Aquest és el termini per rescatar un pla de pensions un cop jubilat

La jubilació és una etapa inevitable a la vida de cada individu, i una bona preparació financera és essencial per gaudir-la al màxim. A la societat actual, cada vegada és més important comptar amb un pla de pensions que asseguri una jubilació còmoda i sense preocupacions econòmiques, tenint en compte l’actual situació del sistema de pensions a Espanya.

El dubte és, per a moltes persones, com rescatar el capital del pla de pensions. I, sobretot, quant de temps hi ha per fer-ho. En aquest article, explorarem tot el que cal saber sobre els terminis per rescatar un pla de pensions.

Per què cal tenir un pla de pensions?

En primer lloc, és essencial entendre la importància de tenir un pla de pensions. Amb l’esperança de vida en augment i les pensions estatals enfrontant incerteses, disposar d’un pla de pensions privat ha esdevingut una necessitat més que un luxe.

En essència, és una manera d’assegurar-se una jubilació tranquil·la, amb la certesa de comptar amb un suport econòmic que complementi la pensió estatal. Cal tenir en compte, a més, que el capital del pla de pensions és compatible amb la pensió pública, de manera que és una opció molt atractiva per complementar aquesta prestació pública.

Quins terminis hi ha per rescatar un pla de pensions?

Rescatar un pla de pensions és un concepte que fa referència a fer efectiu el capital acumulat. És el moment en què, després d’anys d’aportacions, el beneficiari decideix disposar dels diners. Tot i això, hi ha certes normatives i terminis que regeixen aquest procés.

La Llei no estableix cap termini per rescatar el pla de pensions una vegada et jubilis. De fet, pots mantenir-lo obert, realitzant més aportacions o fins i tot obrir-ne un de nou. L’única condició és que no pots haver iniciat el cobrament d’un altre pla a causa de la jubilació.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Supòsits per treure un pla de pensions

Tot i que la jubilació és el suposat principal per rescatar el capital del pla de pensions, no és l’únic. Hi ha altres circumstàncies previstes a la Llei que permeten accedir als teus diners. Són les següents:

  • Incapacitat laboral permanent, que passa quan una persona es troba en un estat de salut en què no és capaç de fer la seva feina de manera segura o efectiva. La incapacitat laboral pot ser temporal o permanent i pot ser causada per una varietat de condicions mèdiques. Els metges han d’acreditar que la persona pateix una incapacitat laboral permanent perquè aquesta pugui ser coberta per una assegurança de salut i doni dret al rescat del pla de pensions.
  • Gran dependència i dependència severa: aquests termes fan referència a persones que han perdut completament o de manera significativa la seva autonomia física o la seva capacitat mental, intel·lectual o sensorial. En conseqüència, necessiten el suport continuat d’una altra persona per tenir-ne cura.
  • Defunció del titular: si mor el titular, els hereus o beneficiaris designats al pla de pensions poden rescatar el pla de pensions, a favor del qual s’han generat aquests drets.
  • Malaltia greu: per demostrar aquesta condició, cal acreditar, mitjançant l’informe mèdic pertinent emès per la Seguretat Social o per una entitat concertada, la malaltia física o psíquica que es pateix.
  • Atur de llarg termini: es consideren situació legal de desocupació els supòsits d’extinció de la relació laboral o administrativa i suspensió d’un contracte de treball. La desocupació de llarga durada es produeix quan no es tenen dret a prestacions contributives, o ja s’han esgotat aquestes prestacions. Els treballadors que es trobin en aquesta situació podran rescatar el pla de pensions de forma anticipada, per a això hauran d’estar inscrits en el moment de la sol·licitud com a demandants d’ocupació al servei públic d’ocupació corresponent i acreditar aquesta situació mitjançant el pertinent informe de vida laboral actualitzat i certificació per part del SEPE.
  • Antiguitat de les aportacions: la darrera reforma del Reglament de Plans i Fons de Pensions va afegir un supòsit de rescat més: la liquiditat de les aportacions. Així, des del proper 1 de gener del 2025, els partícips del pla de pensions podran rescatar les aportacions que tinguin, almenys, deu anys d’antiguitat.

Modalitats de rescat del pla de pensions

Bàsicament, hi ha tres formes de rescatar un pla de pensions:

  • Forma de capital: Es rescaten tots els diners acumulats d’una sola vegada.
  • Forma de renda: Es rep una quantitat periòdica (mensual, trimestral, anual).
  • Mixta: Una combinació de les dues anteriors, parteix en capital i part en renda.

Depenent de la manera com es rescati el pla de pensions, hi haurà diferents implicacions fiscalment. Cal tenir en compte que la totalitat dels drets consolidats d‟un pla de pensions tributa al‟IRPF. Si es rescata tot de cop, la base imposable augmentarà, cosa que podria elevar la base imposable de manera important i, en conseqüència, també la factura fiscal.

Per això, els experts recomanen rescatar el pla de pensions en forma de renda per optimitzar al màxim la factura impositiva.

Inverteix en plans de pensions a través d’inbestMe

Sigui quin sigui el teu horitzó temporal, el teu perfil de risc i les teves necessitats com a inversor, a inbestMe tenim el millor pla de pensions per a tu. Des de 250 €, amb la possibilitat de traspassar el teu actual Pla de Pensions, amb una alta diversificació i una excel·lent rendibilitat.

Què esperes per conèixer-nos? Entra a inbestMe.com i descobreix tots els nostres plans de pensions.

CTA PP ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment