Per què invertir a través d’un roboadvisor abans que un banc?

Invertir amb un banc o amb un roboadvisor? inbestMe destaca amb diversitat, tarifes competitives i solucions personalitzades, superant les limitacions bancàries.

La indústria financera ha experimentat una transformació sense precedents en l’última dècada. L’aparició de noves tecnologies i plataformes d’inversió ha revolucionat la forma en què les persones inverteixen els seus diners.

En aquest context, els roboadvisors han emergit com una alternativa atractiva als tradicionals serveis d’inversió oferts pels bancs. Però, per què hauries de considerar un roboadvisor en lloc del teu banc de confiança? A continuació, desglossem les raons.

El context actual: les noves maneres d’invertir

Vivim en una era de transformació digital i financera. La tecnologia ha redefinit molts aspectes de la nostra vida diària, i el món de les inversions no és una excepció. En el passat, l’accés als mercats financers estava reservat principalment per a grans institucions o individus amb vastos recursos i connexions. No obstant això, el panorama ha canviat dràsticament en l’última dècada.

Les plataformes d’inversió en línia, impulsades per la innovació tecnològica, han democratitzat l’accés a oportunitats d’inversió. Aquestes eines han eliminat moltes de les barreres tradicionals, permetent que fins i tot aquells amb capital limitat o coneixement financer bàsic puguin participar activament en el mercat.

A més, la globalització i la connectivitat han fet que la informació estigui a l’abast de tots. Els inversors ara tenen la capacitat d’investigar, analitzar i prendre decisions informades amb una rapidesa i precisió sense precedents. Les xarxes socials, els blogs financers, les aplicacions d’anàlisis i altres eines digitals ofereixen una abundància de dades i perspectives que abans eren inaccessibles per a la inversora mitjana.

Un altre factor crucial en aquest canvi és l’educació financera. Cada vegada més persones reconeixen la importància d’invertir per al seu futur, ja sigui per a la jubilació, l’educació dels seus fills o la realització de somnis a llarg termini. Aquesta consciència ha portat a una demanda creixent de solucions d’inversió més accessibles, transparents i personalitzades.

En aquest context dinàmic i en constant evolució, els roboadvisors han sorgit com una solució que combina el millor de tots dos mons: l’eficiència i accessibilitat de la tecnologia amb la saviesa i estratègia de l’assessorament financer. Aquestes plataformes automatitzades ofereixen als inversors una forma simplificada i optimitzada de gestionar les seves inversions, adaptant-se a les necessitats i objectius individuals de cadascun.

CTA Fondos Indexados (CAT)

Limitacions d’invertir a través d’un banc

Fins fa poc temps, els bancs oferien l’única alternativa a l’hora d’invertir. No obstant això, les noves tecnologies han complementat i fins i tot substituït a aquests. El motiu no és un altre que les mateixes limitacions dels bancs a l’hora d’oferir els seus productes i, en conseqüència, per als inversors:

 • Oferta limitada d’actius per a invertir: Els bancs solen tenir una gamma limitada de productes d’inversió, restringint les opcions disponibles per als inversors. Aquesta limitació pot impedir que els inversors diversifiquin adequadament les seves carteres.
 • Comissions i costos elevats: Els bancs sovint cobren comissions i tarifes més altes que les plataformes d’inversió en línia. Aquests costos addicionals poden erosionar significativament els guanys d’un inversor al llarg del temps.
 • Productes propis menys favorables: És habitual que els bancs promoguin els seus propis productes d’inversió, fins i tot si no són la millor opció per al client. Aquests productes poden no ser tan rendibles o adequats per al perfil de l’inversor.
 • Productes poc adaptats al perfil de l’inversor: Els bancs sovint ofereixen solucions d’inversió genèriques que no s’adapten a les necessitats i objectius individuals de cada inversor.
 • Falta de transparència: L’estructura de comissions i tarifes dels bancs pot ser complexa i poc transparent, la qual cosa dificulta que els inversors comprenguin completament els costos associats amb les seves inversions.
 • Regulació poc favorable: a vegades, el problema és que els mateixos bancs estan lligats de peus i mans a causa d’una estricta regulació a escala nacional i internacional. En els últims anys, i a causa de les últimes crisis econòmiques, les normatives en matèria de control bancari són cada vegada majors, i no sempre beneficien al consumidor.
 • Mal ús de les noves tecnologies: molts bancs no saben com treballar amb les noves tecnologies, i estan ancorades en el passat. Això, que podria millorar l’experiència de l’usuari, en realitat és una important limitació a l’hora d’oferir bons productes.

inbestMe: una alternativa superior

inbestMe és una de les plataformes d’inversió que ha sorgit com una alternativa superior als serveis bancaris tradicionals. Aquí hi ha algunes raons per les quals destaca enfront d’ells:

 • Àmplia oferta d’actius: A diferència dels bancs, inbestMe ofereix accés a una àmplia varietat d’actius i productes d’inversió, permetent una diversificació adequada. A més, a través de la nostra plataforma, podràs accedir a algunes de les entitats gestores més interessants per als petits inversors, com Vanguard o iShares, que no sempre estan accessibles des de les plataformes bancàries.
 • Comissions més baixes: inbestMe opera amb una estructura de costos més eficient, la qual cosa es tradueix en comissions i tarifes més baixes per als inversors.
 • Personalització: Utilitzant algorismes avançats i tecnologia de punta, inbestMe ofereix solucions d’inversió personalitzades que s’adapten a les necessitats i objectius de cada inversor.
 • Transparència: En inbestMe, ens enorgullim del nostre enfocament transparent. Els inversors poden accedir fàcilment a informació detallada sobre comissions, tarifes i rendiments esperats. Sense lletra petita i sense clàusules ocultes.
 • Independència: inbestMe, al no ser un banc, no ha de promoure productes propis, cosa que significa que sempre buscaran les millors opcions d’inversió per als seus clients.

Entra en inbestme.com avui mateix i descobreix tots els nostres serveis.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment