Els Robo Advisors són intel·ligents?

Autor: Ferad Zyulkyarov

El 2019 inbestMe va començar a treballar en noves solucions basades en intel·ligència artificial (IA) per la gestió i optimització d’inversions. Juntament amb AI Investments (Polònia), la  Universitat d’Oslo  (Noruega)  i la Universitat d’Ulm (Alemanya), inbestMe és soci en el projecte d’R+D “AI Investments – una eina d’inversió avançada basada en l’aprenentatge automàtic i big data” (amb  número E! 12894).

El pressupost total del projecte és 1.227.342 euros i està cofinançat a través d’Eurostars, que és el prestigiós programa de la UE per donar suport a projectes internacionals innovadors. Les sol·licituds d’Eurostars passen per un procés de selecció altament competitiu, sent examinades per un grup d’experts internacionals en recerca i negocis, per assegurar que sols les millors idees de negoci i les aliances més fortes reben el suport que necessiten.

L’aportació a un projecte d’aquest tipus situa inbestMe en la lliga internacional de pimes innovadores i converteix a inbestMe en el robo advisor més innovador d’Espanya i Europa.

En aquest article explicarem què és i què no és Intel·ligència Artificial, com s’utilitza la IA en robo advisors i la línia de recerca d’inbestMe en IA.

Què és la Intel·ligència Artificial?

La Intel·ligència Artificial és la capacitat d’ordinadors, programes i màquines per imitar els éssers humans, com pensem i ens comportem.

Això inclou aprendre d’exemples i experiències, reconèixer objectes, comprendre i respondre llenguatges, prendre decisions, resoldre problemes i combinar aquestes i altres capacitats per dur a terme funcions i activitats que un humà podria realitzar.

Alguns exemples d’aquestes funcions i activitats són: jugar als escacs, conduir un cotxe, predir la predicció del temps i el descobriment de fàrmacs entre moltes més funcions…

Què no és intel·ligència artificial? Exemple amb un aspirador robot

Sovint, els algoritmes que tenen alguna lògica simple if-else (sí-si no) o implementen l’automatització per a tasques repetitives, s’etiqueten erròniament com una solució d’Intel·ligència Artificial (IA). En molts casos s’etiqueta com IA a propòsit per utilitzar-lo com  un truc de màrqueting, perquè té ganxo i ajuda a vendre el producte.

Demostrem què és i què no és IA amb un exemple senzill utilitzant un aspirador robot (com iRobot Roomba), cosa que molts de nosaltres tenim a la nostra llar. Depenent de com l’aspirador descobreixi l’espai i el mobiliari de l’habitació, l’aspirador es pot considerar com:

  • Preprogramat (no IA)
  • No intel·ligent (no IA)
  • Intel·ligent (IA)

Compara tus fondos con inbestMe

Preprogramat (no IA)

Es pot programar un aspirador per netejar una habitació amb una forma específica i la distribució dels mobles dins de l’habitació. En altres paraules, el pla de l’habitació està preprogramat.

Per exemple, a la Figura 1 (A), hi ha una habitació amb un sofà, el robot preprogramat sabrà la ubicació exacta del sofà i netejarà al seu voltant sense colpejar-lo. Si treus el sofà, el robot no descobrirà que el sofà no hi és i seguirà ometent la neteja de la ubicació del sofà, deixant aquest espai sense netejar.

Aquesta solució no es considera IA perquè el robot no s’assabenta per si sol del nou pla de l’habitació i la distribució de mobles. Per tant, aquests aspiradors no es poden utilitzar per netejar habitacions amb un pla i distribució diferent (Figura 1 (B)).

Figura 1 intel·ligència artificial
Figura 1. (A) Un aspirador robot amb un mapa i una ruta preprogramada no colpejarà el sofà. Si traiem el sofà, el robot no descobrirà que el sofà no hi és i seguirà ometent la neteja d’aquest espai. (B) Si es col·loca un nou objecte a l’interior de l’habitació, el robot s’aturarà en el primer objecte desconegut no programat

No intel·ligent (no IA)

Els robots aspiradors que comprem no estan preprogramats amb el pla de les nostres llars. Això es deu al fet que és impossible conèixer el pla de cadascuna de les nostres habitacions, ja que hi hauria un nombre infinit de combinacions.

En el seu lloc, els robots poden utilitzar un algoritme molt simple per netejar tot l’espai de l’habitació. Per exemple, l’algoritme pot ser: si l’aspirador colpeja un objecte, llavors ha de canviar de direcció.

La Figura 2 (A) il·lustra com un aspirador pot netejar tot l’espai de l’habitació i quan colpeja un objecte com el sofà o la paret canvia la seva direcció. Si retirem el sofà (Figura 2 (B)), en un nou cicle de neteja, el robot descobrirà el nou espai i el netejarà.

Figura 2 intel·ligència artificial
Figura 2. (A) Un aspirador robot amb un algoritme de cartografia espacial crearà un mapa virtual de l’habitació amb els objectes a l’interior colpejant cada objecte. Durant la segona fase de neteja, el robot no colpejaria cap objecte, ja que sempre sabrà la seva forma exacta i ubicació. (B) Si el sofà es retira de l’habitació, en un nou cicle de neteja el robot netejarà la zona on anteriorment es trobava el sofà, ja que no guarda la informació prèviament obtinguda.

Aquest simple algoritme no és IA perquè no aprèn i recorda la posició del sofà. Com a resultat, quan es fa un segon cicle de neteja es colpejarà de nou amb el sofà. Una millora d’aquest algoritme construiria i guardaria el pla/mapa de l’habitació en la memòria del robot. D’aquesta manera el robot no colpejaria el sofà en una segona neteja.

Per tant, aquest cas tampoc es considera IA perquè els coneixements adquirits no s’utilitzen per millorar el descobriment de l’espai.

Intel·ligent (IA)

Un robot intel·ligent que utilitza IA aniria més enllà de construir un mapa virtual i predir el pla i el disseny de l’habitació i la forma dels objectes dins d’ella. Per exemple, quan el robot es colpeja contra la paret algunes vegades, llavors detectarà que les parets són línies rectes i calcularà l’angle entre aquestes per tal de no colpejar-se més.

A continuació, predirà i construirà les cantonades de l’habitació sense colpejar-les contínuament (Figura 3). Els algoritmes complexos d’IA podrien descobrir les formes i la ubicació dels objectes dins de l’habitació. El descobriment de cada nou objecte farà que el robot es pegui menys vegades perquè aprendrà i aplicarà el seu coneixement de descobriment d’objectes. Això és exactament el que fem els éssers humans. Aprenem a millorar les coses.

Figura 3 intel·ligència artificial
Figura 3. (A) Un aspirador robot amb un algoritme de cartografia espacial basat en la IA després de colpejar-se dues vegades contra les parets predirà que es tracta d’una habitació rectangular. (B) Després de reconèixer molts objectes, l’algoritme d’IA reconeixerà que hi ha un sofà al centre de l’habitació.

Des de la meva experiència personal i com un comentari addicional, a l’observar com el meu aspirador robot descobreix l’espai, jo diria que no és intel·ligent i no utilitza IA. Com a disclaimer el meu robot no és Roomba, però és una marca important amb un preu de 450 euros adquirit el 2017.

Descargar guía de inversión socialmente responsable

Els Robo Advisors utilitzen intel·ligència artificial?

La majoria dels robo advisors no són intel·ligents, o en altres paraules no utilitzen cap IA.

Robo Advisors, com el seu nom indica, són robots que assessoren o recomanen una cartera d’inversió. A més de recomanar una cartera d’inversió, els robo advisors com inbestMe, també gestionen la inversió creant comandes de Compra/Venda i executant aquestes comandes.

La majoria dels robo advisors no són intel·ligents o, en altres paraules,  no utilitzen cap IA. Pels robo advisors que afirmen utilitzar la IA, m’agradaria demanar-los que publiquin més informació sobre el seu enfocament.

Normalment, robo advisors com inbestMe, assessoren als seus clients recomanant una cartera d’inversió amb una puntuació de risc/rendibilitat, per exemple, 6 de 10.  Aquesta recomanació es basa en les respostes que proporciona un client durant l’obertura del compte. Normalment, aquesta puntuació ve determinada per un algoritme que no es pot considerar com IA.  Si classifiquem aquest algoritme dels  robo advisors, estaria en la categoria “No intel·ligent (no IA)” per l’aspirador robot.

No obstant això, els robo advisors són robots ideals, ja que per ells no importa si aconsellen a 1 client o 100.000 clients aplicant sempre el mateix algoritme. De la mateixa manera, també són molt bons en la gestió de carteres, ja que no hi ha diferència entre la gestió d’1 cartera o 100.000 carteres

En general, els robo advisors estan preprogramats per saber quina ha de ser la distribució de cada cartera (com l’exemple de l’aspiradora robot amb l’espai preprogramat). Així, periòdicament, per exemple un cop al dia, els robo advisors executen  una operació de reequilibri per assegurar que totes les carteres estiguin alineades amb la seva distribució esperada.

Intel·ligència Artificial en Finances

La Intel·ligència Artificial està pertorbant les empreses i desafiant els valors tradicionals del sector financer. Per exemple, les aplicacions d’IA en finances són:

  • Optimització de carteres: millorar la rendibilitat d’una cartera d’inversió
  • Previsió del mercat: predir el preu
  • Recomanació de carteres: recomanar una cartera un inversor
  • Puntuació de crèdit: identificar la puntuació de crèdit d’un client
  • Puntuació de risc: predir la puntuació de risc d’una acció
  • Detecció de fraus: detectar si una transacció és fraudulenta

Intel·ligència Artificial a inbestMe

Confiaries la inversió dels teus diners a un algoritme d’Intel·ligència  Artificial?

inbestMe treballa en una solució basada en intel·ligència artificial per optimitzar les carteres d’inversió. És a dir, que investiguem i desenvolupem algoritmes que podran aprendre a ajustar les distribucions de les carteres de manera que la cartera tingui un millor rendiment en funció d’un conjunt de mètriques.

Actualment la composició i distribució de les nostres carteres la defineix el comitè d’inversions d’inbestMe, experts en finances.

Les carteres inbestMe Dynamic ja s’ajusten automàticament en funció dels algoritmes. Aquests algoritmes són propers a la Intel·ligència Artificial perquè aprenen, però encara no es poden considerar Intel·ligència Artificial perquè no prediuen ni milloren la seva precisió d’aprenentatge.

Durant l’últim any i mig hem fet un progrés significatiu en l’estudi i  desenvolupament de diversos algoritmes d’IA que millorarien encara més els algoritmes de gestió de carteres de les carteres d’inbestMe  per predir i millorar la seva precisió a mesura que aprenen.

A més de l’optimització de carteres, també hem realitzat estudis sobre com aplicar la IA per assessorar els nostres clients sobre quina cartera és millor per ells. L’estudi es va centrar principalment en els clients existents i en l’actualització dels seus perfils i carteres en funció de les variacions en les condicions del mercat, així com de la situació econòmica i financera del client.

Proporcionarem més informació sobre el nostre treball d’IA en els propers articles. I tu, què penses sobre confiar en un algoritme d’Intel·ligència Artificial per invertir els teus diners? Escriu la resposta en els comentaris.

Descubrir plan de inversión

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment