REITs: com funcionen i com invertir en ells

El sector immobiliari ha estat, és i serà, un focus d’atracció per als inversors. De fet, és una de les opcions preferides dels inversors europeus i nord-americans, que utilitzen instruments com els ETFs o els fons indexats dins de les seves carteres (coneguts com a REITs) per a obtenir una descorrelació entre tipus d’actius, i així obtenir la diversificació més gran possible.

A Espanya, la inversió en immobiliari normalment es tradueix en la compra de terrenys, habitatges o de locals directament, però aquest tipus d’inversió va molt més enllà.

Una de les alternatives més interessants per a invertir en immobiliari és a través dels REITs, un vehicle molt popular als Estats Units i que a Espanya és molt més recent. Però saps com funcionen i com invertir en ells? A continuació, t’expliquem tots els detalls.

Què són i com funcionen?

Els REITs (Real State Investment Trust) són societats anònimes que inverteixen en immobiliari i que cotitzen en borsa. Tenen com a principal objectiu generar rendes i beneficis als seus accionistes. Els REITs són també societats fiduciàries, cosa que significa que han de destinar la majoria dels seus ingressos als accionistes.

Es tracta d’un vehicle d’inversió molt popular als Estats Units, sobretot arran de la proclamació de la Llei d’Inversió de Béns immobles de 1960 (REIT, per les seves sigles en anglès), que va atorgar als REITs un important avantatge fiscal, en permetre’ls evitar el pagament d’impostos federals sobre la renda sempre que destinessin almenys el 90% dels seus ingressos als accionistes en forma de dividends.

En realitat, els REITs són companyies immobiliàries, però a diferència dels promotors i altres inversors immobiliaris, els REITs no tenen com a objectiu construir i vendre immobles, sinó gestionar i llogar espais immobiliaris. En concret, la majoria dels REITs es dediquen al lloguer d’espais comercials, com a oficines, centres comercials, hotels i aparcaments. També hi ha REITs que inverteixen en habitatges de lloguer, carreteres i ponts, infraestructura i magatzems.

Els REITs es poden classificar en funció de la seva activitat principal: immobiliària, d’infraestructura o d’emmagatzematge.

REITs: Un vehicle d’inversió molt popular

En els últims anys, els inversors estan cada vegada més disposats a invertir en REITs, ja que ofereixen una rendibilitat atractiva i una major protecció contra la inflació. La seva rendibilitat s’explica en gran part per les seves estructures de capital i la seva manera d’operar.

Els REITs inverteixen directament en immobles i no requereixen l’ús de palanquejament, la qual cosa els permet generar un flux de caixa estable. A més, els REITs han de destinar la majoria dels seus ingressos als accionistes en forma de dividends, la qual cosa els permet mantenir una alta taxa de dividends i atreure cada vegada més inversors.

Nueva llamada a la acción

Les SOCIMIs: així funcionen les REITs “espanyoles”

A Espanya, els REITs s’han articulat a través de les societats d’inversió de capital immobiliari (SOCIMI), que és una societat de capital de risc espanyola regulada per la Llei de Societats de Capital i per la Llei 11/2009, de 26 d’octubre. L’objectiu d’aquestes societats és la inversió, la gestió i l’explotació d’actius immobiliaris, i els seus socis són inversors institucionals, com a fons d’inversió o inversors privats.

Igual que ocorre amb els REITs, les SOCIMIs han de destinar fins al 80% dels seus immobles al lloguer i repartir els beneficis als seus accionistes en forma de dividends. Gràcies a això, s’han convertit en un instrument molt popular per a generar rendes.

Com invertir en REITs?

Existeixen diverses maneres d’invertir en REITs, igual que existeixen diferents maneres de fer-ho en altres actius financers. Una és comprar accions del REIT en bossa. A Espanya, les SOCIMI cotitzen en el Mercat Continu i en el BME Growth. Si tens accés a un broker pots comprar accions d’empreses en el món en aquest sector. Probablement, aquesta opció és molt complexa per a la majoria d’inversors i porta associada l’aposta en només un actiu o empresa.

En inbestMe proposem invertir en carteres molt ben diversificades amb una assignació als REITs que varia en funció del perfil de risc.

Les nostres carteres de fons indexats tenen una exposició a REITS del 4% (perfil 3) al 9% en el (perfil 10) a través del fons:

  • iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Class D Acc EUR:IE00BDRK7P73
  • Les nostres carteres de ETFs en Euros tenen una exposició a REITS del 5% (perfil 6) al 9% en el (perfil 10) a través del ETF entre altres:
  • Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C
  • Les nostres carteres de ETFs en dòlars tenen una exposició a REITS del 3% (perfil 2) al 12% en el (perfil 10) a través del ETF (entre altres):
  • Vanguard Real Estate ETF

L’avantatge que té invertir en REITS a través d’un fons indexat o ETF és que obtenim exposició al sector però amb una gran diversificació en més d’un centenar de companyies.

Gràcies a inbestMe, podràs tenir exposició a alguns dels més grans REITs del mercat invertint en fons indexats o ETFs. Amb fins a un 85% menys en costos i amb possibilitat d’aprofitar tots els avantatges de la diversificació. No t’ho pensis i esbrina quin és el teu perfil de risc!

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment