Nova regulació per als bons verds a Europa

Què són els bons verds?

Com vam explicar al seu dia, els bons verds, en resum i com el seu nom indica, són bons que es fan servir principalment per finançar o refinançar projectes que contribueixen a la transició ecològica..

Què és el nou Estàndard Europeu de Bons Verds (EUGBS)?

La Unió Europea ha impulsat una nova normativa coneguda com a Estàndard Europeu de Bons Verds (EUGBS, sigles en anglès), orientada a donar més transparència en la comunicació de la informació sobre els bons verds..

La nova normativa té previst entrar en vigor a finals del 2024.

Què és el nou Estàndard Europeu de Bons Verds (EUGBS)?

Les definicions, les normes i els objectius sobre els bons verds s’han anat modificant, de vegades allunyant-se de la sostenibilitat. Això ha fet que la destinació final d’aquestes emissions no han anat realment a objectius de sostenibilitat, reduint la credibilitat dels bons com a vehicles per canalitzar la sostenibilitat..

Per solucionar aquest problema, la UE ha intervingut per arreglar aquest desfasament normatiu. Tot i així, aquestes normes, continuaran sent voluntàries i només s’aplicaran a aquelles emissions que vulguin obtenir el segell EUGBS.. Serà important fer-ne seguiment.

Segons el règim proposat, la verificació prèvia i posterior a l’emissió i els informes numèrics sobre qüestions relacionades amb la taxonomia tenen caràcter obligatori. Els revisarà un organisme independent que s’encarregarà d’avaluar si un bo es pot considerar un bo verd i declarar els possibles conflictes d’interessos. Les revisions prèvies i posteriors a l’emissió es publicaran gratuïtament per internet per augmentar la transparència.

Per obtenir el segell EUGBS, s’ha d’adherir un bo verd a aquest marc d’actuació. Hi ha una preocupació que la facilitat d’ús de les noves normes espanti els emissors que tinguin dificultats per demostrar que el 85% de les activitats s’ajusta a la taxonomia de la UE. D’altra banda, s’espera que certes empreses com les de línies ferroviàries electrificades o les d’energies renovables siguin de les primeres a adoptar aquesta nova normativa, ja que poden ajustar fàcilment les activitats als sis objectius mediambientals de la UE.

<!–[if lte IE 8]>
<![endif]–>CTA FI ISR (CAT)
hbspt.cta.load(6060200, ‘fcdf3079-b487-440f-a098-452102f070dc’, {“useNewLoader”:”true”,”region”:”na1″});

Compliment de la taxonomia Europea

El que distingirà l’EUGBS serà el seu enfocament en la comunicació, la diligència deguda i la transparència: exigeix una adequació rigorosa a la taxonomia de la UE i els seus sis objectius mediambientals per a les activitats sostenibles:

  • Mitigació del canvi climàtic
  • Adaptació al canvi climàtic
  • Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins
  • Economia circular
  • Control de la contaminació
  • Biodiversitat

Bons verds a les carteres inbestMe

Òbviament, rebem amb satisfacció l’avenç en aquesta normativa europea sobre els bons verds.

inbestM’ha estat pioner en el llançament de carteres indexades ISR a Espanya i a Europa.

L’oferta ISR és transversal a tots els nostres serveis de carteres, tant a fons indexats, plans de pensions com ETFs.

L’exposició a bons verds es concreta de la manera següent:

  • Amb una exposició al voltant del 7%/8% a les nostres carteres de fons indexats ISR a través del fons:
iShares Green Bond Index Fund (IE)
  • Amb una exposició mitjana al voltant del 8% a les nostres carteres d’ETFs a través del:
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Hedged to EUR – Acc
  • Fem servir el mateix ETF a l’inbestMe Plan De Pensions Renda Fixa que també té un biaix ISR amb una exposició menor del 4%.

Informació a les carteres inbestMe sobre sostenibilitat

Recentment, inbestMe va estendre la informació sobre la sostenibilitat de les nostres carteres i va completar allò que s’anomena la MIFID verda completant i alineant la informació sobre el grau de sostenibilitat de les nostres carteres.

Per donar un contrapunt realista, recordem que precisament la implementació de la normativa sobre taxonomia està retardada, tal com ho reportem en anunciar aquesta implementació a la nostra plataforma.

<!–[if lte IE 8]>
<![endif]–>Nueva llamada a la acción
hbspt.cta.load(6060200, ’31f61335-ce77-4c56-97a7-cfee6c9039af’, {“useNewLoader”:”true”,”region”:”na1″});
Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment