És possible invertir sense risc?


Invertir sempre comporta un risc, encara que aquesta afirmació, dramàtica per a molts, no ens ha de dissuadir d’invertir. Tot i que pot semblar contradictori, fins i tot la decisió de no invertir és, en si mateixa, una elecció d’inversió que comporta els seus propis riscos, com ho demostra una inflació propera al -12% en els darrers dos anys a Espanya.

Tanmateix, el fet que el risc sigui una constant no vol dir que l’hem d’ignorar. Al contrari, ser conscients de la seva omnipresència ens obliga a aprendre a reconèixer-ho i limitar-ho. Així com prenem mesures per reduir els riscos a la nostra vida quotidiana, com mirar abans de creuar el carrer o adoptar hàbits alimentaris més saludables, podem aplicar estratègies similars per invertir sense risc o amb poc risc.

Es pot invertir sense risc?

El risc en el món de la inversió és una realitat tan present com en qualsevol altre aspecte de la nostra vida, però el seu avantatge és que es troba ben monitoritzat i analitzat, cosa que en facilita el maneig. En termes generals, el risc d’inversió fa referència a la probabilitat que el valor d’una inversió fluctuï, cosa que es pot classificar en diferents nivells:

 • Risc baix: es caracteritza per una menor probabilitat de generar pèrdues.
 • Risc mitjà: hi ha la possibilitat que el capital invertit experimenti variacions, tant positives com negatives.
 • Risc alt: representa una inversió amb la possibilitat de perdre la totalitat del capital, cosa que requereix una preparació adequada.

Classificació de riscos

La classificació dels riscos segons el seu origen ens ajuda a entendre com la nostra inversió es pot veure afectada per diferents factors:

 • Risc sistèmic o de mercat: impacta tot el mercat, com serien els casos de guerres o crisis econòmiques.
 • Risc no sistèmic: afecta únicament un actiu específic.
 • Risc de liquiditat: relacionat amb la facilitat o dificultat per trobar comprador pels nostres actius.
 • Risc de crèdit: el risc que una empresa faci fallida.
 • Risc legislatiu: depèn de les accions dels governs que poden afectar els mercats a través de lleis.
 • Risc de tipus d’interès: associat a les variacions en els tipus d’interès que afecten els actius.
 • Risc d’inflació: la inflació alta pot disminuir la capacitat adquisitiva i els retorns reals.

Invertir sense risc. És possible obtenir rendibilitat?

Risc i rendibilitat són dos aspectes interconnectats a la inversió, actuant com a dues cares d’una mateixa moneda. Això significa que, en buscar una rendibilitat més gran, també estem acceptant un nivell de risc més alt. De la mateixa manera, els nivells de risc esmentats anteriorment tenen el seu paral·lelisme en la rendibilitat esperada:

 • Un risc baix comporta rendibilitats menors.
 • Un risc mitjà pot oferir rendibilitats moderades.
 • Un risc alt té el potencial de generar rendibilitats altes.

El que és essencial és comprendre que, en establir el nostre perfil de risc, hem de considerar la rendibilitat desitjada en funció del risc que estem disposats a assumir. Aquesta premissa fonamental ens permet explorar maneres d’invertir sense risc, ajustades a les nostres expectatives i capacitats.

Nueva llamada a la acción

Quina és la teva aversió al risc?

La relació entre risc i rendibilitat s’estudia mitjançant el terme aversió al risc. En poques paraules, es tracta del rebuig que experimenta un inversor davant del risc de patir pèrdues en el valor dels seus actius. Aquest grau d‟aversió al risc determina el perfil de l’inversor (conservador, mitjà, arriscat) i és el punt de partida per triar un producte d‟inversió adequat que permeti invertir de manera ajustada a cada perfil.

Com reduir o limitar el risc a la inversió?

Si bé el risc és una constant en la inversió i no es pot eliminar completament, sí que hi ha maneres de limitar-lo. Seguint certes pautes, podem minimitzar les pèrdues potencials i assegurar una rendibilitat adequada al perfil de risc, cosa que implica:

 1. Avaluar la rendibilitat de la inversió: Informar-se adequadament sobre els actius en què es vol invertir és fonamental per reduir el risc.
 2. Diversificar el risc: La diversificació ajuda a mitigar els riscos, especialment si s’hi inclouen actius amb comportaments oposats. Aquesta estratègia és clau en qualsevol cartera d’inversió per limitar les pèrdues sense comprometre la rendibilitat.
 3. Utilitzar plataformes professionals: L’assessorament especialitzat, ara accessible a totes les butxaques gràcies a les innovacions tecnològiques, és crucial per mitigar els riscos associats a la inversió.

inbestMe, la teva millor elecció per llançar-te a invertir

inbestMe destaca com una plataforma ideal per als que volen iniciar-se en la inversió de manera segura. Operant a Espanya des de fa més de cinc anys i regulat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), inbestMe ofereix accés a una àmplia oferta de productes d’inversió passiva. A més, ofereix un assessorament integral a un preu reduït, gràcies al seu sistema automatitzat que ajusta el perfil de risc de cada client mitjançant un qüestionari.

Aquesta personalització assegura que els inversors puguin assolir els seus objectius amb la tranquil·litat de saber que el camí inversor s’ajusta a les seves expectatives i minimitza els riscos. Per això, si busques endinsar-te al món de la inversió amb seguretat, inbestMe és una excel·lent opció, recordant sempre que la decisió de no invertir també implica els seus propis riscos.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment