Rendibilitats de les carteres d’ETFs en dòlars a tancament de juny 2023

Com a complement als informes de les rendibilitats de les nostres carteres al tancament de juny 2023, revisem aquí el comportament de les carteres en dòlars al tancament del primer semestre de l’any.

Recordem que per acostar-nos a la rendibilitat dels índexs en dòlars, l’única manera de fer-ho és construir una cartera eminentment en dòlars. Dit d’una altra manera, un Europeu, per exemple, mai no podrà obtenir la rendibilitat d’un índex que s’expressa en dòlars convertint-lo en Euros.

D’altra banda, també és bo recordar que les carteres en dòlars són adequades només per a aquell inversor que té la seva vida “dolaritzada” o que vulgui tenir exposició expressa al dòlar en una part del seu patrimoni. És a dir, les rendibilitats estan mesurades en dòlars. La traducció a una altra moneda pot ser negativa o positiva en funció dels moviments del tipus de canvi entre les dues monedes.

Per veure el comportament de les carteres d’ETFs Dynamic a Dòlars, veure l’informe de l’Acompliment de les carteres Dynamic al juny 2023.

Les rendibilitats de les carteres d’ETFs en dòlars han estat excepcionals al tancament de juny 2023

Aquest primer semestre del 2023 les rendibilitats de les nostres carteres han estat en general excepcionals. Sens dubte tenen una explicació per l’efecte de retorn a la mitjana després d’un 2022 també excepcionalment dolent.

Rendibilitats acumulades Carteres ETFs Dòlar vs. Euro
1/1/2023 a 30/6/2023

Les nostres carteres en dòlars encara han tingut un comportament més excepcional.

La rendibilitat acumulada el juny del 2023 és del 3,9% per al perfil 1 fins al 9,6% del perfil 10. De mitjana (perfil 1 a 10) les carteres d’ETFs en dòlars han acumulat un 7,1% o sigui 1,6 punts percentuals més que les carteres a Euros.

La mitjana, incloent-hi el perfil 0  (cartera només de bons) és del 6,7%.

La principal explicació d’aquesta diferència és que les carteres en dòlars s’han beneficiat dels rendiments més elevats dels bons en dòlars (en els perfils més baixos) i dels guanys addicionals deguts a l’exposició a divises gràcies a la caiguda del dòlar.

CTA ETFs (CAT)

Les rendibilitats de les carteres d’ETFs en dòlars mantenen una rendibilitat superior

Les nostres carteres d’inversió han estat dissenyades per al mitjà llarg termini. És en aquests terminis on ens interessa més aprofundir, ja que és on la indexació mostra els seus beneficis.

Rendibilitats acumulades Carteres ETFs Dòlar vs. Euro
1/1/2015 a 30/6/2023

Veiem que des que mesurem les nostres carteres fins avui, les rendibilitats acumulades a les carteres en dòlars d’ETFs són significativament més altes que les d’Euros.

La rendibilitat acumulada mitjana (perfil 1 a 10) és del 52,1% davant el 36,3% de les carteres a ETFs o sigui 15,8 punts percentuals més.

Rendibilitats anualitzades (TAEs) Carteres ETFs Dòlar vs. Euro
1/1/2015 a 30/6/2023

Al gràfic veiem com la rendibilitat anualitzada de les carteres en dòlars oscil·la entre el 2,3% del perfil 1 fins al 7,3% del perfil 10. De mitjana, la rendibilitat anualitzada (TAE) és un 5%.

La mitjana, incloent-hi el perfil 0 (carteres només de bons) és del 4,7%.

Rendibilitats anualitzades Carteres ETFs Dòlar vs. Fons Indexats Euro
1/1/2015 a 30/6/2023

Al gràfic superior comparem les rendibilitats anualitzades (TAEs) de les carteres d’ETFs a Dòlars amb les carteres de fons indexats a Euro. Veiem en aquest cas que les rendibilitats s’igualen una mica més. La rendibilitat anualitzada mitjana (TAE) de les carteres d’ETFs a Dòlars (perfil 1 a 10) és del 5% davant del 4,2% per a les carteres de fons indexats Euro.

Tant al gràfic, però encara més a la taula superior, es fa evident que les grans diferències de rendibilitat anualitzada (TAEs) estan en realitat en els perfils més baixos (amb diferències properes al 2%) ajudats com ja hem comentat anteriorment pel rendiment superior dels bons en dòlars en els anys analitzats i on la FED ha destacat per tenir una política monetària més agressiva aplicant pujades més ràpides als tipus d’interès de referència.

En anàlisis anteriors, però, vam veure quines mesures en termes d’eficiència (corregides per risc) les carteres en Euros i dòlars s’igualen.

CTA ETFs ISR (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment