Diferències entre fons d’inversió i plans de pensions

Dubtes entre contractar un fons d’inversió i un pla de pensions? No et preocupis, és un dubte molt habitual. A continuació, et mostrarem les diferències entre fons d’inversió i plans de pensions.

Són, possiblement, els dos productes d’estalvi col·lectiu més coneguts i utilitzats a Espanya per a invertir, especialment a llarg termini i pensant en la jubilació.

No obstant això, a l’hora de triar un producte o un altre, existeixen diferències importants entre un fons d’inversió i un pla de pensions. Conèixer-les et permetrà decidir de forma totalment informada aquell producte que millor s’ajusti a les teves circumstàncies i moment vital.

Principals diferències Fons d’Inversió i Plans de Pensions

Liquiditat

La principal diferència entre els fons d’inversió i els plans de pensions la trobem en la seva liquiditat.

Els fons permeten recuperar la inversió en qualsevol moment, i en uns pocs dies (entre 3 i 4 dies hàbils, depenent de les entitats), podràs tenir els diners en el teu compte corrent, una vegada practicades les retencions corresponents.

En canvi, els plans de pensions, són productes no líquids que solament es poden rescatar si esdevenen algunes de les contingències (jubilació, incapacitat laboral, gran dependència, dependència severa, defunció).

O alguns dels supòsits excepcionals de liquiditat contemplats (malaltia greu, desocupació de llarga durada, liquiditat per antiguitat de les aportacions a partir de l’1 de gener del 2025).

Fiscalitat

Quant a l’àmbit fiscal, també existeixen diferències significatives entre tots dos instruments.

Els fons d’inversió tributen com la resta dels instruments d’inversió, ja que els guanys generats tributen en la base imposable de l’estalvi juntament amb la resta de les plusvàlues.

Els plans de pensions tenen un tractament fiscal diferent de la resta de vehicles d’inversió.

Per a començar, perquè les aportacions realitzades a aquest instrument són deduïbles en la base imposable general de l’IRPF, fins a un màxim de 1.500 € (en 2022) o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

En el cas del rescat del pla, tots els drets consolidats tributaran com la resta dels ingressos del treball.

En el que coincideixen tots dos productes és que es pot traspassar el capital d’un fons a un altre o d’un pla a un altre sense impacte fiscal.

És a dir, podràs traspassar part o la totalitat del capital d’un producte a un altre de la mateixa naturalesa sense haver de vendre primer i després comprar.

D’aquesta manera, estalviaràs tant els impostos com les comissions, en cas que n’hi hagués.

PP ISR CAT

Oferta

Tant els fons d’inversió com els plans de pensions es configuren en una sèrie de categories diferents que s’adapten a qualsevol mena de perfil d’inversió.

Com per exemple renda fixa, renda variable, mixtos, garantits…

Malgrat això, la realitat és que l’oferta de plans de pensions a Espanya és molt de menor si el comparem amb els fons d’inversió, on existeix una varietat molt més àmplia.

No obstant això, en els últims anys, les entitats han començat a comercialitzar una gamma més àmplia de productes, com els plans de pensions indexats, on inbestMe és líder especialment en el seu vessant de Plans de Pensions sostenibles.

Costos i comissions

Els plans de pensions tenen uns costos diferents dels fons d’inversió. De fet, les seves comissions màximes estan limitades per llei.

Així, la comissió de dipòsit màxima que pot cobrar un fons de pensions és del 0,20% sobre el total del patrimoni, i la de gestió de l’1,25%.

No obstant això, aquestes comissions difereixen en funció de la mena de producte:

En el cas, que sigui de renda fixa, la comissió màxima és del 0,85%, si és de renda mixta, la comissió màxima és de l’1,30% i si és de renda variable, la comissió és d’1,50%.

En els fons d’inversió, el Reial decret 1082/2012 també estableix un màxim per a la comissió de gestió que poden cobrar les entitats d’inversió col·lectiva.

Així, amb caràcter general, no podran percebre’s comissions de gestió que, en termes anuals, superin els límits següents:

  • En el cas que la comissió es calculi únicament en funció del patrimoni del fons, el 2,25% d’aquest.
  • Quan es calculi únicament en funció dels resultats, el 18% d’aquests.
  • Quan totes dues variables, utilitzin l’1,35% del patrimoni i el 9% dels resultats.

No obstant això, la varietat més gran dels fons d’inversió fa que, els fons d’inversió comptin amb unes comissions més baixes que els plans de pensions.

Especialment, els fons indexats.

Inverteix en Plans de pensions i fons d’inversió amb inbestMe

Amb inbestMe podràs invertir tant en una cartera de plans de pensions com en una cartera de fons d’inversió.

Des d’inbestMe mantindrà la cartera ajustada al teu perfil inversor i, si la teva situació personal canvia, sempre pots ajustar el teu perfil de risc i el pes de renda variable i renda fixa.

Tot això amb baixos costos i adaptat en tot moment a la teva situació financera.

Des d’inbestMe no oferim assessorament fiscal. Primer, la informació publicada en l’article no ha de prendre’s com a tal, ja que solament té finalitat informativa i en general amb exemples que solen aplicar a persones físiques residents a Espanya.

La nostra recomanació és consultar sempre els aspectes fiscals amb un professional especialitzat. Cada situació o circumstància personal, pot tenir unes característiques molt particulars que requereixin una anàlisi detallada d’aquesta.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment