Les rendibilitats dels plans de pensions d’inbestMe continuen positives a tancament de setembre 2023

Nota: aquest és un informe complementari a l’informe sobre l’evolució de les carteres indexades al tancament de setembre 2023.

Les carteres indexades d’inbestMe es van comportar molt bé en la primera meitat del 2023. En l’últim trimestre del 2023 aquestes s’han moderat, però encara segueixen clarament en positiu. En l’article d’avui portem les rendibilitats dels plans de pensions a tancament de 30/9/2023.

Com veiem en el gràfic superior, les rendibilitats han oscil·lat entre el 0,1% del perfil 0 fins al 7,5% del perfil 10, amb una mitjana (perfil 1 a 10’) del 4,2%. Les carteres de plans de pensions ISR s’han comportat pràcticament igual amb una mitjana del 4,0%.

Com veurem més a baix, gràcies a aquesta recuperació les rendibilitats anualitzades (TAEs) de les nostres carteres de plans de pensions tornen a estar més pròximes a les rendibilitats esperades en els perfils més alts, alguna cosa més allunyats en els perfils baixos.

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions a llarg termini

A inbestMe, promovem la inversió a llarg termini. Les nostres carteres d’inversió estan específicament dissenyades per a horitzons temporals d’almenys 3 anys o més. Enfocar-nos en el mitjà i llarg termini ens permet analitzar amb una millor perspectiva i aprofitar al màxim els beneficis de la indexació que ofereixen les nostres carteres.

Rendibilitat anualitzada (TAEs) de les carteres de plans de pensions 
inbestMe Estàndard vs Inverco
1/1/2015 a 30/9/2023

En el gràfic superior s’observa com les nostres carteres de plans de pensions estàndard acumulen una rendibilitat anualitzada (TAE) faig una mitjana de del 3,9% (perfil 1/10) o sigui 1,7 punts percentuals més o 1,8 vegades més que la TAE ponderada mitjana dels plans de pensions a Espanya, segons l’estadística que publica Inverco que és del 2,2% en el mateix període.

Si incloem el perfil 0, la mitjana de les nostres carteres queda en el 3,6% versus un 1,9% per a la mitjana amb la mateixa diferència d’1,7 punts percentuals (gairebé dues vegades més)…

Com veiem en la taula superior, les diferències més significatives estan en els perfils 3 a 8, on aquesta diferència amb diferències que arriben a ser entre 2 i 3 punts percentuals, i on es concentren la majoria dels nostres clients.

En totes les categories les nostres carteres de plans de pensions superen la corresponent categoria d’Inverco:

  • el perfil 0 obté una rendibilitat anualitzada del 0,5%, 1,3 punts per sobre de la categoria de renda fixa llarg termini d’Inverco (-0,8%)
  • els perfils 1 a 3 obtenen d’1,1% a 2,4% superant en el mateix percentatge la categoria de Renda Fixa Mixta d’Inverco (-0%)
  • els perfils 4 a 8 obtenen una rendibilitat anualitzada, des d’un 3% fins a un 5,4%. Això és d’1 a 3,5 punts percentuals més que la categoria de Renda variable mixta d’Inverco (2,1%).
  • els perfils 9 a 10 obtenen 6% i 6,6% 0,2 i 0,8 punts percentuals més que la categoria de renda variable d’Inverco (5,8%).
Rendibilitat acumulada de les carteres de plans de pensions 
inbestMe Estàndard vs. Inverco
1/1/2015 a 30/9/2023

Veiem la mateixa tendència en el gràfic superior però ara amb les rendibilitats acumulades. En mitjana (perfil 1/10) les nostres carteres de plans de pensions indexades obtenen un 41,3% de rendibilitat acumulada enfront del 22,7% que obtenen de mitjana els plans de pensions a Espanya, segons Inverco, és a dir, 18,6 punts percentuals, és a dir 1,8 vegades més.

Diferencies rendibilitats plans de pensions inbestMe vs Inverco

Si incloem el perfil 0, la mitjana de les nostres carteres queda en 37,9% vs. 20%, la qual cosa són 17,3 punts percentuals o 1,9 vegades més.

En totes les categories les nostres carteres de plans de pensions superen la corresponent categoria d’Inverco tal com vam veure en les TAEs. Les diferències arriben a ser molt rellevants en els perfils 3, 5, 6 i 8 que van des dels 16.8 punts percentuals fins als 39,1 punts percentuals.

Nota important: per a les carteres de plans de pensions estàndard, les rendibilitats anteriors al 2020 provenen d’un backtest. Les rendibilitats de l’inbestMe Renda Fixa pla de pensions s’han ajustat a causa de la nova base establerta a partir del 2021 i reflectir les rendibilitats correctes. Per a veure la rendibilitat des del 2020 veure la secció següent.

Rendibilitat anualitzada (TAEs) de les carteres de plans de pensions
 inbestMe ISR vs. Inverco
1/1/2015 a 30/9/2023

En el gràfic superior s’observa com la TAE mitjana dels plans de pensions ISR és lleugerament superior, 4,2% vs. 3,9% de les carteres de plans de pensions Estàndard) i superen en 2 punts bàsics o 1,9 vegades la TAE mitjana dels plans de pensions a Espanya segons l’estadística d’Inverco (2,2%).

Nota important: per a les carteres de plans de pensions ISR les rendibilitats anteriors al 2021 provenen d’un backtest. Les rendibilitats de l’inbestMe Renda Fixa pla de pensions s’han ajustat a causa de la nova base establerta a partir del 2021 i reflectir les rendibilitats correctes.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Rendibilitats de les carteres de plans de pensions des de 2020

El llançament de les nostres carteres de plans de pensions es va fer en moments difícils, pràcticament alhora que començava la crisi sanitària de la COVID-19. I després d’un molt bon any 2021, van passar pel mercat baixista del 2022. Sens dubte les nostres carteres de plans de pensions han passat per dures proves d’estrès constant des del seu llançament.

Rendibilitat acumulada de les carteres de plans de pensions inbestMe Estàndard vs. Inverco 
1/1/2020 a 30/9/2023

Com s’observa, les rendibilitats acumulades en aquest període estan per sota de les esperades.  Però, així i tot, les nostres carteres es continuen comportant millor en aquest període on els índexs han sofert molt.

La rendibilitat acumulada mitjana de les nostres carteres és de l’1,9%, fins i tot en aquestes circumstàncies, gairebé un 1 punt percentual per sobre de la mitjana d’Inverco que es queda en aquest període en l’1,0%.

Rendibilitats acumulades i TAEs mitjanes carteres de plans de pensions vs. altres
1/1/2020 a 30/9/2023

Com també es pot veure en el gràfic superior, l’acompliment mitjà de les nostres carteres també és millor a la d’altres carteres o plans de pensions indexats:

  • Les nostres carteres de plans de pensions acumulen 1,4 punts percentuals més en mitjana (7,7% vs. 6,2%) que les carteres de plans de pensions d’Indexa Capital. Això és així en els perfils 0 a 6 gràcies al millor comportament de l’inbestMe Renda Fixa Pla de pensions, mentre que en els perfils 7 a 10 els perfils d’Indexa ho han fet millor. És un tema que tractem amb més detall quan parlem dels ajustos en les carteres al gener 2023 i també en l’informe de les rendibilitats dels plans de pensions a tancament 2022.
  • Les nostres carteres de plans de pensions acumulen 5,3 punts percentuals més en mitjana que la mitjana de plans de pensions de Finizens (aquesta comparació no és del tot homogènia, ja que inbestMe disposa d’11  perfils, mentre que Finizens només té 5).

Sens dubte les nostres carteres de plans de pensions han passat satisfactòriament per aquest període tan dur per als mercats, almenys des del punt de vista comparatiu.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment