Què està passant amb la renda fixa als plans de pensions?

Actualment, molts estalviadors estan preocupats pel futur financer i, molt especialment, per la jubilació. En aquest context, la renda fixa ha estat tradicionalment vista com una inversió segura i fiable, encara que, alhora, no excessivament rendible, especialment en els darrers deu anys. No obstant això, en els darrers temps estem veient un canvi en aquesta tendència, especialment en tot allò que té a veure amb l’evolució de la renda fixa. Però, què està passant amb la renda fixa en els plans de pensions?

Encara és una opció segura? Quines alternatives hi ha? I, sobretot, com adaptar la teva inversió a aquesta nova situació? En aquest article explorarem en profunditat aquesta qüestió i analitzarem les implicacions que això pot tenir per al nostre futur financer.

Què és la renda fixa i com s’aplica als plans de pensions

La renda fixa és un tipus d’inversió on un inversor presta diners a una entitat (com un govern o una empresa) i rep a canvi pagaments d’interessos periòdics i el reemborsament del capital invertit en una data de venciment prèviament acordada. En altres paraules, la renda fixa és una forma d’inversió on l’inversor compra un bo o un altre tipus d’instrument de deute i rep ingressos fixos en forma d’interessos.

Els plans de pensions són instruments que poden invertir en actius de renda fixa, com passa amb els fons d’inversió. Normalment, són una bona opció per a aquells inversors que busquen una inversió més estable i menys volàtil que la renda variable, bé sigui perquè tenen una elevada aversió al risc o perquè es troben a prop del moment de la jubilació i volen preservar el capital.

Tot i això, és important tenir en compte que la rendibilitat de la renda fixa sol ser menor que la rendibilitat potencial de la renda variable, per la qual cosa pot ser necessari invertir en altres opcions d’inversió per obtenir una rendibilitat més alta.

Evolució de la renda fixa als plans de pensions

El mercat de bons s’ha vist pressionat els últims mesos per l’elevada inflació del 2022. Tant la Reserva Federal com el BCE han aplicat pujades en tipus d’interès per contenir l’escalada de preus, cosa que ha tingut un impacte directe al mercat de bons, que n’han reduït la valoració l’últim any.

Així, segons dades d’Inverco, la rendibilitat dels plans de pensions de renda fixa a un any va ser del 5,20% en termes anualitzats, mentre que la dels plans de pensions a curt termini es va situar al -1,39%

Tot i això, i malgrat que aquest any les rendibilitats hagin caigut, els plans de pensions continuen sent l’instrument perfecte per planificar la jubilació a llarg termini, ja que la rendibilitat anualitzada d’aquests instruments a 25 anys va ser de l’1,43% per als plans de pensions a curt termini i de 1,75% a llarg termini.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Què passarà en el futur?

La majoria dels estalviadors que inverteixen en plans de pensions solen fer aportacions automàtiques i periòdiques al pla que han contractat en primer lloc, sense saber si realment s’ajusta al seu nou perfil de risc (d’acord el partícip va fent anys, l’aversió al risc és més gran) i, sobretot, a les noves condicions del mercat.

Tot i això, l’actual context d’elevada inflació ens ha fet veure que les polítiques monetàries poden canviar d’un any a l’altre, cosa que pot tenir impacte en el mercat dels plans de pensions, especialment els de renda fixa.

Per aquesta raó, és important estar al dia de les noves condicions del mercat i adaptar l’estratègia al que vagi passant, especialment si es preveu una pujada de tipus d’interès que redueixi el preu dels bons i, en conseqüència, del valor de les participacions.

Cal recordar que, com passa amb els fons d’inversió, és possible traspassar els drets consolidats d’un pla a un altre sense impacte fiscal per aprofitar la nova conjuntura macroeconòmica. El partícip ha d’estar al corrent d’això per ajustar-ne la inversió d’acord amb la nova situació.

Porta el teu pla a inbestMe i aprofita’t de la pujada de tipus d’interès

Si estàs pensant en la teva jubilació i vols aprofitar-te de la pujada dels tipus d’interès, a inbestMe tenim una solució per a tu. Al nostre catàleg de productes oferim un pla de pensions de renda fixa per a inversors més conservadors. Des de només 0,60% en comissió de gestió, i amb la possibilitat de portar-te el teu pla sense cost addicional ni impacte fiscal.

Què esperes per començar a estalviar de cara a la teva jubilació? Entra a inbestMe i descobreix tots els nostres plans de pensions.

CTA PP ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment