320242025
Nivell de tipus d’interès implícit (1)2.00%3.81%3,19%
TIR variable estimada (any) (2)1,50%3,30%2,70%
Rendibilitat acumulada (3)1,50%4,85%7,68%
TIR mitjana a final de cada any (4)1,50%2,39%2,47%

Segons el quadre superior la seqüència de les TIR variables estimades mitjanes per la Cartera Estalvi en Euros serien clarament creixents: 1,50% per al 2023, 3,30% per al 2024, 2,70% per al 2025.

Esperem que aquest exercici sigui útil per a entendre millor el que és la TIR variable, l’objectiu principal d’aquest article.

Quant al resultat de la projecció recordem que no és més que això, un càlcul estimat i basat en projeccions i aquestes poden ser errònies. N’hi ha prou amb veure més amunt que fa un mes aquestes eren almenys un 1% per sota.

En tot cas i mirat amb una certa perspectiva, són TIR atractives i desconegudes en els últims deu anys, la qual cosa fa que part dels diners en el món s’estigui movent cap a inversions més segures, ja que la remuneració dels diners ara és més alta. És ben conegut que l’augment de tipus d’interès desestimula la inversió en actius de risc.

Segons les projeccions seria possible obtenir una TIR mitjana pròxima al 2,5% en els pròxims tres anys.

Aquest és l’objectiu del BCE, desestimular la inversió, refredar l’economia i reduir l’efecte de riquesa que produeixen valoracions més altes, tot això per a reduir la inflació.

No obstant això, no ha de perdre’s de vista que fins i tot sent atractives són clarament inferiors a la inflació. Per a vèncer-la haurem de continuar pensant a invertir a mitjà o llarg termini amb una cartera ben diversificada al nostre perfil de risc.

Nueva llamada a la acción

Annex I: més detalls sobre els conceptes utilitzats en les projeccions:

  1. Nivell de tipus d’interès implícit: aquest és el tipus d’interès implícit de la política monetària del banc central europeu (BCE).
  1. TIR variable estimada (any): equival a (1) – 0,5%. Estimem que el 0,5% hauria de cobrir tots els costos i desviacions poques setmanes abans dels canvis en els tipus i és la nostra referència objectiu. Aquest 0,5% podria ser una mica superior si això no és així.
  1. Rendibilitat acumulada: és la rendibilitat acumulada al final de cada any, és a dir, al final del 2025 per exemple Rendibilitat acumulada 2025=(1+TIR 2023) X (1+TIR 2024) X (1+ TIR 2025) -1.
  2. TIR mitjana a final de cada any: Per exemple, a final del 2025, la TIR mitjana a final de cada any = (1+Rendibilitat acumulada 2025)^(⅓)-1.

En aquest enllaç pots consultar la TIR actualitzada de les Carteres Estalvi.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment