Llancem Carteres Objectiu en EUR i USD

En línia amb el nostre objectiu d’oferir les millors solucions als nostres clients per aconseguir els seus objectius financers i cobrir totes les necessitats financeres, anunciem el llançament de les carteres objectiu en dues divises ia partir de 5.000€/$ amb les següents opcions:

  • Carteres objectiu a Euro amb ETFs (venciments 12/2025, 12/2026,12/2027)
  • Carteres objectiu a Euro amb fons (venciment 4/2026) només contractable fins a l’octubre del 2024.
  • Carteres objectiu en Dòlar amb ETFs (venciments 12/2025, 12/2026, 12/2027).

Les carteres objectiu tenen grans avantatges com ara una meta de rendibilitat objectiu acumulada atractiva de fins al 12%/20%* (anualitzada del 3,2%/5,1%*) a una data objectiu, amb un alt grau de certesa a causa de la seva gran diversificació (encara que sense estar garantida) i amb més flexibilitat i eficiència operativa i fiscal que la compra directa de bons o lletres del tresor.

*en Euros o Dòlars respectivament.

Carteres Objectiu en euros (amb ETFs) amb rendibilitat acumulada objectiu fins a 12% neta

En la tabla superior se muestra la oferta completa de nuestras carteras objetivo (con ETFs) en Euros con tres vencimientos 12/2025, 12/2026,12/2027.

Amb aquestes carteres, el client d’inbestMe que pugui invertir amb un horitzó temporal més enllà d’un any pot tenir una fita de rendibilitats objectiu acumulades (netes de totes les comissions) del 5,8%, 8,8% o 12,1% respectivament, amb una rendibilitat objectiu anualitzada al voltant del 3,2% o 3,7% bruta. Aquesta pot pujar fins al 3,3% per a quantitats superiors a 5 milions.

Nota important: el càlcul de la rendibilitat objectiu acumulada s’ha fet component a data 1/4/2024 la rendibilitat objectiu anualitzada de cada cartera objectiu pel període fins al venciment per a cada venciment.

Per exemple per a 12/2027:

(1+ Rendibilitat Objectiu Anualitzada) ^anys = (1+3,1%)^3,7=12,1%

La rendibilitat objectiu acumulada anirà reduint-se en funció del moment de contractació (actualitzarem almenys una vegada al mes). La rendibilitat objectiu anualitzada també podrà anar variant durant la vida de la cartera, però és previsible que variï relativament poc. A l’annex al final d’aquest article us oferim una taula completa amb totes les dades.

Les carteres objectiu (i en general els fons de rendibilitat objectiu) estan dissenyades per mantenir-les fins al venciment (12/2025, 12/2026, 12/2027) i encara que es poden liquidar en qualsevol moment abans del venciment poden tenir oscil·lacions i fins i tot perdre capital en algun moment de la seva vida. Si no estàs segur de poder mantenir-les fins a l’objectiu, millor considera invertir en una cartera estalvi. En tot cas, inbestMe no aplica cap penalització ni cap cost addicional per tancar la cartera abans del venciment.

També és important recalcar que una rendibilitat objectiu no és una rendibilitat garantida: tal com el seu nom indica, és la rendibilitat objectiu que es complirà amb molta certesa si no hi ha pèrdues als bons que la componen.

En comparació a un dipòsit, a la compra d’un bo oa les lletres del tresor, les carteres objectiu d’inbestMe tenen molta més diversificació i més flexibilitat operativa i fiscal.

Cartera Objectiu a Euros (amb fons) amb rendibilitat acumulada objectiu del 7,6% neta

El comitè d’inversió d’inbestMe fa uns mesos que està alerta per veure oportunitats en els nous fons de rendibilitat objectiu de renda fixa que vagin apareixent ja que l’oferta és sovint poc rendible, limitada i poc flexible en venciments, tal com comentem aquí.

Fruit d’aquest seguiment, però, ens plau anunciar que llancem també la cartera objectiu 4/2026 amb fons d’inversió amb una rendibilitat objectiu acumulada del 7,6% neta de comissions amb una rendibilitat objectiu anualitzada neta del 3,7% (4,4% bruta). Per al cas d’aplicar les comissions mínimes (per sobre de 5 milions), la rendibilitat objectiu acumulada seria del 8,0% o 3,9% anualitzada.

La cartera està composta per un fons de M&G (M&G lux Fixed Maturity Bond Fund1 LU2732958959) de rendibilitat objectiu i data objectiu abril 2026. És un fons actiu (una excepció en la nostra oferta) que té entre 50/60 bons corporatius. La seva rendibilitat objectiu anualitzada és 0,5% (3,7% vs. 3,2%) superior a la versió en ETFs. El seu grau de diversificació és menor que els *ETFs compostos pels iBonds de Black Rock (que tenen de 375 i 425 bons en Euro o dòlars respectivament, veure més informació més a baix).

La qualitat creditícia del fons de M&G és una mica més agressiva que la dels iBonds i pot tenir segons la gestora entre un 10% al 20% de “High Yield”. L’objectiu de la gestora és que això no afecti possibles pèrdues i que la rendibilitat objectiu del fons, un 4,5% en termes bruts, es compleixi. El fons és article 8 segons SFDR, per tant, té en compte les característiques de sostenibilitat.

A la cartera objectiu 4/2026 el fons de M&G té un pes del 80% i es combina amb un 20% d’un dels fons monetaris que ja fem servir a les carteres estalvi per obtenir una mica més de diversificació i ajustar una mica més el risc total de la cartera

Nota: Aquesta distribució pot estar subjecta a canvis si el comitè d’inversió ho considera oportú.

A la cartera objectiu 4/2026 es poden fer aportacions úniques només fins al 16 d’octubre del 2024. Per aquest motiu no acceptem aportacions recurrents. Les característiques de liquiditat són similars a les carteres d’ETFs: també es poden liquidar sense penalització en qualsevol moment.

Nota important: les carteres objectiu (i en general els fons de rendibilitat objectiu) estan especialment dissenyades per mantenir-les fins al venciment i qualsevol liquidació prèvia està sotmesa a perdre part de la rendibilitat objectiu o fins i tot en casos extrems de perdre part del capital. Si no estem segurs de poder mantenir la inversió fins al venciment, és millor contractar una Cartera Estalvi. També és important recalcar que una rendibilitat objectiu no és una rendibilitat garantida: tal com el seu nom indica és la rendibilitat objectiu que es complirà amb molta certesa si no hi ha fallides als bons que la componen. En tot cas, inbestMe no aplica cap penalització ni cap cost addicional per tancar la cartera abans del venciment.

El gran avantatge de la cartera objectiu 4/2026 (només per a un resident fiscal a Espanya persona física) és que en estar composta per fons d’inversió traspassables es podrà traspassar sense fiscalitat a altres fons o carteres compostes per fons.

Nueva llamada a la acción

Carteres Objectius en dòlars (amb ETFs) amb rendibilitat acumulada objectiu fins al 19,7% neta

Per a aquells clients que estan exposats al dòlar oferim també les tres opcions: en dòlars les rendibilitats objectiu són més altes pel fet que els tipus oficials del dòlar estan més alts.

Amb les carteres objectiu de dòlars, el client d’inbestMe el client que tingui dòlars i pugui invertir per sobre d’un any pot establir una meta de rendibilitats objectiu acumulades netes de totes les comissions del 9,2%, 14,5% i 20, 2% respectivament amb una rendibilitat objectiu anualitzada al voltant del 5,1% (5,4% bruta). Aquesta pot pujar fins al 5,2% per a quantitats per sobre de 5 milions.

Nota important: el càlcul de la rendibilitat objectiu acumulada s’ha fet component a data 1/4/2024 la rendibilitat objectiu anualitzada de cada cartera objectiu pel període fins al venciment per a cada venciment.

Per exemple, per a 12/2027:

(1+ Rendibilitat Objectiu Anualitzada) ^anys = (1+5%)^3,7=19,7%

La rendibilitat objectiu acumulada anirà reduint-se en funció del moment de contractació (actualitzarem almenys una vegada al mes). La rendibilitat objectiu anualitzada també podrà anar variant durant la vida de la cartera, però és previsible que variï relativament poc. A l’annex al final d’aquest article us oferim una taula completa amb totes les dades.

Les carteres objectiu (i en general els fons de rendibilitat objectiu) estan dissenyades per mantenir-les fins al venciment (12/2025, 12/2026, 12/2027) i encara que es poden liquidar en qualsevol moment abans del venciment poden tenir oscil·lacions i fins i tot perdre capital en algun moment de la seva vida. Si no estàs segur de poder mantenir-les fins a l’objectiu, millor considera invertir en una cartera estalvi. També és important recalcar que una rendibilitat objectiu no és una rendibilitat garantida: tal com el seu nom indica, és la rendibilitat objectiu que es complirà amb molta certesa si no hi ha fallides als bons que la componen. En tot cas, inbestMe no aplica cap penalització ni cap cost addicional per tancar la cartera abans del venciment.

És obvi que les carteres en dòlars estan pensades per a persones que tinguin el dòlar com a principal divisa o que de manera explícita vulguin tenir una part del seu patrimoni exposat al dòlar. És a dir, per als que no tinguin el dòlar com a moneda principal si contracten una cartera objectiu en dòlars estan assumint un risc addicional de canvi de divisa.

Oferim també un bo promocional amb les mateixes condicions per a les carteres en dòlars que poden elevar la rendibilitat objectiu fins al 4,6% (o 4,7% respectivament).

Distribució de les carteres objectives a ETFs

Per construir les carteres objectiu d’ETFs ens hem donat suport a la nova oferta d’iBonds que són ETFs de bons amb data objectiu llançada recentment per iShares.

Nota: A inbestMe ja tenim experiència en l’ús d’ETFs de rendibilitat objectiu: a les nostres carteres anomenades en dòlars per a alguns perfils ja hem fet ús d’aquest tipus d’ETFs (domiciliats als EUA) per als perfils baixos de les nostres carteres indexades diversificades en dòlars d’ETFs afegint-hi una rendibilitat addicional (veure informes carteres d’ETFs en dòlars 2023).

En el moment del llançament les carteres es construeixen en un 90% amb l’ibond corporatiu de cada venciment (12/2025,12/2026,12/2027) al qual s’afegeix un 10% d’un ETF ultrashort (bons corporatius) també d’iShares que ens serveix per ampliar la diversificació i augmentar lleugerament la rendibilitat objectiu de la cartera. Els iBonds d’iShares són article 8 segons SFDR, que són fons que promouen les característiques ambientals o socials i fomenten unes bones pràctiques de govern corporatiu i també exclouen empreses amb certes activitats incompatibles amb els criteris ESG.

Els ETFs iBonds a Euro d’iShares tenen exposició a uns 375 bons corporatius amb qualificació creditícia de grau d’inversió, a tipus fix i denominats en euros, que vencen entre el 01/01 i el 15/12 de l’any del venciment. Al gràfic següent veiem la qualitat creditícia dels iBonds en Euro:

Veiem que al voltant del 47% tenen un “ràting” BBB, un 40% A i un 12% AA.

Els ETFs iBonds a Dòlars d’iShares tenen exposició a uns 425 bons corporatius amb qualitat creditícia de grau d’inversió, a tipus fix i denominats en euros, que vencen entre el 01/01 i el 15/12 de l’any del venciment. Al gràfic següent veiem la qualitat creditícia:

Veiem que al voltant del 46%/51% tenen un “ràting” BBB, un 40% A i entre un 8% al 12% AA.

Nueva llamada a la acción

Operativa general de les Carteres Objectiu

Les carteres objectiu es poden contractar en qualsevol moment fent una aportació inicial mínima de 5.000 €/$. Anirem actualitzant a la nostra web la rendibilitat objectiu acumulada i anualitzada per a cada cartera objectiu a l’inici de cada mes.

El client pot, com en qualsevol cartera a inbestMe, fer aportacions addicionals o programar aportacions recurrents mensuals i inbestMe farà el rebalanceig de la cartera evitant les vendes (per no generar plusvàlues abans del venciment, sempre que el client no vengui). Per a la cartera objectiu 4/2026 (de fons d’inversió) només s’acceptaran aportacions fins al 16/10/2024.

Nota important: És molt important destacar que encara que el client podrà liquidar i tancar la cartera en qualsevol moment, aquestes carteres estan especialment dissenyades per mantenir-se fins al venciment. És a dir, la rendibilitat objectiu s’estima al venciment i només al venciment. Durant la vida de la cartera, aquesta pot estar subjecta a la volatilitat (encara que previsiblement baixa) dels mercats de crèdit i dels moviments dels tipus d’interès. Si es retira abans del venciment, no només es poden obtenir rendibilitats anualitzades diferents de les objectiu, sinó també perdre part del capital. Dit d’una forma més tècnica, encara que són líquides (es poden vendre en qualsevol moment) abans del venciment tenen allò que s’anomena risc de liquiditat, ja que si es desfà abans del venciment podem perdre part de la rendibilitat o fins i tot capital (poc probable per la seva baixa volatilitat, però possible tècnicament). En tot cas, inbestMe no aplica cap penalització ni cap cost addicional per tancar la cartera abans del venciment. Si un client no està segur que podrà mantenir el capital fins al venciment, és millor contractar un venciment més curt o optar per la cartera estalvi on la volatilitat és propera a zero.

Unes setmanes abans del venciment, oferirem al client l’opció de fer ajustaments, ja sigui just abans d’aquesta data o al moment de liquidar el fons, que passarà uns dies després. Així mateix, el client podrà optar per traslladar la seva inversió a una cartera objectiu de futur oa un tipus diferent de cartera. A la data seleccionada, el client tindrà la possibilitat de transferir el total del capital juntament amb els rendiments acumulats, o bé una quantitat diferent; per exemple, podria transferir només el capital inicial i destinar els beneficis al vostre compte corrent, utilitzant la cartera objectiu per generar ingressos anuals. Per defecte, si el client no especifica la seva preferència, inbestMe esperarà fins a la liquidació del fons i convertirà automàticament la distribució de la cartera a la Cartera Estalvi a la data de venciment, fins que el client esculli una altra alternativa.

Aquests comptes són més eficients operativament i fiscalment que els dipòsits i les lletres del tresor, ja que les rendibilitats s’acumulen fins al venciment i no es practiquen retencions d’impostos sobre les plusvàlues. En el cas de la cartera objectiu 4/2026, a més, es poden traspassar els fons a una altra cartera o fons traspassables diferint la fiscalitat. La liquidació per als iBonds es fa durant els primers dies de l’any següent, endarrerint el potencial pagament d’impost (per exemple, 1/1/2026, per 12/2025, els impostos no es liquiden fins al juny del 2027, llevat que el client hi hagi decidit el contrari al punt anterior). Tampoc no es meriten dividends i, per tant, no es produeixen retencions.

Per a la gestió de la cartera objectiu 4/2026, inbestMe obre una cartera d’inversió a GVC Gaesco/Allfunds Bank custodiada a Espanya i es reporta a hisenda a final d’any tota la informació fiscal, integrant-se a l’esborrany del client.

Les carteres target tenen unes comissions molt ajustades per maximitzar la rendibilitat neta dels nostres clients segons la taula següent:

El TER de la cartera objectiu 4/2026 amb fons d’inversió és més alt pel fet que el fons és actiu. Recordem que les rendibilitats objectiu que reportem ja són netes de totes aquestes comissions.

Nota important: Per a les carteres target d’ETFs el compte d’Interactive Brokers (IB) és a Irlanda per als residents a la UE (als EUA per a la resta). IB no informa de les plusvàlues generades a cap hisenda. És el client qui haurà de reportar i pagar si escau els seus impostos on li correspongui. A aquest efecte, tant inbestMe com Interactive Brokers emeten informes resum per facilitar aquest procés. Per a un resident fiscal a Espanya i per sobre de 50.000€, un client individual pot estar subjecte a reportar el model 720.

Les Carteres Objectiu d’inbestMe en resum

La iniciativa de llançar Carteres Objectiu, juntament amb l’extensió de l’oferta de carteres de bons  subratlla l’estratègia d’inbestMe de proveir solucions d’inversió d’avantguarda, complementant la seva oferta de productes financers ja molt diversificada, i reafirma la seva posició com a líder i innovador en sector de la gestió automatitzada de carteres d’inversió.

Recorda que per a objectius amb horitzons de mitjà o llarg termini et pot interessar considerar les nostres carteres de fons indexats o de plans de pensions.

Annex I: Com contractar una Cartera Objectiu

Per contractar una cartera objectiu simplement seleccioneu en el procés d’alta l’opció de cartera objectiu i seguiu els passos. En funció de l’horitzó us recomanarem la cartera objectiu que més s’adapti al vostre horitzó.

“Obtenir una recomanació” i després de contestar unes preguntes et recomanarem la cartera que encaixa millor amb els teus objectius i situació financera.

Recorda a més que podràs obrir noves carteres després d’haver aportat diners a la primera, podent planificar completament la teva vida financera a inbestMe, des de l’estalvi de més curt termini o fons d’emergència fins a la teva jubilació.

Annex II: Tauler completes amb dades de les Carteres Objectiu

A les taules següents pots veure ampliada la informació per a cada cartera objectiu.

Nota important: aquests càlculs han estat actualitzats amb data 15/4/2024.

Algunes de les dades poden variar en dates posteriors. Cal esperar que les rendibilitats objectiu anualitzades no variïn de forma important, però sí dècimes amunt o avall.

La rendibilitat objectiu acumulada també pot variar tant pel que ja hem comentat, però també òbviament per la reducció del temps fins al venciment.

Per carteres objectiu a Euros (ETFs):

Per carteres objectiu a Euros (Fons):

Per carteres objectiu a Dòlars (ETFs):

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment