Per què és perillós tenir més de 100.000 euros en un banc?

La confiança en el sistema bancari és un pilar fonamental per a qualsevol economia moderna. Tot i això, quan parlem de grans sumes de diners, és important estar conscients dels riscos associats i les precaucions que hauríem de prendre.

En concret, el Govern ha pres els 100.000 € com a referència per diferenciar entre grans sumes de diners i sumes més modestes, ja que és la quantitat que està protegida. Però, per què és perillós guardar més d’aquesta quantitat al banc? A continuació, t’ho expliquem.

El Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) i la seva cobertura limitada

El Fons de Garantia de Dipòsits (FGD) és una institució financera creada amb l’objectiu de protegir els dipòsits bancaris dels clients en cas que un banc o entitat de crèdit no pugui fer front a les obligacions, com podria ser en situacions d’insolvència o fallida.

Tot i la seva importància per a l’economia global, la seva cobertura té un límit: fins a 100.000 euros per titular i entitat bancària. Això vol dir que, si un banc es declara insolvent, l’FGD s’encarregarà de reemborsar als clients els seus dipòsits fins a aquesta quantitat, protegint així la confiança en el sistema bancari i evitant pànics financers massius. Però si tens més de 100.000 € al banc, l’FGD no donarà cobertura a aquest excedent.

És a dir, si, per exemple, tens 240.000 € en una sola entitat, l’FGD només respondrà per 100.000 €, que serà la quantitat que et reemborsarà en cas de fallida del banc. Tot i això, si aquests 240.000 € estan repartits entre tres entitats a parts iguals i totes tres cauen, l’FGD et reemborsarà 80.000 € per entitat, fins a completar els 240.000 € que tens en efectiu.

I malgrat que l’FGD de cada país té els seus límits, a la Unió Europea, totes les entitats ofereixen una cobertura similar. De manera que no comptaràs amb una cobertura addicional si tens els teus diners a una entitat estrangera.

Quins productes estan protegits pel Fons de Garantia de Dipòsits a Espanya?

Els productes protegits pel FGD per a entitats de crèdit a Espanya són:

  • Dipòsits en diners: Aquests inclouen comptes corrents, comptes d’estalvi i dipòsits a termini. Estan garantits fins a 100.000 euros per dipositant i entitat.
  • Dipòsits en valors o altres instruments financers: Aquí s’inclouen accions, obligacions, bons i altres valors similars confiats a les entitats per al dipòsit, registre, custòdia o qualsevol altre servei relacionat.

Això sí, no tots els productes financers estan coberts. Per exemple, els fons d’inversió no estan garantits per l’FGD, ja que estan segregats del balanç de les entitats i tenen una estructura de protecció i regulació pròpia. Així mateix, els interessos generats pels comptes d’estalvi tampoc no estan protegits per aquest organisme.

Nueva llamada a la acción

La diversificació: una regla d’or en finances que també s’aplica als estalvis

És evident que, per a grans sumes de diners, la millor opció és diversificar els estalvis entre diferents entitats. D’una banda, per evitar problemes financers potencials amb una única entitat sistèmica i, de l’altra, per poder accedir a la cobertura que ofereix l’FGD. És a dir, com a màxim, cada titular hauria de tenir 100.000 € en una única entitat bancària.

Però, a més, tenir diners en efectiu aturats al banc et priva d’obtenir una rendibilitat per ell. És un risc invisible del qual moltes persones no en són conscients, però que acaba penalitzant les finances. Si no inverteixes, perds l’oportunitat que els teus diners creixin i, sobretot, de protegir-se contra la inflació.

Això és especialment important en èpoques de recessió econòmica o d’elevada inflació, on el poder adquisitiu dels diners es redueix de manera considerable.

La inversió no només és essencial per fer créixer els teus diners, sinó també per protegir-ne el valor en el temps. Per això, gràcies a les eines d’inversió, és possible fer front als desafiaments econòmics i aprofitar les oportunitats del mercat.

I no sempre és una estratègia complicada o que comporta riscs. La diversificació permet que puguis distribuir els diners en diferents actius, reduint així els riscos i augmentant les possibilitats d’obtenir rendiments amb menys volatilitat.

inbestMe: la plataforma aliada en inversions

Per a aquells que busquen diversificar les seves inversions i protegir els diners, inbestMe ofereix una gamma de productes adaptats a cada perfil de risc. Des de carteres d’estalvi fins a fons indexats, passant per ETF i productes ISR, oferim les millors solucions per a cada inversor.

Amb la nostra tecnologia avançada i un enfocament en l’educació financera, inbestMe es destaca com una opció fiable i eficient per a aquells que busquen treure el màxim profit als seus diners.

A què esperes per invertir amb nosaltres? Entra a la nostra web i descobreix tots els nostres productes.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment