Rendibilitat de les carteres de plans de pensions a tancament 2022

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions a llarg termini

L’any 2022 sens dubte ha estat un any molt complicat per al nostre model de carteres diversificades i les nostres carteres de plans de pensions que segueixen la mateixa filosofia també han sofert caigudes. En aquest article us portem la rendibilitat de les nostres carteres de Plans de Pensions 2022.

No obstant això, aquestes caigudes no invaliden la seva eficiència a mitjà i llarg termini.

TAEs mitjanes carteres de plans de pensions  inbestMe vs Inverco
1/1/20215 a 31/12/2022

Això es pot veure d’una forma molt resumida en el gràfic superior.

Les nostres carteres de plans de pensions estàndard haurien acumulat una TAE mitjana d’un 3,4% o sigui 2,5 punts percentuals més que la TAE ponderada mitjana dels plans de pensions a Espanya, segons l’estadística que publica Inverco. La diferència amb la versió ISR seria fins i tot una mica superior, i és de 2,8 punts percentuals. (Pots veure aquí una anàlisi sobre la millor rendibilitat de les carteres ISR).

TAEs carteres de pensions estàndard
1/1/2015 a 31/12/2022 vs Inverco

En el gràfic superior es veu que en totes les categories la rendibilitat és millor.

Nota important: aquesta anàlisi des del 2015 fins al 2022 inclou una part de backtest. A continuació es mostra una anàlisi des que es van iniciar les nostres carteres de plans de pensions en el 2020.

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions 2020 a 2022

Ja hem comentat, en altres ocasions, que el llançament de les nostres carteres de plans de pensions es va fer en moments difícils, pràcticament alhora que començava la crisi sanitària de la COVID-19. I després d’un molt bon any 2021, han tornat a sofrir en el 2022.

Rendibilitats acumulades carteres de pensions estàndard 
1/1/2020 a 31/12/2022 vs Inverco

Això ha condicionat que les rendibilitats acumulades (un 3% en mitjana) estiguin bastant per sota de l’esperat.

Així i tot, com s’observa, l’acompliment relatiu continua sent favorable a les nostres carteres. Des de l’1/1/2020 fins al 31/12/2022, les nostres carteres han acumulat 5 punts percentuals més que la mitjana dels plans de pensions que en el mateix període haurien perdut un 2% segons l’estadística d’Inverco.

TAES carteres de pensions estàndard
1/1/2020 a 31/12/2022 vs Inverco

Com s’observa en el gràfic superior, la TAE mitjana de les nostres carteres és de l’1,2% gairebé 2 punts percentuals més que la TAE mitjana ponderada dels plans de pensions a Espanya, que és del -0,7%, segons l’estadística d’Inverco.

Rendibilitats acumulades i TAEs mitjanes 
carteres de plans de pensions vs. altres
1/1/2020 a 30/9/2022

Com també es pot veure en el gràfic superior, l’acompliment mitjà de les nostres carteres també és superior a la d’altres carteres o plans indexats:

  • les nostres carteres de plans de pensions acumulen un 2% més en mitjana que les carteres de plans de pensions d’Indexa Capital
  • les nostres carteres de plans de pensions acumulen un 5,3% més en mitjana que la mitjana de plans de pensions de Finizens.

CTA PP ISR (CAT)

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions en el 2022

Les rendibilitats que hem anat reportant en les anteriors seccions estan ara per sota de les rendibilitats esperades.

La rendibilitat esperada a llarg termini és del 5,2% i com vam veure a l’inici, la TAE mitjana des del 2015 està ara en el 3,4% (molt similar al perfil 5 que és del 3,5%). Això són 1,7 punts percentuals per sota de l’esperat.

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions estàndard/ISR any 2022

Sens dubte, les caigudes tan importants en el 2022 han tingut un gran impacte en aquestes xifres finals.

Veiem en el gràfic superior com les carteres de plans de pensions estàndard han caigut en mitjana un 11% l’any.

Les carteres ISR han caigut encara més fins al 13,2%. Pots més detalls sobre l’evolució de les carteres ISR en general aquí.

Rendibilitat carteres mitjanes any 2022 
inbestMe vs Indexa vs Finizens

Les caigudes mitjanes de les nostres carteres estàndard (-11%) superen en 0,9 punts percentuals les caigudes ponderades mitjanes dels plans de pensions a Espanya, enguany, segons l’estadística d’Inverco, la qual cosa no anul·la el millor acompliment vs. aquestes estadístiques en el llarg termini com vam veure més amunt.

D’altra banda, veiem com comparada amb carteres indexades similars:

  • les caigudes de les nostres carteres de plans de pensions són un 2,1% menors que les caigudes mitjanes de les carteres d’Indexa Capital
  • i un 2,4% menors que les caigudes mitjanes dels plans de pensions de Finizens.

El millor comportament de les nostres carteres es deu al millor comportament relatiu del nostre pla de pensions de renda fixa. Les caigudes de les nostres carteres són més moderades en els perfils baixos i més altes en els perfils més agressius. En els altres serveis és a l’inrevés.

Creiem que l’ocorregut en el 2022 és excepcional per la caiguda combinada de renda fixa i renda variable, i confiem que el 2023 sigui un any de recuperació i que les nostres carteres tornin a acostar-se a les seves rendibilitats esperades.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment