Els ETFs o exchange traded funds (també sovint coneguts com a TRACs) ens aporten diversos avantatges a l’hora d’invertir. Els ETFs aporten baixes comissions, eficiència en la rèplica d’índexs, transparència, però també una molt alta diversificació i accessibilitat a gairebé tota classe d’índexs. Això ens assegura liquiditat i una total flexibilitat en la construcció de les nostres carteres d’inversió. L’oferta més àmplia en el món de ETFs està en dòlar.

Els ETFs en dòlar són també els més eficients pel seu volum i alta liquiditat i acostumen a ser els menys costosos (entre el 0,05% i el 0,15% de TER o costos de gestió).

Per a un inversor que viu en un país amb una moneda “feble” respecte al dòlar li convé invertir una part del seu patrimoni (si no tot) en la divisa verda, és a dir en ETFs denominats en dòlar o en altres divises més sòlides que la del seu país. A continuació analitzarem, com a exemple, el cas d’un inversor mexicà.

Devaluació constant del pes Mexicà

Si mirem l’històric del tipus de canvi del pes Mexicà respecte al Dòlar, veurem que aquell ha perdut valor gairebé constantment enfront del dòlar americà.

Devaluación del peso Mexicano
Font Bloomberg

En el gràfic superior podem observar l’evolució històrica en els últims deu anys i observem que el pes Mexicà ha perdut un 63% del seu valor respecte al dòlar el que equival a un 4% de devaluació anual.

La principal explicació d’aquesta devaluació constant del pes Mexicà ve en part explicada pel diferencial d’inflació i del creixement entre les dues economies.

Addicionalment, el dòlar té la característica de divisa refugi que el pes Mexicà no té.

Rendiment de l’índex Mexicà vs. índexs mundials

Per a analitzar el que li ocorre en realitat a un inversor Mexicà amb una moneda que es deprecia, anem un pas més enllà.

Per a fer aquesta anàlisi, és necessari comparar el rendiment d’un inversor “agressiu” (que inverteix només en renda variable Mexicana). En comparativa al d’un inversor semblant que inverteix en índexs internacionals.

Observem primer que en els últims anys la rendibilitat de la borsa estatunidenca o dels índexs mundials ha estat molt superior a la de l’índex borsari Mexicà.

Un inversor que hagués invertit, per exemple, en el S&P 500 hagués acumulat gairebé un 372% amb una TAE (Taxa Anual Equivalent) del 13,4% mentre que un inversor.

Invertint en l’IPC mexicà “a penes” hauria acumulat un 99% amb una TAE del 5,7%.

Si prenem per exemple el MSCI World, aquesta hagués estat una mica inferior, del 225% acumulat o 10% TAE, però i, tot i això, molt superior a l’índex Mexicà.

Les diferències en TAE són, per tant, considerables i oscil·len entre el 4,3% i el 7,7% segons l’índex internacional utilitzat.

etfs dólar
Font Bloomberg

És difícil predir si aquestes diferències en rendibilitat entre els índexs mundials o Mexicans, es reproduiran en el futur, però hi ha una gran probabilitat que continuï ocorrent pel diferent potencial de cada economia.

Sobretot, pel potencial del tipus d’empreses que cotitzen en els índexs estatunidencs i mundials versus els índexs Mexicans.

Però recordem, a més, que aquesta comparació no és del tot homogènia. Les rendibilitats estan expressades en monedes diferents, el dòlar per als índexs internacionals, el pes Mexicà per a l’índex de la bossa Mexicana. Vam veure a l’inici d’aquest post que el pes Mexicà s’ha depreciat fortament respecte al dòlar.

ETFs CAT

Per tant, si observem aquesta evolució expressada en la mateixa divisa, en dòlars americans, aquesta diferència s’aguditza encara més

L’inversor Mexicà, invertint en el Mexbol o IPC expressat en dòlars, hauria obtingut una rendibilitat acumulada del 27% el que redueix la TAE durant aquests anys al 2%.

Això fa que les diferències en TAE a favor d’invertir amb una visió internacional i en divises fortes augmentin al 8% o 10%. Segons l’índex internacional que utilitzem per a comparar.

Això està lligat, a la devaluació del pes respecte al dòlar estatunidenc. Que fa que la rendibilitat positiva obtinguda es dilueixi per la pèrdua de valor del pes Mexicà respecte al dòlar estatunidenc.

etfs dólar
Font Bloomberg

Com invertir fàcilment en ETFs en dòlar?

Davant això, un inversor Mexicà té l’opció d’invertir d’una forma molt més intel·ligent per a protegir el seu patrimoni.

Per a protegir el seu patrimoni i maximitzar la seva rendibilitat, pot invertir en una cartera de ETFs altament diversificada, denominada en dòlars, i exposada majorment al dòlar o a altres monedes igual de sòlides, com l’Euro o el Ien Japonès, entre altres.

Des d’inbestMe facilitem completament aquest procés.

És a dir, un inversor Mexicà pot obrir un compte de gestió delegada de carteres en inbestMe, i transferir directament els seus pesos Mexicans. A partir d’aquí, el servei d’inbestMe inclou:

  1. Convertir aquests pesos a dòlars (o euros), sense cost i al tipus de canvi espot del dia.
  2. Una vegada els diners s’ha convertit a dòlars, inbestMe inverteix i gestiona per al client una cartera amb el perfil seleccionat que estarà constituïda pels millors ETFs estatunidencs. Aconseguint una diversificació tan geogràfica com en classes d’actius, a través dels millors índexs de renda fixa, renda variable, REITS i or.
  3. Si en algun moment és necessari retirar part o tots els seus diners, inbestMe tornarà a convertir els dòlars a pesos Mexicans sense cap cost. I a més, transferirà la suma resultant al seu compte bancari habitual. (Encara que si el prefereix, un client podrà rebre el seu retir en dòlar o euro).

Rendibilitats històriques les carteres inbestMe ETFs en dòlar

En el gràfic següent es pot observar el Track Rècord de les carteres model d’inbestMe de ETFs en dòlar. Des que van ser concebudes l’1/1/2015 fins al 30/4/2022.

En el gràfic de l’esquerra veiem com les TAE oscil·len des de l’1,6% fins al 8,1% amb una mitjana del 5,1% (segons els perfils de risc).

Això fa que les rendibilitats acumulades per aquestes carteres se situïn en registres excepcionals que oscil·len des del 12,6% al 76,5% amb una mitjana del 45,3% (un inversor que hagués invertit en un perfil mitjà de 100.000 $ hauria acumulat 145.300 $).

Les rendibilitats dels gràfics superiors estan expressades en dòlars

En el gràfic superior veiem de nou les rendibilitats en dòlars i al costat, les mateixes, però ara expressades en pesos Mexicans.

Expressades en pesos Mexicans, aquestes augmenten al 2% per al perfil de risc més baix fins a un 11% per al perfil més alt. La TAE mitjana augmenta al 6,9%. Per tant, expressades en pesos Mexicans, les TAE augmenten entorn d’un 2% anual, a causa de la devaluació del pes.

En aquest exemple hem vist el cas del pes Mexicà, però és aplicable en general a tota Llatinoamèrica.

Això ens mostra que la inversió en les carteres d’inbestMe de ETFs en dòlars, no sols permet obtenir excel·lents resultats en dòlars. Si no que a més, afegeixen protecció davant devaluacions, a un individu amb ingressos recurrents en una moneda “feble”.

Todos los servicios - CAT

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment