Actius de Renda Fixa. Beneficis dels fons de renda fixa

El món de les finances mai ha destacat per la seva originalitat, sinó més aviat tot el contrari: és una àrea eminentment pràctica. I això es pot veure a la perfecció amb l’elecció dels noms que s’utilitzen en el dia a dia. Un bon exemple és la distinció entre renda fixa i renda variable.

La renda fixa rep aquest nom perquè les seves grans característiques són inalterables: són productes amb un venciment i una rendibilitat establerta que coneixes en tot moment. I com no et serà molt difícil d’endevinar, el nom de renda variable ve precisament que els actius d’aquesta categoria presenten característiques volubles i canviants.

Però, i si et digués que en realitat la renda fixa és molt més que un actiu amb un venciment i una rendibilitat coneguda? Encara més, el seu valor intrínsec canvia a cada moment com la renda variable. Continua llegint si vols entendre-ho.

Què són els actius de renda fixa

Els actius de renda fixa són un “ampli conjunt de valors negociables i instruments del mercat monetari que emeten empreses i institucions (públiques o privades) que representen préstecs que estàs entitats reben dels inversors”. Aquesta és la definició més acceptada d’actius de renda fixa, que ofereix la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Com s’ha dit, aquests instruments negociables es diferencien de les accions o altres productes de la renda variable que es coneix el termini de venciment i la rendibilitat que ofereix.

Però com hem dit anteriorment, el seu valor també pot canviar, com és possible? La resposta té a veure amb el fet que una cosa és la rendibilitat d’un actiu i una altra és el seu valor intrínsec. Per a entendre-ho, pensa que tens una lletra del tresor a dotze mesos, un títol de deute públic, amb un interès del 3% (30 euros si invertim 1.000), mentre un amic teu té la mateixa lletra, però només paga un 1% (10 euros si inverteixes 1.000). Ambdues tenen una rendibilitat coneguda, però la teva val tres vegades més si tots dos volguéssiu vendre-les. Al final, el que fa variar el valor d’un actiu de renda fixa és la rendibilitat que ofereix enfront de la resta de productes similars en el mercat. Això, al seu torn, depèn dels tipus d’interès i del risc creditici dels Estats o companyies emissores.

Què són els fons de renda fixa

Llavors, els fons d’inversió de renda fixa són aquells productes d’inversió col·lectiva en els quals els diners posats pels inversors s’inverteix en actius de renda fixa. Això és, emissions de deute com a bons, obligacions, lletres del tresor o pagarés, realitzades per governs o empreses.

La renda fixa: una opció atractiva ara?

En l’actualitat, els fons de renda fixa són una de les inversions més rendibles des de principi d’any. La raó té a veure amb l’actual context de pujada de tipus, la més ràpida que es recorda. Encara més important és que aquests increments ja s’estan reduint, la qual cosa ens pot portar a aconseguir pics de guanys elevats.

Perquè entenguis una mica el context i com beneficiar-te d’ell, recorda el que havíem comentat anteriorment. Els bons tenen dues rendibilitats diferents, una és el que paga a venciment (els interessos percebuts), la segona és la que obtindríem si venguéssim aquest actiu en aquest moment. En tots dos casos, com els tipus estan molt alts respecte a mesos i anys anteriors, per ambdues podríem aconseguir un fort benefici.

CTA Fondos Indexados (CAT)

Els principals avantatges d’invertir en un fons de renda fixa

Els fons de renda fixa tenen un gran nombre d’avantatges, principalment que són productes molt rendibles (especialment ara) amb un risc moderadament baix. Si seguim, per exemple, a BlackRock (un gegant de la inversió) entre els beneficis d’aquesta mena de productes d’inversió destaquen:

  1. La diversificació del risc, ja que els actius de renda fixa solen ser menys sensibles als riscos macroeconòmics. De fet, poden ajudar a compensar les pèrdues que es produeixen quan el mercat accionarial es trontolla.
  2. Preservació del capital, en ser inversions més segures, són un tipus de productes que poden ser una bona opció per als inversors que tenen menys temps per a recuperar-se de les pèrdues.
  3. Generació d’ingressos, en generar pagaments regulars, a través dels cupons, les inversions en renda fixa poden ajudar-te a generar ingressos de manera recurrent.
  4. Rendiment total, en alguns casos pots provar d’invertir en alguns fons de renda fixa una mica més arriscats, però que ofereixen majors rendibilitats. Per exemple, aquells que compren deute a empreses, països o institucions amb menor qualitat creditícia, que paguen cupons més alts.

Com triar un fons de renda fixa?

A l’hora de triar un fons de renda fixa o un altre no hi ha una gran diferència per a la seva elecció, respecte d’una altra mena de productes similars. El més important és que et prenguis el teu temps per a veure diferents opcions, la rendibilitat històrica, com més anys de referència tingui, millor, les comissions que et cobrarà i si hi ha requisits d’inversió mínima.

Al marge d’aquestes dades, els fons de renda fixa sí que tenen algunes particularitats que et vindrà bé tenir en compte. Si bé és cert que es tracta d’inversions normalment segures, en les quals es coneixen els rendiments, pren-te el teu temps per a examinar l’evolució. Especialment, si hi ha grans variacions en el seu preu o valor, la qual cosa es diu volatilitat. En aquest cas, sempre tria el que menys variació tingui, ja que t’ajudarà a aguantar millor la inversió.

Com invertir en Renda Fixa a través d’inbestMe

En inbestMe proposem la inversió a través de carteres gestionades per a beneficiar-te de la diversificació i que són més o menys adequades segons els objectius financers, horitzó i perfil de risc del nostre client.

En general, les carteres amb alta proporció de Renda Fixa són més adequades per a objectius financers que exigeixin una certa prudència, horitzons més curts i perfils menys arriscats. Així i tot, cal recordar que la Renda Fixa no està exempta de risc, és a dir, està subjecta al risc de tipus d’interès, ja que quan els tipus pugen el valor dels bons baixen a causa de la relació inversa entre tots dos. La renda fixa també té cert risc de liquiditat, és a dir, com més llarg és el termini, més variabilitat tenen els bons. Aquests riscos es van poder percebre clarament l’any 2022, que va ser un any molt especial.

En inbestMe un inversor que vulgui invertir exclusivament en Renda Fixa pot fer-lo a través de diverses opcions de carteres (segons sigui el seu país de residència o divisa):

  • Cartera perfil 0 en Euros en fons indexats (més indicada per a residents a Espanya, persones físiques) o ETFs (per a no residents) que està composta exclusivament per renda fixa denominada en Euros amb divisa coberta a l’Euro.
  • Cartera perfil 0 en Dòlars en ETFs que està composta exclusivament per renda fixa denominada en dòlars o amb divisa coberta al dòlar.

Alternativament, per al client menys arriscat, o l’estalvi de curt termini, oferim una Cartera Estalvi que no té a penes volatilitat amb una TIR variable coneguda (ara 2,65% en euros/4,55% en dòlars).

Per a saber quina cartera és més adequada per a tu … Coneix el teu perfil de risc.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment