Què és un mercat alcista?

Mentre escrivim aquest post al juliol del 2022, el mercat borsari, segueix en situació de mercat baixista, si prenem com a referència el S&P 500 (el MSCI World està en una situació idèntica). A fi de completar les diferents situacions de mercat, en aquest post analitzarem el que és un mercat alcista.

En posts anteriors hem analitzat:

Què és una correcció de mercat?

Què és un mercat baixista?

Saps que no és un mercat alcista?

El següent gràfic ens servirà per a il·lustrar el que no és un mercat alcista.

Recordem que el mercat va entrar primer en una fase de correcció (-10% de caiguda des de màxims), el 22 de febrer d’enguany per a entrar més endavant el 13 de juny en un mercat baixista (-20% de caiguda des de màxims). Al cap de pocs dies, el 16 de juny el mercat va marcar un mínim amb una caiguda total del 24%.

Al cap d’uns dies l’índex va tornar a tancar alguna cosa per damunt amb caigudes del -18% el dia 24 de juny o -19% els dies 7 i 8 de juliol.

Encara, assumint que no hi haurà més mínims (òbviament no ho sabem encara, ja que el mercat pot tornar a caure més), a més d’haver tancat per sobre de la cota del -20%, el mercat continua estant en una situació de mercat baixista, ni tan sols es considera que recuperi la situació de mercat en correcció.

Amb tot i que des d’aquest mínim confirmés una senda alcista no seria considerat un mercat alcista…encara.

Què és un mercat alcista?

Vegem doncs el que es considera un mercat alcista.

En primer lloc, volem recordar que no hi ha cap enciclopèdia financera que determini de manera inequívoca els conceptes de mercat en correcció, baixista o alcista.

La definició més comuna d’un mercat alcista (“Bull market” en anglès) és una situació en la qual el mercat borsari puja un 20%, després d’una caiguda del 20% (o més) i abans d’una nova caiguda del 20%.

Per tant, generalment, perquè un mercat sigui considerat de nou un mercat alcista han de passar diverses coses:

  1. haver entrat en un mercat baixista primer 
  2. certificar que ha fet un mínim dins d’aquest mercat baixista
  3. el mercat ha de pujar des d’aquest mínim un 20%

És per això que encara que la situació tècnica del mercat a la fi de juny ha millorat alguna cosa, la situació és la següent:

  1. sí que el mercat va entrar en un mercat baixista (13/6/2022)
  2. l’últim mínim identificat és el dia 16 de juny. Però no sabem si serà l’últim mínim d’aquest mercat baixista. La moderada recuperació des de llavors pot ser un altre “rebot de gat mort” (quan rebota lleugerament per a tornar a caure).
  3. fins i tot assumint que aquest fos el mínim, encara que el mercat ha mostrat recentment una lleugera tendència a recuperar-se, aquest no podrà ser considerat un mercat alcista fins que no hagi augmentat un 20% des del mínim en el mercat: però recordem que no estem segurs encara de quin serà el mínim d’aquest mercat baixista.

En el gràfic superior hem simulat quin seria aquest punt si es confirmés que el mínim de mitjan juny és el mínim d’aquest mercat baixista. Per a entrar en un mercat alcista el mercat hauria d’aconseguir els 4.400 punts (3667 punts X 1,20= 4.400 punts).

Si acceptem perquè aquesta definició, fins i tot estant el mercat un 8% per sota de l’últim màxim (4400/4.797 punts=-8%), el mercat estaria ja en situació de mercat alcista.

Descargar 7 inversiones de rentabilidad a largo plazo

Mercats borsaris i situació macroeconòmica

El normal és associar els mercats borsaris alcistes amb situacions d’expansió macroeconòmica, creixement del PIB i situacions pròximes a la plena ocupació. I el mateix al contrari, associar mercats baixistes a situacions de crisis, increment de l’atur i recessió econòmica.

Per descomptat que hi ha una connexió entre tots dos mercats el real i el borsari. Però si prenem per exemple la situació actual, els EUA està en situació de plena ocupació i encara no s’ha donat la situació tècnica de recessió.

El mercat borsari està ara mateix anticipant una possible recessió, per la situació d’alta inflació que obliga els bancs centrals a prendre polítiques monetàries restrictives. És a dir el mercat és baixista encara que l’economia no ha entrat encara oficialment en recessió.

Els cicles econòmics impacten en els mercats borsaris

El contrari pot ocórrer també, que el mercat borsari comenci a pujar fortament, entrant en situació alcista quan la situació macroeconòmica s’estigui afeblint o fins i tot entrant en recessió o en plena recessió, perquè el mercat anticipi ja la recuperació. En aquest sentit, no hi ha una regla.

Sovint els mercats borsaris van per davant del que ocorre en l’economia

Hem il·lustrat aquests dos últims paràgrafs amb fotos d’un home i un gos. S’utilitza sovint aquesta imatge per a il·lustrar la relació entre l’economia (l’home) i les bosses (el gos).

Hi ha una relació que els uneix: la corretja.

A vegades el mercat va per davant de l’economia, a vegades és al contrari. Tots dos estan units per la corretja, quan el mercat borsari (el gos) corre massa l’economia real el frena i el posa en el seu lloc, i quan és a l’inrevés l’economia és qui tira del mercat borsari.

És a dir hi ha una connexió intrínseca entre mercats borsaris i economia però no estrictament relacionada en el temps.

En general, s’assumeix que el mercat lidera l’economia enlloc i no el contrari. Per tant, sovint el mercat comença a pujar quan l’economia està malament i comença a caure quan l’economia està bé, generalment amb un temps d’anticipació de 6 a 12 mesos.

Aquesta relació s’ha fet encara més complexa en els últims anys, amb la constant intervenció dels bancs centrals. Hem vist sovint en aquest període com les males notícies econòmiques són bones notícies per al mercat, ja que provoquen més estímuls dels bancs centrals.

Sovint, les polítiques dels bancs centrals tenen un impacte encara més important que la mateixa economia.

És curiós que moltes d’aquestes dades no es coneixen al moment:

  • un mínim borsari es fa evident després d’un temps
  • també ocorre amb la declaració oficial de les crisis econòmiques que es declaren al cap d’unes setmanes o mesos d’haver-se produït, complicant encara més les coses.

Mercat alcista i superació de màxims

Hi ha qui pot considerar que el mercat no és alcista fins que no supera els màxims anteriors.

Ja hem avançat que aquestes definicions no estan gravades en pedra.

És veritat que és més habitual sentir notícies en els mitjans quan se superen màxims i és poc habitual escoltar el concepte de mercat alcista tal com aquí ho expressem.

Encara així ens sembla interessant distingir un fet de l’altre:

  1. mercat alcista: quan el mercat puja un 20% després d’un mínim dau en un mercat baixista (en el nostre exemple 4.400 punts en el S&P 500). En el mercat baixista actual això no se sabrà fins que es confirmi que no hi ha més mínims.
  2. superar màxims quan se supera un màxim o pic anterior del mercat borsari. En aquest cas sí que sabem que es produirà, en aquest cicle borsari i per a l’índex S&P 500, quan se superin els 4.797 punts.

Creiem que és bo conèixer totes aquestes definicions. Però tal com hem vist, algunes d’aquestes situacions es coneixen, en retrospectiva, al cap d’un temps d’haver ocorregut. Raó de més per a prestar-los una atenció limitada i evitar usar-les per a encertar el timing del mercat. És millor concentrar-nos en el que sí que podem controlar, estalviar i aportar recurrentment al nostre pla.

Descubrir plan de inversión

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment