Les empreses amb alt dividend són menys volàtils.

Els inversors, no es posen d’acord a l’hora de valorar si el dividend és una característica addicional a considerar, en una companyia. Per exemple, el famós i reeixit inversor Warren Buffett, no té en compte aquesta variable, quasi bé mai . Ell, presta més atenció a temes com els avantatges competitius de les empreses o les seves capacitats de creixement en vendes i cash flow, o solidesa financera.

Processed with VSCOcam with hb2 preset

El dividend, és una variable especialment apreciada per inversors retirats o que disposen de comptes d’inversió amb baixa fiscalitat.

D’altra banda, un inversor amb alts ingressos i alta fiscalitat, preferirà estratègies d’inversió més orientades a l’acumulació.

Com invertir , estil d’inversió dividend:

-Les empreses amb dividend, són més rendibles en el llarg termini.

En estudis realitzats sobre aquestes empreses, abarcant dades de molts anys enrere, es demostra que aquestes han tingut la capacitat de rendir gairebé un 2% anual,  per sobre de la resta.

Les empreses amb dividend són menys volàtils.

Així com el punt anterior es discutible perqué depén del període d’análisi,  és sobretot en la (menor) volatilitat, on aquestes destaquen. La desviació estàndard (mesura de volatilitat) és gairebé la meitat a favor de les empreses pagadores de dividends.

En els notres plans de carteres Inbestme Advanced pots decidir el teu estil de inversor i seleccionar entre ells l’inversió en dividend. A més de l’inversió en dividend, pots decidir entre altres estratègies d’inversió o estils:

El Pressupost. Superàvit o dèficit.

Pressupost, ingressos menys despeses

Com invertir en borsa de manera intel·ligent?

La inversió en borsa o en mercats borsaris, és encara per molta gent, un tema bastant desconegut.

Encara no has comprat Bitcoins?

Què és el Bitcoin? Quins avantatges té respecte a les divises convencionals? És fiable? Aquestes són algunes de les moltes preguntes que ens podem fer quan sentim parlar del Bitcoin. I són les que respondrem al llarg d’aquest post. Així que .. Comencem! El Bitcoin destaca principalment per ser una moneda descentralitzada. O sigui, no

Els comentaris estan tancats.