El Rebalanceig d’una cartera. Què és i per què és important?

El rebalanceig d’una cartera

El rebalanceig és acceptat com una molt bona pràctica en el món de la inversió. Consisteix en realinear la teva cartera de nou a la teva assignació d’actius òptima i original, d’acord al teu perfil d’inversor.

Per simplificar, imaginem una cartera que tingués només renda variable i renda fixa. I que la renda variable s’ha comportat millor durant un període. Una cartera es reequilibraria mitjançant la venda de renda variable “extra” i la compra de més renda fixa per recrear la teva relació original de renda variable i renda fixa.

A InbestMe reequilibrem la teva cartera de manera dinàmica, eficient i automàtica a mesura que inverteixes. Cada vegada que reps un dividend o diposites més diners, l’ invertim en la part de la cartera que necessita reequilibrar-se. Molt sovint això evita la necessitat de vendre, per equilibrar la cartera contribuint a l’optimització d’impostos (si no hi ha venda no hi ha possibles guanys patrimonials).

El rebalanceig d’una cartera redueix el risc

Si la renda variable ha funcionat bé durant un cert període, l’assignació de la teva cartera podria moure’s a un pes superior del desitjat en renda variable. Per tant, la teva inversió estaria ara exposada a més risc. Això es compleix, especialment, si això es manté en el temps, atès que s’anirà creant un diferencial en la distribució d’actius òptima encara més gran. En els rebalancejos tenim en compte els teus nous dipòsits o dividends i els fem servir per realinear la part de la teva cartera que s’ha mogut fora de l’assignació desitjada i això evita el incórrer en més risc. Per què? Perquè quan es va establir el teu perfil original i per tant la teva distribució òptima d’actius, ho vas fer amb un objectiu en particular, en ment. Un canvi en la distribució, podria fer més difícil assolir la teva meta a l’horitzó desitjat, perquè de cop i volta, la teva inversió seria més susceptible a la volatilitat del mercat.

El rebalanceig d’una cartera augmenta la rendibilitat

El rebalanceig permet de forma automàtica vendre car i comprar barat. En l’exemple que hem fet servir, la renda variable s’ha revaloritzat per sobre del que seria desitjable en la nostra distribució d’actius, símptoma que està cara, mentre que estem comprant un actiu que està barat (perquè ha perdut pes) en aquest cas, la renda fixa . Hi ha estudis que demostren que el rebalanceig d’una cartera pot arribar a afegir al voltant d’un 0.5% addicional anual, respecte a una cartera que no es rebalancegi.

El rebalanceig d’una cartera, sense biaixos emocionals, automàtic i sense cost addicional

Rebalancejar impedeix fer l’error de comportament clàssic: el de comprar car i vendre barat. Treu les emocions del procés d’inversió perquè s’ajusta la cartera al seu estat original, independentment de si el mercat ha anat cap amunt o cap avall, i de forma sitemàtica. El rebalanceig és especialment important en el mitjà / llarg termini (l’horitzó que recomanem per a les nostres carteres) ja que les desviacions s’aguditzen en aquests terminis.

Molt sovint hi ha una gran diferència entre el que hauriem de fer i el que fem a la pràctica. En teoria un rebalanceig és una activitat senzilla, però cal fer-ho, i la nostra activitat diària ens impedeix fer milers de coses que hauríem de fer cada dia. L’automatització evita aquest problema. A InbestMe no cobrem per les transaccions, ni les inicials ni les de rebalanceig automàtic, per tant, aquesta funcionalitat no et costa res. La teva cartera sempre estarà optimitzada a les teves necessitats, sense cost addicional.

A les nostres carteres InbestMe Dynamic, el rebalanceig es fa mensualment, i en les nostres carteres InbestMe Strategic, trimestralment, sempre que la desviació sigui superior o igual al 2%. Aquests rebalancejos ens permeten optimitzar la fiscalitat mitjançant crèdits fiscals.