Els mercats continuaran baixant de pressa, però recorda, pugen més i més temps (Edició 2023)

Es tanca el mercat baixista més llarg des dels anys quaranta.

A l’abril d’enguany ja ja vam fer una anàlisi que els principals índexs borsaris estaven en millor situació tècnica i el Nasdaq 100 era ja alcista.

El dia 8/6/2023 va ser un altre dia històric per als mercats borsaris. El S&P 500, l’índex borsari de renda variable més seguit del món, va tancar el que tècnicament es denomina un mercat baixista.

Aquest ha estat el mercat baixista més llarg de la història (521 dies) des dels anys quaranta.

Evolució recent del S&P500
  • Com veiem, aquest dia va tancar en els 4.293,99 punts, la qual cosa és un 20% per sobre de l’últim mínim (per això es considera tècnicament un nou mercat alcista)…
  • Que es va produir en els 3.577,03 el dia 12/10/2022, després de caure un 25,4%, sobrepassant el 20% de caiguda, per això es va considerar un mercat baixista des de …
  • El previ màxim que es va produir el 3/1/2022 en els 4.796,56 punts.

Si bé encara li falta superar aquesta cota (necessita encara un 11,7% més) perquè es pugui reconfirmar el mercat alcista definitivament, ens satisfà poder dir: benvingut Mercat Alcista del 2023.

En el gràfic hem marcat línies de suports i resistències que es corresponen amb una anàlisi tècnica del gràfic de l’índex sobre el qual ja ja vàrem comentar que mostrava una situació més positiva, però, així i tot, recomanàvem seguir el teu pla d’inversió.

Actualització del gràfic dels cicles borsaris en el S&P500

En prèvies edicions, vam mostrar un dels nostres gràfics preferits amb els diferents cicles borsaris en el S&P 500.

Per a això, tal com vam fer anteriorment, separem les dues parts del cicle:

  1. La fase baixista, considerant com a tal quan el mercat cau més d’un 20% des d’un màxim i fins que s’aconsegueix un mínim (en vermell en el gràfic).
  2. La fase alcista, la que es produeix des d’aquest mínim fins que aquest assoleix un nou màxim abans de tornar a caure un altre 20% (en blau en el gràfic). Aquest és l’esdeveniment al qual ens hem referit a l’inici, per tant, hem volgut actualitzar un dels nostres gràfics preferits.

En el gràfic i en la taula, separem i calculem les mètriques del període baixista (durada i % de caiguda en vermell) d’una banda, i per un altre les mètriques del període alcista (en blau) des que s’aconsegueix un mínim. A continuació veiem el gràfic actualitzat amb aquest fins al 8/6/2023, data de la confirmació del canvi de cicle. Veiem com apareix una petita muntanyeta blava des del mínim d’octubre 2022 fins a aquesta data a la dreta del gràfic.

Mercats alcistes/baixistes en el S&P500 1950-2023

CTA Fondos Indexados (CAT)

Quant durarà el nou mercat alcista?

En aquesta part ampliada veiem més clarament que en la part dreta del gràfic es tanca el mercat baixista (última muntanyeta en vermell cap avall) que va començar el gener del 2022, quan va començar un període de pujades de tipus d’interès per part dels principals bancs centrals a la qual es va sumar la crisi energètica relacionada amb la invasió d’Ucraïna.

Quant durarà el nou mercat alcista?

El nou cicle alcista té ja 239 dies de vida (0,7 anys) des del mínim (la muntanyeta blava que apareix ara des de l’última anterior actualització del gràfic). Si ens fixem en la taula, aquests cicles alcistes duren 5,5 anys de mitjana, és a dir que encara tindríem 4,8 anys de pujades.

Però les mitjanes poden servir de poc: precisament el cicle més curt va ser el més recent després de la pujada de la Covid, que va durar 1,8 anys, mentre que el més llarg va durar 12,3 anys. Un altre exemple, el cicle postcrisi financers va durar onze anys. Si excloem aquests casos extrems, obtenim una mitjana “més normalitzada” de 4,5 anys, és a dir que ens quedarien 3,8 anys de pujada.

Recorda que les estadístiques estan per a trencar-les. Els analistes (com sempre) continuen dividits entre els quals temen una recessió i que a més pensen que els mercats estan cars i els que pensen que aquesta ja va passar o que serà molt lleu.

Només el temps ho dirà.

Els mercats pugen més i més temps

Si observem detalladament la següent taula, després del tancament d’aquest nou cicle…

Dades 1950 fins a 2022.Dades elaborades per inbestMe amb dades de Bloomberg.

… Les conclusions continuen sent les mateixes:

  • Els períodes de pujada són més llargs (5,5 anys vs. 1,1 anys) i les pujades molt més importants (192% en mitjana) que les baixades (-35%)
  • Les caigudes es compten en dies o mesos, les pujades en anys
  • Les pujades acumulen tres dígits, les caigudes dos dígits.

No sabem la durada d’aquest nou cicle alcista, ningú el pot saber, però podem continuar afirmant que, després d’aquest cicle, d’acord amb les estadístiques, que encara que els mercats baixen més de pressa (caiguda anualitzada -31% vs. +21%), aquests pugen més i més temps.

En tot cas, més enllà que ens agrada fer aquestes anàlisis perquè ens ajuden a tenir una perspectiva del que està ocorrent, som de l’opinió d’oblidar-se del mercat i d’estalviar i invertir de manera recurrent d’acord amb els nostres objectius financers. El quadrant virtuós de la planificació financera personal et pot ajudar a aconseguir-ho.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment