Ingressos passius: com aconseguir-los a través de la inversió?

El concepte d’ingressos passius ha guanyat una gran popularitat en els darrers anys, especialment entre aquells que busquen maneres de generar ingressos addicionals sense haver de treballar activament per obtenir-los.

I una de les maneres més efectives d’aconseguir ingressos passius és a través de la inversió. En aquest article, explorarem les diferents formes en què els inversors poden generar ingressos passius a través de les seves inversions i com poden integrar aquesta estratègia a la cartera d’inversió per obtenir una millor salut financera.

Què són els ingressos passius?

Els ingressos passius són aquells ingressos que es generen sense la necessitat de treballar-hi activament. En altres paraules, són ingressos que es reben de manera regular i constant sense haver de dedicar temps i esforç de manera activa per obtenir-los.

Aquests ingressos poden procedir de diferents fonts, com la propietat de béns arrels per llogar, la inversió en accions que paguen dividends, els interessos guanyats per dipòsits a termini o bons, els ingressos per publicitat en un lloc web o els ingressos obtinguts a través d’un canal de YouTube, entre d’altres.

Encara que els ingressos passius no requereixen un esforç actiu, generalment sí que requereixen un esforç inicial per començar a obtenir-los. Per exemple, per aconseguir ingressos passius de lloguers de béns arrels, cal invertir temps i recursos per comprar i mantenir la propietat. Tanmateix, un cop s’estableix la font d’ingressos passius, aquests es poden continuar generant durant anys amb un esforç mínim.

Nueva llamada a la acción

Com obtenir ingressos passius de manera realista?

Internet i les noves tecnologies ens han fet creure que, en ple segle XXI, qui no genera ingressos passius és perquè no vol. Els negocis en línia, el trading a través de la web, el màrqueting en línia o la publicació d’un llibre són, sens dubte, maneres de començar a obtenir ingressos sense treballar, però no tothom hi pot accedir.

En realitat, malgrat totes les promeses de gurus i altres suposats experts en la matèria, tan sols hi ha una forma realista perquè qualsevol persona pugui obtenir ingressos passius: a través de la inversió.

Hi ha diverses formes en què els inversors poden obtenir ingressos passius a través de la inversió. Algunes de les més comunes són les següents.

Invertir en accions que paguen dividends

És la manera tradicional i més comuna d’obtenir ingressos passius. Moltes empreses distribueixen dividends entre els seus accionistes, algunes de manera regular i amb dividend creixent, com les famoses aristòcrates del dividend.

En aquest cas, només hem d’invertir el capital desitjat en una acció d’una empresa que cotitzi a la borsa i, segons la política de distribució de dividends de la companyia, esperar rebre’n l’import.

Invertir en fons d’inversió de distribució

Alguns fons d’inversió inverteixen en accions que paguen dividends i distribueixen aquests ingressos als inversors. Són els anomenats fons de distribució que, a diferència dels fons d’acumulació, reparteixen els dividends de les companyies en què inverteix entre els partícips del fons.

En aquesta categoria destaquen els Fons Indexats de distribució i els ETFs, que repliquen el comportament d’un índex comprant les accions de les empreses que el componen, i distribuint-ne el dividend entre els partícips.

Invertir en bons i altres valors de renda fixa

Els bons i altres valors de renda fixa generen ingressos passius mitjançant el pagament d’interessos. Aquests valors són emesos per governs i companyies i es consideren inversions més segures i estables que les accions.

També es pot invertir en fons d’inversió que compren aquests bons governamentals o corporatius.

Invertir en béns arrels

Els béns arrels són una manera popular d’obtenir ingressos passius a través del lloguer de propietats, com ara un habitatge, un local comercial o un terreny. Els inversors poden comprar propietats i obtenir ingressos regulars dels lloguers.

Això sí, en aquest cas, el capital necessari per invertir és molt elevat i no és apte per a tota mena d’inversors.

Estalviar mitjançant un compte o cartera d’estalvi

En una època com l’actual, marcada per un augment dels tipus d’interès, els comptes o carteres estalvi són una opció excel·lent per obtenir ingressos passius. Actualment, aquest tipus de productes ja ofereixen una rendibilitat propera al 2%, a més de garantir el capital dels estalviadors i ser un producte molt interessant per a aquelles persones que no saben com invertir-hi.

Comença a generar ingressos passius a través d’inbestMe

Sigui quin sigui el teu perfil d’estalvi o inversió, a inbestMe t’oferim diverses opcions perquè comencis a generar ingressos passius. Gràcies als nostres fons indexats, ETF, fons ISR o, fins i tot, amb la nostra cartera estalvi, podràs començar a guanyar diners sense necessitat de treballar-hi activament.

A què esperes per veure tots els nostres productes? Entra a InbestMe.com i descobreix tota la nostra oferta.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment