Quina és l’aportació màxima que pots deduir al pla de pensions en 2023?

Els últims mesos de l’any solen ser una data assenyalada de cara a la campanya de la renda. Al cap i a la fi, la inversió en alguns productes financers permet augmentar les deduccions futures. Però aquest efecte està desapareixent a poc a poc a mesura que el govern actual ha anat limitant el seu ús. Així i tot, encara és possible deduir-nos fins a 1.500 euros si aportem diners als plans de pensions en aquest 2023.

Atac frontal del Govern als plans de pensions

Fins fa un parell d’anys la legislació permetia als inversors reduir la base liquidable de l’IRPF fins a 10.000 euros anuals amb caràcter general, a través de la seva inversió en plans de pensions. En aquest cas, la llei permetia un límit del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques rebuts pel contribuent en cada exercici. Una reducció general que s’aplicava tant si les aportacions eren individuals com si eren empresarials.

Però això ha canviat, el canvi vi fa dos anys, quan la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021 va reduir dràsticament la xifra deduïble. En concret, malgrat que es va mantenir el límit relatiu del 30% abans indicat, el màxim a aportar i deduir es limitava a 2.000 euros anuals.

Encara que hi hauria més, així, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 ha reduït aquest límit a 1.500 euros anuals. Aquesta és la xifra que actualment podrem deduir-nos com a màxim en la declaració de la renda d’enguany, encara que com veurem hi ha alguns trucs per a elevar-la notablement.

‘Pla B’: Els fons (FPEPP)

Malgrat que la decisió del Govern ha limitat amb força la utilització dels fons de pensions, encara queden algunes escletxes. El més important és el dels anomenats fons de pensions d’ús de promoció pública (FPEPP) amb els quals podrem ampliar notablement la xifra que deduïm en la campanya de la Renda.

Què són els FPEPP?

Es tracta d’un pla de pensions, però en format col·lectiu, això és, que ho doten les empreses o les administracions públiques en benefici dels seus empleats. Compten amb la particularitat que estaran supervisats pel Ministeri de Seguretat Social.

Els FPEPP estan regulats per la Llei 12/2022, de 30 de juny. El text legal incorpora, per exemple, les comissions màximes que les signatures financeres podran cobrar per ells, a més, que la norma també regula el règim de constitució i funcionament de l’altre òrgan de vigilància: la Comissió de Control Especial. A més, estipula les condicions de retribució dels seus integrants.

CTA Planes de Pensiones (CAT)

Per a què serveixen els FPEPP?

Els FPEPP busquen generalitzar l’estalvi per a la jubilació en l’àmbit laboral. Així, la nova norma, nascuda gairebé per imperatiu legal de Brussel·les, cerca que Espanya s’equipari a la resta de països europeus en els quals empreses i treballadors pactin que una part de la retribució vagi a instruments d’estalvi a llarg termini que permetin complementar la pensió de jubilació.

Quant em puc deduir amb els FPEPP?

L’entrada de la figura dels FPEPP va suscitar una sèrie de dubtes. La més important va ser que si els diners aportats per l’empresa a petició del treballador es podria catalogar com a aportacions individuals. Una pregunta que no ha estat tan fàcil de respondre, malgrat els intents de la Direcció General de Tributs (DGT).

Finalment, la DGT va concloure en les seves resolucions V0299-22 i V0300-22, totes dues del 17 de febrer de 2022, que hi ha un límit addicional de 8.500 euros en les deduccions que pot aconseguir un contribuent en la seva declaració de la Renda. Però té parany, ja que perquè computi no sols ha de fer aquestes aportacions l’empleat.

Per a entendre el seu funcionament es pot veure el següent exemple il·lustrat pel Departament Tributari de Garrigues: “el treballador pot aportar fins a 4.250 euros anuals si l’empresa aporta altres 4.250. I al total de 8.500 anuals se li poden afegir altres 1.500 euros que podrà aportar l’empresa o bé el treballador (però del seu net)”.

En resum, si l’empresa no aporta res al pla sense llevar-ho de la retribució bruta prèvia de l’empleat, només es podran aportar al pla (i reduir la base liquidable) 1.500 euros.

Plans de pensions, alguna cosa més que un instrument fiscal

La possibilitat de deduir una part de la base liquidable de l’IRPF és un esperó per a pensar en els plans de pensions com una bona alternativa d’inversió. Un estímul que en els últims anys sembla haver perdut impuls per les limitacions introduïdes. Totes dues realitats són inqüestionables, però existeix un punt important en el qual els inversors haurien de reparar: els plans de pensions són molt més que això.

Els plans de pensions són instruments que permeten a l’estalviador planificar una jubilació tranquil·la. Aquest és el seu principal punt fort, més si cap en un moment en el qual el futur de les pensions passa per un moment difícil. Plataformes com inbestMe ofereixen plans personalitzats per a tota mena de clients, de fet, compta amb renda variable indexada que, combinant-la amb renda fixa, permet crear fins a 11 plans diferents. Si vols conèixer més, visita la secció invertir en plans de pensions.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment