Detalls del pla d’Inversió Socialment Responsable d’InbestMe

InbestMe segueix en el seu compromís d’oferir la màxima personalització dins de les seves carteres InbestMe Advanced, apropant la temàtica d’Inversió Socialment Responsable. Oferim una cartera ISR, totalment gestionada, mantenint a més a més ,les característiques de les altres carteres:

Molt alta diversificació

Personalitzada al teu perfil de risc (10 perfils)

Baixos costos

Alta optimització fiscal

Tant com podem, i cada dia més, intentem adaptar la nostra vida i temps a allò que més valorem. També intentem relacionar-nos amb grups o persones que ens importen i s’alineen amb els nostres valors personals. Seguint aquesta tendència, cada vegada més inversors intenten alinear les seves inversions amb els valors i ideals socials que conformen la seva visió del món.

La Inversió Socialment Responsable (ISR) és un enfocament d’inversió que redueix l’exposició a empreses amb impacte social negatiu com, per exemple, empreses que es beneficien d’estàndards de la devastació mediambiental o estàndards laborals de baixa qualitat. Al mateix temps, augmenten l’exposició amb companyies que segueixen estàndards ESG (entorn, social, governança) i que per tant tenen un impacte positiu en:

– Aspectes socials. Per exemple, empreses que fomenten els llocs de treball inclusius.

Pràctiques ambientalment sostenibles.

Ètica i valors en estructures d’empresa, complint amb alts estàndards en la governança de la companyia i alineant interessos d’inversors, treballadors i clients.

Un nou concepte d’Inversió Socialment Responsable

A  InbestMe hem decidit fer un pas més en aquesta línia i incorporar aquesta temàtica en el marc d’una cartera d’inversió. Això és radicalment diferent de l’estratègia d’invertir en un sol fons d’inversió o ETF ISR.

Per a això l’estratègia de les carteres InbestMe Advanced ISR segueix mantenint la seva alta diversificació i baix cost, respecte a les altres carteres d’InbestMe, alhora que augmenta les inversions en companyies que compleixen amb els criteris d’ISR.

Perquè oferim una CARTERA diversificada socialment responsable? Potser la pregunta completa seria: Per què oferir una cartera diversificada d’inversió socialment responsable en comptes d’un fons ISR?

Des de la seva creació, InbestMe s’ha diferenciat d’altres Robo-Advisors, en oferir una experiència personalitzada al màxim, per als seus clients. És per això, que no només oferim el màxim de perfils de risc possibles (fins a 11 en els altres plans) sinó que també oferim diferents models de gestió. En els nostres plans InbestMe Advanced, en els quals es permet personalitzar a l’extrem la inversió, hem decidit fer un pas més.

Ara amb InbestMe Advanced, oferim carteres temàtiques i reduïm l’import d’entrada. D’altra banda, passem a ajustar els costos. Amb les nostres carteres Advanced ISR, donem l’oportunitat als nostres clients més preocupats per valors ESG, a alinear els nostres serveis amb els seus valors personals.

Les nostres carteres InbestMe Advanced ISR van més enllà de les fórmules més clàssiques d’ISR, que serien:

– comprar un fons d’inversió ISR. Molt sovint aquests fons segueixen tenint alts costos i baixa rendibilitat en relació als índexs.

– combinar diversos fons ISR. Probablement la combinació, si no es fa de forma òptima, no tindran un grau de diversificació adequat. És probable que a més, en combinar diversos fons, no s’estigui optant pel grau de risc ni de diversificació adequada.

A InbestMe creiem que triar una estratègia ISR (o una altra temàtica) no hauria de comprometre la diversificació ni els costos. A més, idealment, hauria de ser una cartera sense preocupacions, és a dir, totalment gestionada.

Les carteres inbestMe Advanced ISR a detall

L’estratègia de les carteres d’inversió InbestMe Advanced ISR, està dissenyada per aconseguir un equilibri entre els valors d’ISR però sense sacrificar aspectes inherents a les nostres carteres: adaptació al perfil i objectiu del client (fins a 10 perfils), alta diversificació, optimització fiscal intel·ligent i control de costos. I, tanmateix, tot això sota el marc d’una cartera totalment gestionada permetent reinversions, aportacions recurrents i rebalancejos periòdics.

Per tant, les nostres carteres són un balanç amb concessions entre el compromís cap a la ISR, però sense perdre un grau de diversificació adequat al perfil de risc del client ni els baixos costos. Això és possible gràcies a l’aparició al mercat d’ETFs per ISR. En la mesura que l’oferta de més ETFs amb aquesta temàtica s’ampliï, les carteres ISR seran cada vegada més completes. L’oferta actual permet oferir carteres ISR amb mètriques adequades en tots els aspectes.

L’estratègia per elaborar les nostres carteres InbestMe Advanced ISR, és analitzar tots els ETFs de baix cost disponible, buscant productes que puguin reemplaçar els components de la nostra distribució estratègica central (InbestMe Strategic) sense interrompre significativament la diversificació o cost, de la cartera.

Les classes d’actius (és a dir, el component de cartera) que podem reemplaçar amb un biaix ISR es troben, en major grau, en la renda variable i més en concret en els següents:

– Renda Variable europea

– Renda Variable americana

– Renda Variable Japó

– Renda Variable emergent

L’oferta d’ETF en renda fixa amb estratègia ISR és més limitada, incorporant-se únicament en l’actualitat en la renda fixa corporativa. Aquí és on encara no hi ha una alternativa acceptable, sigui perquè les tarifes o liquiditat del respectiu fons, no són acceptables.

En resum l’exposició a ISR dels nostres plans InbestMe Advanced ISR poden fluctuar d’un 30% a un 77%, el que arriba a una mitjana del 52%.

Els paràmetres generals de les carteres es mantenen dins dels paràmetres principals de la nostra metodologia i són els següents:

– Alta oferta de Perfils: 10 perfils de risc de l’1 al 10 (el perfil 0 no és possible oferir-lo de moment)

– Alta diversificació: de 9 a 11 ETF (mitjana 10 ETF) amb exposició a més de 13.000 actius

– Alt control del risc divisa: Del 0% al 25% (mitjana del 10%)

– Alt potencial d’OFI: del 80% al 90% (mitjana del 86%)

La inversió socialment responsable eficient i de baix cost és ara possible

Com veiem el resultat és un bon balanç entre els dos extrems de la nostra elecció combinant inversió en ISR i mantenint els nostres paràmetres principals de metodologia.

La diversificació i tenir els costos controlats són fonaments bàsics del nostre model d’inversió que tots els inversors ISR no mereixen perdre.

Com fer una cartera ISR encara més “pura”?

Som conscients que per algun inversor la nostra cartera pot no encaixar al 100% amb els seus valors. Per aquest inversor ISR “pur”, és a dir un inversor que prefereix assumir el risc de tenir una cartera 100% ISR, també tenim una proposta: seleccionant un pla advanced totalment personalitzable podrà incrementar encara més la seva exposició per sobre de les condicionants que com a gestors de carteres ens hem autoimposat. En aquest cas els únics límits seran els del seu perfil de risc perquè la nostra funcionalitat advanced controla que un inversor en personalitzar no excedeixi aquests límits.

Costos d’inbestMe Advanced ISR

Hem ajustat la nostra tarifa Advanced per a les carteres temàtiques reduint-les a un màxim del 0,65% fins al 0,40% (segons import i inclou trading custòdia i qualsevol altre cost). El cost dels ETFs s’incrementa de mitjana un 0,08% amb un TER mitjà d’ETFs al voltant del 0,30%.

L’oferta d’ETFs no para de créixer. Estem segurs que en el futur serem capaços de millorar encara més la nostra cartera d’ISR, afegint noves opcions que satisfacin els nostres requisits de cost i diversificació a mesura que estiguin disponibles.

Si els teus valors s’alineen amb la Inversió Socialment Responsable, no dubtis a començar amb les nostres carteres.

Apèndix: més informació sobre els índexs que intervenen en les nostres carteres ISR

Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Veure més informació aquí

MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Total Return Net. Veure més informació aquí

MSCI USA SRI 5% Issuer Capped Index. Veure més informació aquí

MSCI Japan SRI 100% Hedged to EUR Index. Veure més informació aquí

MSCI Emerging Markets (EM) SRI Index. Veure més informació aquí

MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index. Veure més informació aquí