El rendiment i la rendibilitat dels bons

A Espanya, la majoria dels inversors tenen un perfil conservador. Això vol dir que tenen una elevada aversió al risc i, en conseqüència, busquen opcions segures, encara que impliqui reduir-ne la rendibilitat. I un dels instruments ideals per aconseguir-ho és mitjançant els bons de l’estat.

Però no acaba aquí la cosa, perquè aquest tipus d’actius també són àmpliament utilitzats per altres inversors per diversificar i equilibrar les carteres.

A continuació, us explicarem què són els bons de l’estat, per què es fan servir i quins avantatges tenen.

Què són els bons de l’estat i per què són instruments tan populars a la inversió?

Els bons de l’estat són instruments de deute emesos per institucions públiques nacionals per finançar activitats i projectes. Aquests bons representen un préstec de l’inversor al govern, regió o corporació local on, a canvi, la corporació es compromet a tornar el capital prestat en una data futura determinada, juntament amb una sèrie de pagaments d’interessos.

Al mercat d’inversions, els bons de l’estat constitueixen una peça fonamental, ja que ofereixen una combinació única de seguretat i rendiment, i és una peça clau en la diversificació de carteres d’inversió.

Els bons de l’estat són considerats una de les opcions d’inversió més segures. Aquesta percepció és deguda a la baixa probabilitat que un govern incompleixi les seves obligacions de pagament, especialment en el cas de països amb economies estables i fortes. Els bons emesos per aquests governs solen tenir qualificacions creditícies altes, cosa que reflecteix la seva seguretat i fiabilitat com a inversió.

Com es compren els abonaments de l’estat?

Comprar bons de l’estat implica un procés que pot variar lleugerament segons el país d’emissió i el canal d’adquisició. Generalment, els inversors poden comprar bons de l’estat de les maneres següents:

 • Directament a través del govern: Molts governs ofereixen una plataforma o servei on els ciutadans poden comprar bons de l’estat directament. Per exemple, a Espanya es poden comprar bons del Tresor mitjançant el Tresor Públic o el Banc d’Espanya. Aquestes plataformes solen ser accessibles i proporcionen una forma directa i sense intermediaris d’invertir en bons.
 • A través de bancs o institucions financeres: Els bancs i altres institucions financeres sovint ofereixen bons de l’estat com a part dels productes d’inversió. Els inversors poden adquirir bons a través del banc, beneficiant-se de l’assistència i l’assessorament que ofereixen.
 • Mitjançant brokers en línia: Els brokers en línia permeten als inversors comprar bons de l’estat al mercat secundari. Aquesta opció és popular entre els qui cerquen una plataforma d’inversió més dinàmica i volen tenir la possibilitat d’escollir entre una varietat més àmplia de bons, incloent-hi els de diferents països.
 • Fons d’inversió i ETFs de bons governamentals: Una altra manera d’invertir en bons de l’estat és mitjançant fons d’inversió o ETFs (Exchanged Traded Funds) que se centren en bons governamentals. Encara que en aquest cas no es compra un bo específic directament, s’inverteix en un fons que alhora té una cartera de bons.
Nueva llamada a la acción

Factors clau per invertir en bons de l’estat

La inversió en bons de l’estat implica considerar diversos factors clau que influeixen directament en el rendiment i l’atractiu per als inversors. Cadascun d’aquests elements juga un rol fonamental en la determinació del valor i el potencial de guany d’un bo.

Entre aquests factors es troben:

 • Cupó: el cupó d’un bo fa referència a l’interès que l’emissor del bo paga al titular. Essencialment, és l’ingrés periòdic que rep l’inversor per mantenir el bo. Aquest pagament de cupó sol ser una taxa fixa, establerta al moment de l’emissió del bo, i es paga en intervals regulars (anual, semestralment o trimestralment).
 • Tipus d’interès: el tipus d’interès d’un bo, sovint referit com a rendiment, és el retorn efectiu que l’inversor obté de la seva inversió en el bo. A diferència del cupó, que és fix, el rendiment pot variar segons el preu del bo al mercat.
 • Data de venciment: la data de venciment d’un bo és el dia que l’emissor reemborsarà el principal del bo al seu valor nominal. Aquesta data defineix la durada del préstec i té implicacions significatives en el perfil de risc i el rendiment del bo.

Per què els bons són ideals per a períodes d’incertesa econòmica?

Els fons d’inversió són ideals per a períodes d’incertesa econòmica, com ara la inflació, per diverses raons clau:

 • Diversificació: Inverteixen en una varietat d’actius, reduint el risc global de la cartera i equilibrant les possibles pèrdues.
 • Protecció contra la inflació: Alguns fons estan dissenyats específicament per protegir-te contra la inflació, com aquells que inverteixen en bons lligats a la inflació.
 • Gestió professional: Els gestors de fons poden ajustar la composició del fons en resposta a canvis al mercat, aprofitant oportunitats o mitigant riscos.
 • Accés a diversos actius: Ofereixen accés a una àmplia gamma d’actius i mercats, alguns dels quals poden ser més resistents a la inflació.
 • Ingressos regulars: Poden generar ingressos regulars a través de distribucions com a dividends o interessos, proporcionant un flux d’efectiu constant.
 • Potencial de creixement a llarg termini: Tot i la volatilitat a curt termini, ofereixen el potencial de creixement a llarg termini, beneficiant-se de la recuperació del mercat al llarg del temps.

Inverteix en bons a través d’inbestMe

A inbestMe hem incorporat recentment els bons de l’estat a les nostres carteres d’opcions d’inversió, com ara fons d’inversió, ETFs i plans de pensions.

Gràcies a la nostra plataforma, els inversors tenen accés a una anàlisi detallada, seguiment en temps real i assessorament personalitzat, fet que facilita la presa de decisions informades i estratègiques en la inversió en bons de l’estat.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment