Els mercats baixen ràpid, però pugen més i més temps

Durant aquest any 2022 hem anat publicant articles que ens han ajudat a aprofundir en:

També hem vist que els mercats tenen una tendència natural alcista, encara que alhora sofreixen freqüents mercats baixistes.

En aquest post mirem d’explicar:

Com és possible que els mercats siguin capaços de superar aquestes periòdiques caigudes?

I per a això farem un càlcul i separarem les dues parts del cicle:

  1. La fase baixista quan el mercat cau més d’un 20% des d’un màxim i fins que aquest abast un mínim.
  2. La fase alcista, la que es produeix des d’aquest mínim fins que aquest aconsegueix un nou màxim abans de tornar a caure un altre 20%.

Separarem i calcularem les mètriques del període baixista (durada i % de caiguda) i separades de les mètriques del període alcista des que s’aconsegueix un mínim.

Els períodes de pujades són més llargs i més profunds

Això és el que representem en el gràfic superior.

En ell veiem dues formacions gràfiques:

  • Barres cap avall (els “bear markets” o mercats baixistes) quan els mercats baixen des d’un màxim fins a un mínim. Per exemple, aquí ressaltem els 4 últims, incloent-hi el cicle baixista actual (encara incomplet) fins al 30/9/2022, incloent-hi la durada en dies naturals (270 dies) i la caiguda des del màxim anterior en vermell (-25%).
  • Una muntanya de barres cap amunt (els “bull markets” o mercats alcistes) que representen els moviments cap amunt des del mínim anterior fins a aconseguir un nou màxim. Calculem en aquest cas les dades des del mínim anterior. Per exemple, el “ral·li borsari post COVID-19” des dels mínims del 23/3/2020 va tenir una durada de 651 dies i va acumular una rendibilitat del 114%.

Visualitzant el gràfic, ja podem prendre una primera conclusió a simple vista: els moviments alcistes són molt més llargs i més profunds que els mercats baixistes.

Les caigudes es compten en dies o mesos, les pujades en anys

A continuació reproduïm una taula resum de tots els cicles, separant els trams alcistes (a l’esquerra) dels baixistes (dreta).

Podem destacar de la taula anterior, que mentre que els cicles alcistes es compten en anys (5,5 en mitjana), els baixistes es compten en dies (o mesos), ja que a penes superen un any (1,1 anys).

La relació és de 5 a 1, és a dir 5 anys pujant per cadascun de baixada.

En resum els mercats estan molt més temps pujant que no baixant.

CTA FI ISR (CAT)

Les pujades acumulen tres dígits, les caigudes dos dígits

En el quadre superior no sols veiem de nou el tema de durada sinó que a més calculem la mitjana de rendibilitats acumulades i caigudes acumulades.

Veiem que mentre que les caigudes en mitjana acumulen un -35% (dos dígits) les pujades acumulen una mitjana impressionant del 192% (tres dígits).

La combinació de totes dues dades ens permet assegurar que, en mitjana, per cada mercat baixista hi ha hagut un mercat alcista 5,5 vegades més llarg i 5,5 vegades més rendible.

Això sí, no hem d’oblidar que a més dels mercats baixistes, els mercats alcistes estan plagats de caigudes de -5% i -10% que no es representen en el nostre gràfic com a barres negatives sinó que estan dins de les barres dels mercats alcistes.

Dit d’una altra manera, un inversor sent el sofriment no sols dels mercats baixistes sinó d’aquestes constants correccions.

Els mercats baixen més ràpid, però pugen més i més temps

Una característica que fa les baixades especialment doloroses és que són més ràpides.

Si fem el càlcul del ritme de caiguda, aquest equival a un -31% TAE, mentre que la TAE del període de pujades és “només” del +21%.

Una TAE del -31% pot portar a nivells de sofriments extrems a la majoria d’inversors. A més, les caigudes es produeixen sovint d’una forma imprevista, lligades a esdeveniments difícils de predir. Així va ser en la crisi sanitària recent de la COVID-19. Però si reflexionem una mica, fins i tot és una cosa imprevista el que està ocorrent en el 2022: qui ens anava a dir en el Nadal del 2021, quan es començava a normalitzar les nostres vides després de la crisi sanitària, que en pocs mesos estaríem sotmesos a una crisi d’inflació i una guerra a Europa, amb una crisi energètica associada?

Però els mercats financers, com hem vist, malgrat els constants mercats baixistes, pugen més i més temps i això fa que per a un inversor de llarg termini les caigudes es puguin veure com a anècdotes si aquest és capaç d’aïllar-se del que ocorre en el curt termini. Mil dòlars dels anys 50 serien més de 4,3 milions de dòlars en el 2022: aquesta és la llei imparable del mercat i de l’interès compost.

Dit d’una altra manera, i prenent les mitjanes com a referència, un inversor que no tingui la fortalesa de superar un any de mercat baixista es perdrà 5 anys de mercat alcista.

N’hi ha prou amb mirar de nou el gràfic superior. Aquesta tendència (natural) alcista es deriva de l’evolució de la humanitat, del creixement econòmic, dels avanços tecnològics i de l’augment de la productivitat.

Així i tot, és difícil superar el sofriment que produeixen els mercats baixistes, ja que la nostra feble psicologia financera està poc preparada: percebem les pèrdues dues vegades pitjor que el plaer que ens generen els guanys.

A més, cal no oblidar que en aquestes anàlisis ens hem centrat en caigudes de més del 20% (les que defineixen un mercat baixista), però la història està plagada de caigudes del 5% o el 10% que també generen incertesa.

El nostre consell és que no et deixis vèncer per la teva ment i que siguis persistent en el teu pla d’inversió i t’aprofitis de la tendència alcista dels mercats.

No és imprescindible estar exposat només a la renda variable.

És important que inverteixis d’acord amb els teus objectius i perfil de risc a través d’una cartera ben diversificada adaptada a tí.

Aquests articles et poden ajudar a deixar la teva paràlisi inversora de costat:

És millor estar invertit tot el temps que intentar encertar el timing del mercat?

Com afrontar un mercat baixista?

Què fer front a la volatilitat actual dels mercats?

Per què deixar d’invertir en moments d’incertesa és un error?

CTA Wizard 2022 (CAT)

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment