Els bons corporatius són una bona opció d’inversió?

Els bons corporatius representen una forma atractiva d’inversió per a aquells interessats a diversificar la cartera més enllà de les accions i altres instruments financers, i que generalment tenen un perfil més conservador.

Igual que passa amb els bons de l’estat, aquest tipus d’instruments són emesos per les companyies, normalment les més grans, per tal de recaptar capital per finançar diverses activitats, com ara expansió, refinançament de deutes i altres projectes específics. A canvi, els inversors reben un interès fix durant la vida del bo i el reemborsament del principal al venciment.

Rendiment i risc: comparativa amb altres tipus de bons

En comparació amb els bons governamentals, els bons corporatius solen oferir tipus d’interès més elevats, cosa que es tradueix en un rendiment potencial més alt.

No obstant això, aquest rendiment més gran ve acompanyat d’un risc més elevat, atès que depèn de la solvència financera de l’empresa emissora. Cal entendre que darrere d’un bo governamental hi ha la solvència de tot un estat, però per als bons corporatius no hi ha aquest suport, cosa que els fa ser més vulnerables.

Això sí, aquest risc depèn del tipus d’empresa on s’inverteix. No és el mateix invertir en una gran empresa de l’IBEX-35 com a Telefónica que en una startup, que té un risc més elevat. La primera oferirà un interès més reduït, mentre que la segona serà generalment més gran, encara que sigui en assumir un risc més gran.

Tipus de bons corporatius al mercat

Hi ha diversos tipus de bons corporatius on els inversors poden invertir:

  • Bons convertibles: permeten a l’inversor convertir el bo en una quantitat predefinida d’accions de l’empresa al venciment, oferint una combinació de renda fixa i potencial de creixement de capital.
  • Bons amb cupó zero: aquests bons es venen amb un descompte significatiu respecte al seu valor nominal i no paguen interessos periòdics. A canvi, tant el capital com els interessos s’abonen a venciment.
  • Bons d’alt rendiment (o high-yield): ofereixen tipus d’interès més alts a causa del risc d’incompliment més gran de l’empresa emissora.
Nueva llamada a la acción

Com triar el bo corporatiu adequat

Triar el bo corporatiu adequat per a la teva cartera d’inversió requereix una anàlisi detallada i una comprensió clara dels teus objectius financers i la tolerància al risc. A continuació, es presenten alguns factors clau a considerar:

  • Perfil de risc de l’inversor: Abans d’invertir en bons corporatius, és essencial avaluar la teva pròpia tolerància al risc. Si prefereixes una inversió més segura, et podries inclinar cap a bons emesos per empreses amb qualificacions creditícies més altes. Aquests bons, encara que ofereixen rendiments més baixos, tenen menys risc d’incompliment. D’altra banda, si esteu disposats a assumir més risc per obtenir rendiments potencialment més alts, podríeu considerar bons d’alt rendiment.
  • Qualificació creditícia de l’empresa: La qualificació creditícia d’una empresa proporciona una indicació de la salut financera i la capacitat per complir les obligacions dels bons. Les agències de qualificació com Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch Ratings ofereixen avaluacions independents que et poden ajudar a prendre decisions informades.
  • Durada del bo: La durada del bo és un factor important a considerar. Els bons a llarg termini solen ser més sensibles als canvis en tipus d’interès, cosa que en pot afectar el valor de mercat. D’altra banda, els bons a curt termini generalment són menys volàtils, però poden oferir rendiments més baixos.
  • Termes i condicions del bo: És fonamental llegir i entendre els termes i condicions del bo, incloent-hi la taxa d’interès, la data de venciment, i qualsevol clàusula especial, com ara opcions de conversió o clàusules de rescat.
  • Diversificació: Com amb qualsevol mena d’inversió, la diversificació és clau. Invertir en una varietat de bons corporatius de diferents sectors i amb diferents qualificacions creditícies pot ajudar a mitigar el risc.
  • Anàlisi del mercat i de les tendències econòmiques: Mantenir-se informat sobre les condicions del mercat i les tendències econòmiques pot proporcionar una visió valuosa. Factors com els canvis en les taxes d’interès, les fluctuacions econòmiques i els esdeveniments geopolítics poden influir en el rendiment dels bons corporatius.
  • Assessorament professional: Per als inversors que no estan segurs de com navegar pel mercat de bons corporatius, cercar l’assessorament d’un professional financer pot ser una opció prudent. Un assessor pot proporcionar orientació personalitzada i ajudar-te a alinear les teves inversions amb els teus objectius financers a llarg termini.

Inverteix en bons corporatius a través d’inbestMe

La selecció i la gestió de bons corporatius s’han simplificat gràcies a la disponibilitat d’eines i plataformes d’inversió en línia. En aquest sentit, algunes plataformes com inbestMe ofereixen una selecció variada de bons corporatius dins de diferents productes, com ara els fons d’inversió. Això facilita als inversors la construcció i gestió dels seus portafolis.

Aquestes eines proporcionen anàlisis detallades, recomanacions personalitzades i accés a una àmplia gamma d’opcions d’inversió, cosa que permet als inversors prendre decisions informades i alineades amb els objectius financers.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment