Cóm invertir els meus estalvis: els sis secrets que has de conèixer

Els secrets que és millor conèixer, abans de decidir com invertir els meus estalvis

Abans de començar a invertir és convenient conèixer dues realitats:

1- Els mercats baixaran en algun moment. I en algun moment, pot ser que la caiguda sigui important, i que fins i tot el mercat tardi algun temps a recuperar-se.

2- Ningú pot preveure amb certesa i total consistència les pujades o les baixades. Els mercats poden pujar després d’assolir màxims, però també poden corregir i baixar.

Com invertir els meus estalvis: dos secrets que ens faran invertir més segurs

Tot i que el mercat està ple d’incerteses, hi ha certes realitats que ens faran sentir més segurs a l’hora d’invertir:

3- El mercat té una tendència natural alcista. En el llarg termini, aquesta tendència fa que a partir de 5 anys i sobretot 10-15 anys, les probabilitats de perdre diners es redueixen dràsticament.

4- Invertir de manera regular (“dollar cost averaging”), tenir una disciplina d’estalvi i inversió és una molt bona forma d’invertir. De forma natural, estaràs invertint en diferents moments de mercat, i comprant menys accions quan els mercats estan alts, i més, quan aquests estan baixos.

Com invertir els meus estalvis: com treure més rendiment als meus estalvis i invertir més segur

 

Davant aquestes realitats, a l’hora de decidir com invertir, és convenient tenir en compte que:

5- El millor és fer-se un pla d’inversió d’acord amb el perfil inversor de cadascú, i no deixar-lo, passi el que passi i aplicar tant com sigui possible la regla número 4.

6- Invertir quant més aviat millor, ja que la màgia de l’interès compost i el temps, estaran al nostre favor.

Els nostres serveis i carteres estan dissenyats per adequar-nos a la teva situació personal, i l’ àmplia diversificació i òptima distribució d’actius són una bona alternativa per invertir de forma segura.

L’inversor ha de seleccionar un perfil que l’ajudi a passar per les inevitables pujades i baixades del mercat, i si és pacient, els mercats li recompensaran plenament amb el temps.