La Reserva Federal puja els tipus d’interès un 0,25% i la TIR de les nostres Carteres Estalvi pujarà al 4,30%

La Reserva Federal puja els tipus d’interès un 0,25%.

Ahir la Reserva Federal va decidir pujar els tipus d’interès un 0,25%. Amb això, el rang objectiu oficial dels fons de la FED se situa entre el 4,75% i el 5,00%.

S’havia creat molta incertesa en quina seria aquesta decisió. En efecte, fa un parell de setmanes, el president de la FED, Powell, va dir que era probable que el banc central tornés a augmentar el ritme de pujades. Probablement incrementant els tipus d’interès oficials en un 0,50%.

Mini crisi bancària

Però sobtadament es van desencadenar una sèrie d’esdeveniments inesperats. Alguns bancs als Estats Units van entrar en suspensió de pagaments: Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank. Altres bancs regionals també van sofrir greus tensions.

La principal raó dels problemes d’aquests bancs va ser la sortida de dipòsits. Davant el fet que els clients volien retirar o transferir fons, aquests bancs van haver de vendre alguns dels seus actius per a obtenir la liquiditat necessària per a satisfer les peticions dels clients.

El problema era que el valor d’aquests actius, especialment pel que fa als bons a llarg termini, s’havia reduït per l’augment dels tipus d’interès que el mateix banc central havia orquestrat durant aquests últims mesos per a frenar la inflació.

Les autoritats monetàries van sortir al rescat garantint tots els dipòsits, també els superiors a 250.000. Ho van fer amb l’objectiu d’evitar el contagi a altres bancs i creant una línia de finançament als bancs on els bons donats en garantia pels bancs per a aquests préstecs es valoren a 100 encara que el seu preu de mercat sigui inferior.

Nueva llamada a la acción

Dubtes sobre la futura política monetària

Aquestes accions, per descomptat, posen en dubte la trajectòria futura de les decisions de política monetària. En efecte, si, d’una banda, els bancs centrals sostenen als bancs, com poden. D’altra banda, augmentar els tipus d’interès agreujant encara més les seves pèrdues sobre els actius que posseeixen?

Això explica per què els bancs centrals, en les seves últimes decisions, han hagut de ponderar les consideracions d’estabilitat financera i d’estabilitat de preus.

El seu enfocament, ara ha sigut el de continuar combatent la inflació amb tipus d’interès més alts. Al mateix temps, construir una espècie de xarxa de seguretat per als bancs que poguessin experimentar dificultats.

Aquesta és la raó per la qual la Reserva Federal va decidir ahir continuar pujant els tipus, encara que optant per un increment del 0,25%, inferior al 0,50% que havia circulat fa algunes setmanes.

La TIR dels nostres Carteres Estalvi pujarà al 4,30%

Les nostres Carteres Estalvi en dòlars han estat dissenyades per a obtenir una rendibilitat pròxima als tipus d’interès oficials establerts pels bancs centrals, en aquest cas la FED.

Basant-nos en això, la TIR (variable) pujarà el 30 de març 2023 al 4,30% per la Cartera Estalvi en dòlars.

Anunciarem la TIR definitiva uns dies abans que sigui efectiva.

Recordem que la Cartera Estalvis en dòlars no té una cobertura de divisa i que, per tant, si no és la teva divisa estaràs exposat al possible risc de canvi de divisa.

També et pot interessar recordar com calculem la TIR variable de les Carteres Estalvi i comunicació de les variacions.

En aquest enllaç pots consultar la TIR actualitzada de les Carteres Estalvi.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment