Keep calm i segueix al teu pla, edició Coronavirus

Durant els últims dies, un augment en els casos de Coronavirus (COVID-19) a tot el món ha portat als mercats globals a corregir davant l’expectativa que una major propagació de la malaltia (arribant fins i tot a considerar-se pandèmia) podria danyar el creixement futur mundial.

El creixement dels casos reportats va ser especialment preocupant a l’Iran, Corea del Sud, el Japó i Itàlia. La propagació del virus a Itàlia va augmentar les preocupacions que hagi començat una segona fase de difusió en la qual els països occidentals també podrien veure’s afectats.

El dilluns, els mercats borsaris van esborrar els guanys que havien acumulat al llarg del present any, pel fet que els inversors han migrat a classes d’actius considerats com a “segurs”, com els bons del govern i l’or. Això fa que aquests actius siguin els clars guanyadors d’aquestes primeres setmanes de 2020.

I si hi ha pandèmia?

La primera impressió és que les preocupacions per la pandèmia en si mateixa són una mica exagerades, però és innegable que el pànic moltes vegades produeix que determinades accions de les autoritats, empreses i consumidors tinguin un impacte econòmic molt real, especialment a curt termini.

En el cas d’Itàlia, per exemple, l’epidèmia ha afectat les regions del nord-est, que representen més del 50% del PIB del país. El tancament de fàbriques i activitats comercials en aquestes regions afectarà el ja per si mateix anèmic creixement econòmic italià.

Per tot l’anterior, a curt termini la incertesa causada per la propagació del virus podria tenir algun impacte material en l’economia. No obstant això, a mitjà i llarg termini, és probable que una major deterioració econòmica desencadeni una resposta global en termes de mesures fiscals coordinades per a reactivar el creixement econòmic.

Si observem el cas de la Xina, veiem que després d’un pànic inicial, ara sembla que l’expansió del virus està més controlada, ja que els casos reportats han deixat de créixer. Aquest fet, juntament amb els estímuls monetaris i fiscals massius del Banc Central i el govern xinès, va fer que els mercats borsaris es recuperessin, a un nivell no gaire lluny dels màxims aconseguits abans de l’inici de l’esglai del Coronavirus.

Aprende a invertir fácilmente ebook

Que pot passar en els pròxims mesos?

Durant els últims anys, els mercats financers han estat molt sensibles als estímuls dels bancs centrals en forma de baixades de tipus d’interès o de programes de compra d’actius. Això és el que ha permès als mercats financers xinesos recuperar el terreny perdut i és probable que això també succeeixi a Europa.

Esperem que també segueixin mesures fiscals molt necessàries per a l’economia en aquests moments.

De totes maneres, com sempre, el més important quan ocorren esdeveniments inesperats com aquest, és ser disciplinat i apegar-se al pla, sense deixar que les emocions ens dominin. El pitjor error que poden fer els inversors individuals és decidir sobre la base de moviments del mercat a curt termini, els quals no tenen impacte en les perspectives a llarg termini. Altres esdeveniments similars ocorreguts en el passat no van deixar cap efecte durador en l’economia (pensem en l’episodi del SARS de 2003, per exemple).

Per descomptat, la incertesa és aquí per a quedar-se per un temps, i el nostre Comitè d’Inversions monitora constantment la situació. En relació amb això el comitè podria decidir, en les carteres Dynamic, protegir als nostres clients tant com sigui possible si la situació es deteriora dràsticament, però de moment sembla que estem encara en el context de la volatilitat normal del mercat.

Hem de recordar que totes les nostres carteres ja estan dissenyades per a fer front a situacions tan inesperades. En avaluar el perfil de risc dels clients, ja tenim en compte que hi haurà alguns períodes volàtils durant la vida útil de les carteres. Als inversors només se’ls assigna el risc que puguin suportar psicològicament i financerament, fins i tot tenint en compte períodes difícils com aquest.

Per això, en inbestMe recomanem seguir amb el teu pla a llarg termini sense importar el que ocorre al mercat a curt termini.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment