La TIR de les Carteres Estalvi puja a l’1,40% en Euro i al 3,60% en Dòlars

La inflació als EUA més baixa del que es preveu

La setmana passada va estar plena d’esdeveniments molt importants per als mercats financers. El primer va ser l’anunci del CPI als EUA (“Consumer Price Inflation” l’equivalent a l’IPC) que és ara mateix la dada que concentra més l’atenció. La dada de la inflació va anar més baix de l’esperat, si bé encara es manté en un nivell elevat de +7,1% anual (s’esperava en +7,3%). En aquest article expliquem la recent pujada de la TIR de les Carteres Estalvi tant en euros com en dòlars.

En aquest enllaç pots consultar la TIR actualitzada de les Carteres Estalvi.

Evolució de l'IPC als EUA

Fins i tot mantenint-se alta, és destacable que per segona vegada consecutiva els preus van pujar menys del que anticipaven els analistes. Això és sens dubte un bon senyal.

Hi ha senyals clars que la inflació de béns s’està desaccelerant. Els costos de l’habitatge continuen sent alts, però hi ha algunes dades en l’economia real que mostren que els preus s’estan desaccelerant. L’impacte d’aquesta desacceleració s’incorpora amb un cert desfasament i seran efectius en les dades de l’IPC posteriors.

El que continua sent bastant preocupant són els anomenats “serveis no relacionats amb l’habitatge”, els preus del qual encara estan sofrint pressions a l’alça per un mercat laboral fort.

El següent gràfic representa la contribució a l’IPC de diferents categories de preus. Com pot veure’s, els components d’energia i béns estan perdent importància, mentre que la major part de l’augment es deu ara als serveis.

Contribució a l'IPC ala EUA

La FED puja els tipus d’interès al 4,25%

Just l’endemà de la publicació de l’IPC, s’esperava que la FED decidís sobre els tipus d’interès oficials. Com s’esperava de forma generalitzada, el banc central dels EUA va augmentar els tipus en altres 50 punts bàsics (0,5%). Les pujades de tipus acumulades per a aquest any 2022 és del 4,25% (en el límit inferior), sent la més ràpida dels últims anys segons s’observa en el gràfic següent.

Històric de les pujades dels tipus oficials de la FED (del nivell superior)

Va ser molt interessant conèixer la postura de Powell en la seva videoconferència. Ja és ben sabut que la FED no vol que els mercats de renda variable es recuperin massa perquè això implicaria una suposada «relaxació de les condicions financeres». Si el mercat borsari es recupera, de fet, això crea un “efecte riquesa” positiu en el balanç de les famílies que podria induir a un major consum.

En el context inflacionari actual, això podria impulsar els preus encara més. Per tant, Powell intenta contenir el mercat cada vegada que es recupera massa amb els seus missatges.

Va deixar en clar que la intenció de la FED és mantenir els tipus alts, el temps que sigui necessari per a desaccelerar el mercat laboral, l’economia i contenir la inflació.

El tipus d’interès “terminal” (el que resulti al final de totes les pujades) que els membres de la junta esperen ara és del 5,1% en 2023. En la reunió de setembre, el seu pronòstic mitjà va ser del 4,6%. Per tant, continuen empenyent a l’alça les expectatives de tipus davant una inflació que, si bé millora, continua sent molt alta.

El següent gràfic mostra el diagrama de punts, que representen les expectatives dels membres de la junta (en groc). La línia en blanc representa les expectatives dels inversors que ara esperen que els tipus siguin una mica menys alts que les expectatives dels membres de la junta.

NL-CTA Cuenta Ahorro (CAT)

El BCE puja els tipus un 0,50%

Seguint a la FED, el dia 15/12/2022 va ser el torn del Banc Central Europeu (BCE) que també va pujar els tipus oficials en 50pb (0,50%). La presidenta Christine Lagarde va donar un missatge extremadament agressiu. Va anunciar que hi hauria més pujades.

Va esmentar la possibilitat que tinguem algunes pujades més de 50 pb per a contenir la inflació que es manté massa alta.

Per tant, el BCE sembla completament decidit a apujar els tipus, tot i considerar que l’economia europea és més feble que la dels Estats Units i que el BCE es podria veure obligat a aturar les pujades si l’economia s’alenteix massa. Tot i això, també podria donar-se el cas que les sensibilitats dins del directori del BCE respecte a la inflació i el creixement podrien tornar-se més divergents entre els membres.

Tal com veiem en el gràfic següent, les pujades de tipus del BCE també són les més ràpides d’aquests últims anys.

Històric de les pujades dels tipus oficials del BCE

Pugem la TIR de la Cartera Estalvi en Dòlars al 3,60% i en Euros a l’1,40%

A conseqüència d’aquestes pujades, els mercats borsaris han sofert unes certes correccions.

Però, d’altra banda, la pujada de tipus de la FED dels EUA permet elevar la TIR variable de la Cartera Estalvi en Dòlars al 3,60% i serà efectiva com a “regal” de Nadal, uns dies abans, entorn del 21/12/2022.

La pujada de tipus del BCE permet elevar la TIR variable de la Cartera Estalvi en Euros a l’1,40% i també efectiva com a “regal del Nadal 2022”.

Les Carteres Estalvi d’inbestMe estan dissenyades per a beneficiar-se de les pujades de tipus de forma pràcticament automàtica.

En el cas que aquestes pujades més agressives dels bancs centrals es confirmin, els nostres clients amb Carteres Estalvi aniran també beneficiant-se d’aquestes pujades, tal com ho descrivim en la seva presentació.

Et pot interessar conèixer més detalls de com calculem la TIRs variables de la Cartera Estalvi.

En aquest enllaç pots consultar la TIR actualitzada de les Carteres Estalvi.

NL-CTA Cuenta Ahorro (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment