Tot el que cal saber abans d’invertir en fons de bons indexats

Un bo no és més que un trosset de deute, és a dir, uns diners que s’han prestat i que hauran de ser tornats juntament amb el pagament d’uns interessos en un termini determinat. Del primer bo que es té constància data del segle XII, emès pel Banc de Venècia, així i tot, és molt probable que el concepte i el seu ús procedeixin de molts segles abans.

Tot i que a grans trets els bons no han canviat al llarg de la història, sí que hi ha algunes diferències. Els productes d’inversió en deute han crescut molt i es poden trobar de maneres molt diferents en funció, per exemple, del que financen, com els bons verds, la preferència dels pagaments, sènior, el risc, yield, o les seves referències, fons de bons indexats o referenciats. Aquests darrers són molt interessants perquè són un instrument d’inversió perfecte per als inversors més conservadors. Si vols saber-ne més, continua llegint.

Què són els fons de bons indexats?

Els fons de bons indexats són els títols de renda fixa que tenen com a referència un índex, que acostuma a ser l’evolució d’una magnitud macroeconòmica determinada com la inflació, el més comú, el creixement del PIB del país en qüestió o l’evolució d’una moneda. La seva característica principal és que busquen ajudar tant l’inversor com el pagador quan la situació econòmica canvia. De fet, històricament han estat utilitzats per països en desenvolupament, però la seva popularitat ha fet que altres regions riques com Espanya o els Estats Units tinguin els seus.

Tipus de fons de bons indexats

Com has pogut comprovar, hi ha tants tipus de fons de bons indexats com referències a què poder lligar-los. No obstant això, els més importants són:

  • Bons indexats a la inflació: aquells els rendiments dels quals s’ajusten a la inflació. Són els més comuns i usats als països desenvolupats per les seves virtuts per ajudar les carteres d’estalvi i inversors.
  • Bons indexats al PIB: s’ajusten al creixement del PIB, això fa que el país en qüestió tingui sempre capacitat per pagar-los.
  • Bons lligats a Commodities: aquests bons segueixen productes bàsics (commodities), com ara el petroli, arròs, carn o electricitat. Òbviament, es fan servir a països poc desenvolupats.
  • Bons Indexats a Divises (o Duet Bond): una altra manera d’ajustar el risc a la inflació, això s’aconsegueix en cobrar els rendiments en una divisa diferent de la del país emissor.
Nueva llamada a la acción

Beneficis d’invertir en fons de bons indexats

Els fons de bons indexats tenen beneficis diferents tant per a l’inversor com per al pagador. Així, per exemple, cobrar en moneda estrangera ens permet no perdre poder adquisitiu en cas que la moneda del país en qüestió estigui molt devaluada. En el cas dels bons indexats al PIB, l’avantatge és per al pagador, ja que en tots dos casos la seva capacitat de pagament no es veu minvada, encara que això suposi que el propietari del bo pugui veure com perd valor.

Tot i que tots tenen les seves característiques, els més importants per als inversors són aquells lligats a la inflació. També són els més populars. Aquests bons funcionen de manera que els pagaments del principal i els interessos pugen o baixen reflectint la variació de la taxa d’inflació. Amb això, s’aconsegueix evitar una de les grans pors de tots els inversors com és que la inflació es mengi els estalvis, són una protecció natural.

Així ens protegeixen els fons de bons indexats a la inflació

Per entendre l’efecte corrosiu de la inflació, i perquè els fons de bons indexats funcionen tan bé, cal tenir clara una qüestió vital: el temps. Per norma general, el llarg termini és un aliat per als inversors gràcies a l’efecte de l’interès compost. De fet, a la mateixa fórmula, el temps (mesurat com a t) és una potència, per la qual cosa el seu efecte sobre el capital final és exponencial. No obstant això, cada any que passa la inflació es queda una part del pastís, fins i tot quan és baixa. Així, si prenem una inflació del 2,5% en deu anys, cosa que abans costava 100 euros ara ens en costarà 128.

Això obliga els inversors a protegir-se de la inflació. Això es pot aconseguir invertint. Tot i això, moltes vegades la rendibilitat dels bons no pot ser com la inflació, com hem vist recentment, o fins i tot la renda variable pot baixar fent-nos perdre encara més capacitat de consumir. Per això, els fons de bons indexats són una bona solució a tots aquests problemes, a més de ser molt segurs.

Com invertir en fons de bons indexats

Per invertir en fons de bons indexats cal tenir dues coses en compte: la primera és ser conscient de quin tipus de bo indexat ens convé més. En el nostre cas, probablement el que més ens beneficia són els indexats a la inflació procedents de la nostra regió, ja que així ens assegurem compensar el creixement dels preus. Per sort, el Tresor espanyol, i molts altres països amb economies desenvolupades, els porta emetent des de fa dècades.

La segona part és on ens convé adquirir-los. En aquest cas, no és recomanable anar directament a una subhasta del tresor i comprar-los, de fet, moltes vegades només ho poden fer els inversors institucionals. No obstant això, és molt més còmode fer-ho a través de fons indexats que podem trobar a plataformes d’inversió de fàcil accés. Amb això, no només protegim els nostres estalvis, sinó que també ho fem a un cost molt petit, ja que aquest tipus de plataformes es caracteritzen per això.

Invertir en fons de bons indexats a través d’inbestMe

La plataforma inbestMe destaca com una de les opcions més interessants per invertir en aquest tipus de productes. La firma opera a Espanya des del 2017 i ofereix un ventall enorme de productes d’inversió, entre els quals hi ha productes i carteres lligats a aquests bons. Així, qualsevol inversor podrà incorporar aquest tipus d’actius de manera fàcil i senzilla, de manera que els seus estalvis no només creixin sinó que també mai no perdin poder adquisitiu ni ara ni en el futur. Per tot això, si estàs interessat, el millor és que et posis en contacte amb inbestMe i comencis des d’ara mateix.

Finalment, tingues en compte que la plataforma no compra directament aquests bons, sinó que s’incorporen a les carteres, en funció de cada perfil, trams d’aquest tipus de productes (seguint un índex o un fons paral·lel), cosa que permet beneficiar-se de les seves virtuts i reduir-ne els costos.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment