Rendibilitat dels fons indexats. Comparació entre actius financers.

En el complex laberint d’opcions financeres, els fons indexats destaquen com a fars de rendibilitat, il·luminant el camí cap a una inversió intel·ligent i de baix cost.

En el dinàmic món de les inversions, les decisions ben fonamentades són la clau per a obtenir majors guanys. T’has preguntat alguna vegada quina és la millor opció per a invertir els teus diners?

La resposta no és senzilla i depèn d’una sèrie de factors, entre ells els teus objectius financers, la teva tolerància al risc i les teves expectatives de rendiment.

En aquest article, explorem un dels vehicles d’inversió més populars i rendibles en l’actualitat: els fons indexats.

Compararem el seu rendiment, costos, risc i terminis amb altres productes d’inversió com la cartera d’estalvi, els ETFs i els plans de pensions, per a proporcionar-te un mapa clar que et guiï cap a la prosperitat financera.

Així que, si estàs buscant com optimitzar la teva cartera d’inversions, continua llegint! Aquest article podria ser la brúixola que necessites per a navegar pel fascinant oceà de les finances.

Què és un fons indexat?

Un fons indexat és un tipus de fons d’inversió que busca replicar el rendiment d’un índex específic de mercat, com el S&P 500 o el Dow Jones. Per a aconseguir-ho, manté totes o una mostra representativa de les accions o bons en l’índex seleccionat.

Aquest tipus de fons s’ha tornat cada vegada més popular en els últims anys gràcies al seu baix cost, transparència i rendibilitats competitives.

Comparativa respecte a altres productes financers

Si bé els fons indexats ja formen part de l’estratègia d’inversió de moltes persones, encara existeixen alguns inversors que aposten per altres productes diferents.

A continuació, expliquem alguns dels més importants i les principals diferències entre ells.

Comptes d’estalvi

Els comptes o carteres d’estalvi, encara que són més segures que els fons indexats, tendeixen a oferir els retorns més baixos.

Això és perquè, mentre els fons indexats repliquen índexs borsaris compostos per una cistella d’accions, els comptes d’estalvi, a més de la pròpia seguretat d’altres productes bancaris, estan garantits pel Fons de Garantia de Dipòsits de cada país, que assegura fins a 100.000 € per titular i entitat.

A més, els comptes i carteres d’estalvi també ofereixen un producte amb costos baixos. Encara que, a diferència dels fons indexats, tan sols cal pagar les comissions de manteniment, si n’hi hagués.

Finalment, cal destacar que l’objectiu dels comptes d’estalvi és diferent del dels fons indexats. Així, mentre les primeres tenen com a principal propòsit la preservació del capital, els fons indexats tenen un horitzó d’inversió a més llarg termini, i busquen fer créixer el capital.

Nueva llamada a la acción

ETFs

Els ETFs són productes d’inversió similars als fons indexats. La principal diferència entre ells és la forma en la qual cotitzen. Així, els ETFs, igual que les accions, cotitzen en mercats organitzats, de manera que es pot comprar i vendre en qualsevol moment al preu del mercat.

Quant a la resta de característiques, els ETFs i els fons indexats comparteixen qualitats molt similars.

Tots dos busquen replicar índexs borsaris, de manera que les rendibilitats són molt similars; els costos són bastant semblants, encara que són una mica més reduïts en el cas dels ETFs; i tant els terminis com els objectius d’inversió són els mateixos, ja que es busca fer créixer el capital a llarg termini.

Això sí, cal tenir en compte que l’accés i la varietat de ETFs és molt superior al de fons indexats. Per aquesta raó, és més probable que puguis accedir a un ETF ajustat a les teves característiques i perfil de risc que amb un fons indexat.

Plans de pensions

Els plans de pensions són productes amb unes característiques molt diferents dels fons indexats. Per a començar, perquè els seus objectius d’inversió són diferents: mentre els fons indexats busquen augmentar el capital a llarg termini, l’objectiu dels plans de pensions és estalviar de cara a la jubilació.

Per aquesta raó, els plans de pensions són productes menys líquids que els fons indexats. Tan sols és possible rescatar els drets consolidats del pla de pensions en una sèrie de supòsits molt restrictius, com la jubilació, una invalidesa, desocupació, desnonaments o als 10 anys des de la primera aportació.

A més, en general, els plans de pensions tenen costos majors que els fons indexats. I tot això a pesar que les comissions dels plans de pensions estan regulades per Llei. No obstant això, i encara que existeixen plans de pensions gestionats de manera passiva, la seva varietat és molt de menor.

Finalment, la rendibilitat i el risc dels plans de pensions és molt similar al que ofereixen els fons indexats en condicions similars. No obstant això, també es poden invertir en plans de pensions de renda fixa o mixtos, mentre que la majoria dels fons indexats són de renda variable.

Inverteix en inbestMe i beneficia’t de tots els avantatges d’aquests productes

No importa quin sigui el teu perfil de risc, el teu horitzó temporal o els teus objectius d’inversió. En inbestMe tenim una solució per a tu.

Disposem d’una àmplia selecció de cadascun d’aquests productes, amb costos realment competitius i que s’ajusten a les teves característiques. Perquè només hagis de pensar en com vols invertir.

A quines esperes per a conèixer-nos? Entra en la nostra web i descobreix la gamma de productes d’inbestMe.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment