Què és un Robo Advisor? Molt més que Robo+Advisor

Un Robo Advisor no és la suma de Robo més Advisor

Malgrat la seva connotació despectiva i la seva imprecisió, la paraula Robo Advisor ja es comença a utilitzar amb normalitat i com a definició d’un nou sector Fintech, la dels gestors automatitzats de carteres d’inversió. Els mateixos Robo Advisors ja l’accepten com una forma fàcil de classificar la seva activitat, sense deixar de reclamar la veritable amplitud dels seus serveis. Tot i així, és un nou servei financer que pocs coneixen i per tant ens sembla útil ampliar la informació sobre ells. La paraula Robo Advisor va ser una paraula encunyada pels serveis tradicionals, per referir-se de forma despectiva als nous serveis financers automatitzats que començaven a aparèixer, inicialment en els EUA. Però curiosament els serveis que ofereixen els Robo Advisors poc tenen a veure amb la paraula que es forma amb Robo + Advisor, i amb la suma del sentit de cadascuna d’aquestes paraules segons l’explicació següent:

Robo Advisor: automatitzat o robot. És obvi que els serveis financers no són ni fan servir robots.

-Robo Advisor: la paraula en anglès “advisor” traduïda literalment significa assessor. La majoria dels anomenats Robo Advisors són molt més que assessors, com veurem més avall; són gestors de carteres.

Quines característiques són comuns en un Robo Advisor?

Algunes de les consideracions que segueixen poden ser qüestionables. No oblidem quin és l’origen de la paraula: despectiu, i que és un sector encara en procés de creació i per tant en evolució constant. A continuació donem la nostra visió de quines creiem que són les característiques comuns i,per tant, principals d’un Robo Advisor:

Automatització

Encara que no són robots, els serveis financers que responen a la paraula Robo Advisor sí que tendeixen a automatitzar la majoria de les seves activitats. Per tant, els Robo Advisors procuren digitalitzar al màxim els seus processos i les seves operacions i la seva interrelació amb els seus clients. Això inclou normalment i de forma resumida:

-recomanació del perfil d’inversió segons les característiques personals i la proposta d’un pla d’inversió associat a aquest.

-execució de la inversió inicial i de les aportacions posteriors, rebalancejos i reinversions.

– Informació en línia de l’ activitat i de la situació de la cartera.

Gestió de carteres delegades

Tal com dèiem anteriorment, la gran majoria no són assessors sinó gestors de carteres, és a dir, és un servei on el client delega totalment la gestió de la seva cartera. I quina és la diferència entre assessorar / recomanar i gestionar? Per menjar bé tenim dues opcions radicalment diferents. Seguir la recepta d’un bon cuiner o asseure’ns en un bon restaurant a dinar. Podem menjar bé en els dos casos però en el primer cas haurem de saber interpretar la recepta, comprar els ingredients, cuinar-los, emplatar-los, servir-los i després rentar els plats. Doncs el mateix amb les inversions: quan només ens recomanen o assessoren, haurem d’interpretar bé la recomanació, trobar un bon servei, a un cost raonable per a executar les nostres ordres, seguir les nostres inversions, i executar tots els ajustos necessaris perquè la nostra cartera estigui sempre ben equilibrada i en línia amb la recomanació, a part de tenir una eina d’anàlisi de les nostres carteres.

Alguns serveis digitals d’inversió s’autoanomenen Robo Advisors, encara que sense fer la gestió integral de carteres. A efectes d’aquest post exclourem de l’anàlisi els que no incloguin aquest aspecte ja que entenem que el tipus de servei és totalment diferent. És important destacar el gran impacte que estan tenint els robo advisors a democratitzar la gestió integral d’una cartera a partir d’imports baixos. La qual cosa no exclou que hi ha múltiples serveis fintech orientats a facilitar la inversió que ens semblen molt interessants, però que no incloem en aquesta anàlisi.

Costos baixos

Els anomenats Robo Advisors ofereixen els seus serveis per la meitat o una tercera part del cost dels serveis tradicionals. Tal com va demostrar John Bogle, baix cost significa més rendibilitat per al client.

Accessible, a partir de poc capital

Tal com avançàvem, els Robo Advisors donen accés a serveis d’alta qualitat a baix cost, però, a més a més, a partir de petits imports. Amb uns mínims d’entrada baixos, estan aconseguint democratitzar la gestió de carteres i posar-la a l’abast de qualsevol butxaca.

Utilització d’instruments financers passius

En general, tots utilitzen instruments passius, majoritàriament ETFs, encara que n’hi ha algun que utilitza fons d’inversió indexats (no gestionats). Això està connectat amb el punt anterior, els actius o instruments passius són molt més econòmics que els gestionats.

Carteres diversificades molt eficients

Tot i que el grau de diversificació varia segons el tipus d’actiu utilitzat (els ETFs permeten molta més diversificació), és bastant general que la majoria es basin en crear carteres diversificades optimitzant la distribució d’actius. Això permet crear carteres molt eficients optimitzant la ràtio risc / rendibilitat per a cada perfil de risc.

Monoproducte

Els Robo Advisors tendeixen a oferir una oferta molt limitada, normalment un únic servei.

En resum, si fem cas a les característiques comuns, la definició curta d’un Robo Advisor és:

un gestor de carteres eficients, automatitzades i de baix cost.

Una definició una mica més llarga del servei seria:

Gestor (monoproducte) de carteres eficients automatitzades amb instruments de gestió passiva de baix cost i per a (gairebé) totes les butxaques.

Les altres característiques no tan comuns d’un Robo Advisor

Gestió passiva / gestió activa

Els primers Robo Advisors van popularitzar l’estil d’inversió passiu i de “Buy and Hold” (comprar i mantenir). És a dir comprar per a cada perfil la cartera associada i llevat dels rebalancejos i reinversió de dividends, seguir amb aquesta distribució passi el que passi. Aquesta característica ja no és tan comuna, hi ha Robo Advisors amb una gestió més activa o dinàmica. Una altra qüestió diferent, com ja hem vist anteriorment, i que sí que és una característica bastant generalitzada, és la utilització d’instruments passius. Deixem de banda, per haver-ho tractat ja anteriorment, si la gestió passiva realment existeix o no.

Transparència

Els Robo Advisors, a diferència de molts dels serveis tradicionals, tenen tendència a publicar clarament i de forma transparent els seus costos implícits (els dels actius que utilitzen i qualsevol altre cost de transacció) i els explícits,o sigui, les seves pròpies comissions. No ho hem posat com a característica comuna, ja que hi ha alguns d’ells que no deixen clar si cobren retrocessions, és a dir, si cobren una comissió de l’emissor de l’instrument financer. La manca de transparència és un dels grans problemes per resoldre dels serveis tradicionals, el que fa que la majoria de clients finals no siguin conscients del que estan pagant pels seus serveis. Les reformes incloses en MIFID II, entre altres, van orientades a millorar la transparència del sector.

Independència

En general tendeixen a ser entitats creades amb independència dels grans grups bancaris o dels que comercialitzen fons o instruments financers. Però n’hi ha alguns (Vanguard, Schwab,  per exemple, als EUA) que sí pertanyen a grans gestores o que han estat comprats (Future Advisor per BlackRock). També es pot considerar que poden tenir falta d’independència, o dit d’una altra manera, que tenen dependència, si tenen una gran concentració d’un sol proveïdor de fons. La independència ajuda a garantir que el servei estigui orientat principalment a donar servei al client, més que a col·locar productes. A Europa alguns bancs estan creant els seus propis serveis.

Atenció al client

Com que és un servei eminentment digitalitzat, el servei al client tendeix a ser més aviat digital. Aquest és un aspecte que pot diferenciar a alguns d’ells, oferint més o menys canals d’atenció als seus clients.

Local / Global

La majoria de Robo Advisors tenen una perspectiva local, és a dir, es concentren en un país. També acostumen a plantejar les seves carteres en la seva divisa local. Hi ha, però, algunes excepcions que ofereixen alternatives multi país i multi divisa.

Tant per les seves característiques comuns com per les no tan comuns, un Robo advisor és una alternativa real i eficient per a qualsevol inversor.

Inbestme molt més que un banc molt més que un Robo Advisor

Inbestme té la majoria dels trets comuns dels Robo Advisors: servei eminentment automatitzat, de baix cost, a partir de només 5.000 €, i que utilitza instruments passius de baix cost, però no en la seva concepció monoproducte, ja que ofereix 3 plans de carteres diferents . La cartera Strategic encaixa amb altres de característiques bastant comuns, la de la gestió passiva. Amb els seus altres dos serveis, Dynamic (Control dinàmic) i Advanced (Gestió personalitzada), es diferencia no només per ser multiproducte, sinó per l’ambició de digitalitzar serveis d’alt valor afegit. Inbestme, en aquest sentit, s’autodefineix per ser molt més que un Robo Advisor;  per la seva amplitud de serveis i la seva alta personalització. També es caracteritza per la seva transperència i independència, diferenciant-se dels serveis tradicionals, per això també és molt més que un banc (o que els serveis tradicionals de gestió patrimonial), perquè primer busca maximitzar la rendibilitat del client. Tot i oferir serveis eminentment digitals, la tecnologia actual permet oferir múltiples canals de comunicació amb els seus clients, permetent una comunicació constant i fluïda.

Inbestme també neix amb una visió multinacional acceptant fins a 19 monedes d’origen i gestió de carteres en euros (€) i USD ($). Inbestme també vol anar evolucionant cap a la planificació financera: actualment ja ofereix una visió multicompte, perquè el client pugui associar la gestió de les seves finances amb els seus objectius vitals (jubilació, estalvi, compra important o simplement acumular capital).

La missió de Inbestme va una mica més enllà de la de democratitzar la gestió de carteres eficients i a baix cost: addicionalment té com a missió la d’aportar el seu granet de sorra per augmentar la cultura financera a través del seu centre de recursos.

Sigui quin sigui el nom que reben els Robo Advisors o gestors automatitzats, ja han marcat la indústria de la gestió de patrimonis, i s’estima que el 2020 puguin gestionar  2.2 $ bilions (1), i InbestMe serà indiscutiblement part d’aquest creixement.

(1) bilió a Europa són milions de milions. En anglès això serien trilions, segons el gràfic adjunt.