Què és un fons de pensions? Diferències amb el pla de pensions

En parlar del futur financer i jubilació, la importància de prendre decisions d’inversió informades no pot ser subestimada. Això és especialment rellevant si es té en compte que el futur de les pensions públiques no és el més falaguer, la qual cosa fa que molts dels treballadors es vegin obligats a buscar alternatives privades per a la seva jubilació.

En aquest sentit, tant els fons de pensions com els plans de pensions són dos conceptes que exerceixen un paper clau per a garantir una jubilació còmoda i segura. Però, què són exactament i quines són les seves diferències clau?

Per què és important invertir de cara a la jubilació?

Invertir en productes de cara a la jubilació és essencial per diversos motius:

  • Longevitat: amb l’augment de l’esperança de vida, la jubilació pot durar 20, 30 o fins i tot més anys. Per això, invertir en productes de jubilació garanteix que tindràs ingressos suficients per a mantenir el teu estil de vida durant tots aquests anys.
  • Incertesa sobre les pensions públiques: la sostenibilitat dels sistemes de pensions públics és una qüestió de debat en molts països. Amb l’envelliment de la població i la disminució de la relació entre treballadors i pensionistes, és possible que les futures pensions públiques no siguin tan generoses com les actuals. Invertir en productes de jubilació pot proporcionar una font addicional d’ingressos en la jubilació i reduir la dependència de les pensions públiques.
  • Inflació: la inflació redueix el poder adquisitiu dels diners amb el temps. És possible que una pensió pública o un compte d’estalvis no pugui mantenir-se al ritme de la inflació, la qual cosa redueix el valor real d’aquests fons en el futur. La inversió en productes de jubilació pot proporcionar una taxa de rendiment que superi la inflació i preservi el poder adquisitiu dels teus estalvis.
  • Major control: invertir en productes de jubilació també et dona més control sobre els teus estalvis i inversions. Pots decidir quants diners invertir, com invertir-ho i quan retirar-ho, en lloc de dependre de les decisions del govern o d’un ocupador.
  • Beneficis fiscals: Molts productes d’inversió per a la jubilació, com els plans de pensions, ofereixen avantatges fiscals, com a deduccions fiscals per les contribucions realitzades. Això permet reduir la factura impositiva any rere any.

Plans de pensions i fons de pensions: dos conceptes fonamentals per a invertir de cara a la teva jubilació

Un fons de pensions és una entitat financera que acumula capital a través d’aportacions que s’invertiran amb l’objectiu de finançar les prestacions dels beneficiaris. En altres paraules, és el “vehicle” que agrupa les aportacions de molts inversors i les gestiona de manera conjunta.

D’altra banda, un pla de pensions és un instrument d’inversió previsional a través del qual un individu fa aportacions regulars a un fons de pensions a canvi de rebre una renda o un capital en el moment de la seva jubilació, o en cas d’invalidesa o defunció.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Comparació entre un fons de pensions i un pla de pensions

Si bé és habitual que es confonguin tots dos termes, en realitat existeixen importants diferències entre un pla i un fons de pensions.

El primer és un producte financer que es contracta en una entitat financera i en el qual s’aporta uns diners de manera periòdica amb l’objectiu d’obtenir un estalvi, en forma de renda, que es cobra una vegada arribi la jubilació.

El segon, per part seva, és un vehicle financer, i no un producte en si, que canalitza aquest tipus d’inversió en una altra mena de productes amb l’objectiu de generar una rendibilitat.

A més, existeixen altres diferències importants a tenir en compte:

  • El fons de pensions pot integrar un o diversos plans de pensions, mentre que un pla de pensions tan sols pot estar integrat en un únic fons de pensions.
  • El fons de pensions compta amb una entitat gestora i una entitat dipositària, tal com ocorre amb els fons d’inversió. Això no ocorre en el cas dels plans de pensions.

Conclusions

Els plans de pensions s’han convertit en una opció atractiva per a molts inversors a causa dels seus avantatges en termes de comissions, rendibilitat i diversificació.

En tractar-se de productes individuals, poden adaptar-se millor a les necessitats i objectius de cada inversor. La seva política d’inversió pot ser més flexible i adaptable a les condicions del mercat, la qual cosa pot resultar en una major rendibilitat a llarg termini.

A més, la possibilitat de canviar de pla de pensions sense cost addicional permet als inversors ajustar les seves inversions al seu perfil de risc i als seus objectius d’inversió al llarg del temps.

En inbestMe, disposem dels millors plans de pensions per a tu. Amb una inversió mínima de 250 € i amb possibilitat de traspassar el pla de manera gratuïta.

CTA PP ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment