On invertir de manera segura? Sis aspectes a tenir en compte

Invertir de manera segura és una de les màximes de la majoria dels inversors més conservadors. No obstant això, encara que la teoria és senzilla, ja que tothom coneix quins són els productes amb menor risc, la veritat és que hi ha una sèrie d’aspectes per a començar a invertir avui de manera segura.

Què has de tenir en compte abans d’invertir de manera segura?

La teoria principal que has de tenir en compte per a invertir de manera segura és que la rendibilitat està relacionada de manera directa amb el risc. És a dir, si optes per productes més conservadors, el més probable és que obtinguis menys rendibilitat.

No obstant això, a vegades, aquesta teoria es trenca, fent que la renda fixa no proporcioni resultats òptims per a l’inversor conservador. Per això, és important considerar altres factors importants per a invertir de manera segura.

Aprèn a diversificar les teves inversions

La diversificació és un dels elements més importants de qualsevol inversió, fins i tot en aquelles que, a priori, es consideren més segures. Gràcies a la diversificació, és possible reduir el risc de la cartera, introduint diferents tipus d’actiu, amb diferents horitzons temporals, àrees geogràfiques, sectors o categories.

D’aquesta manera, fins i tot introduint renda variable, una cartera redueix el seu risc, fins al punt de considerar-se com una inversió segura. Això és, precisament, el que intenta aconseguir els fons de retorn absolut: obtenir una rendibilitat positiva amb independència de les condicions del mercat.

No et quedis únicament en inversions segures al teu país

La majoria dels inversors se centren únicament en els actius del seu país, i perden una important oportunitat de rendibilitzar més els seus estalvis. En el cas dels dipòsits a termini fix, per exemple, la rendibilitat dels dipòsits a penes arriba al 0,5%, segons dades del Banc d’Espanya, mentre que, en la resta d’Europa, poden aconseguir rendibilitats superiors a l’1%.

El mateix succeeix amb altres inversions en renda fixa. A més que pots accedir a un ampli ventall d’actius diferents, pots diversificar les teves inversions per a aconseguir la millor combinació de rendibilitat-risc.

ETFs CAT

El termini també és important

Sens dubte, un dels aspectes fonamentals a l’hora d’invertir de manera segura, i al mateix temps un dels quals menys importància se’ls dona, és l’horitzó temporal de la inversió.

En el cas de la renda fixa, la regla general és que, a major termini, major és la rendibilitat exigida. No és el mateix tenir un deute de tornar diners en un termini de sis mesos que a deu anys. Evidentment, si renúncies a la utilització d’aquests diners per un termini major, el deutor haurà de compensar-te més.

Això sí, les inversions a llarg termini són més il·líquides, la qual cosa implica que el capital no és tan senzill de recuperar, almenys en el moment en el moment desitjat, i sense assumir amb això una pèrdua.

Las comisiones

Les comissions són un dels elements més perjudicials per a qualsevol inversor. No en va, redueixen la rendibilitat d’una cartera, fins al punt d’arribar fins a rendibilitats negatives si són molt elevades. Això provoca que una cartera que a priori està composta per actius segurs acabi provocant una pèrdua important del capital inicial de l’inversor.

Per això, és fonamental triar aquells productes amb les comissions més baixes possibles. A llarg termini, aquests costos poden marcar la diferència entre un producte que garanteix la teva capital i un altre que, en realitat, pot acabar fent-te perdre diners.

Els riscos ocults dels productes garantits

Un dels productes amb més popularitat entre els inversors conservadors són els fons garantits. En essència, aquest tipus d’instruments garanteixen el capital de l’estalviador, utilitzant per a això una assegurança pel qual els partícips paguen una prima en funció de la seva contribució al fons.

No obstant això, el nom pot portar a engany, ja que no sempre garanteixen la totalitat del patrimoni dels seus partícips. A més, acostumen a tenir unes comissions més altes de l’habitual, sobretot en cas de subscripció i reemborsament abans de la data de venciment. Per aquesta raó, aquest tipus de productes han de ser estudiats de manera adequada per a evitar sorpreses.

ETFs ISR

La inflació: l’enemic invisible

L’objectiu de tota inversió és (o almenys ha de ser) preservar el seu patrimoni, per a això és fonamental superar el nivell d’inflació. Sens dubte, és una meta ambiciosa, tenint en compte del nivell actual de pujada generalitzada de preus i de la pobra rendibilitat dels productes més conservadors.

Per això, fins i tot encara que creguis que estàs invertint de manera segura, la veritat és que la inflació pot fer-te perdre poder adquisitiu i generar volatilitat en els mercats financers.

On invertir de forma segura a través d’inbestMe?

inbestMe ofereix una sèrie de productes d’inversió que s’ajusta al perfil de risc i els objectius de rendibilitat de qualsevol inversor. Augmenta la teva rendibilitat amb els nostres Fons Indexats, Plans de Pensions o ETFs amb fins a un 85% menys en comissions.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment