El BCE puja 0,5% els tipus i la TIR de la Cartera Estalvi € també

Dies d’alta volatilitat.

Els últims dies han estat marcats per altes volatilitats per als mercats financers, ja que va haver-hi una gran inestabilitat causada pels bancs regionals als EUA i per Credit Suisse a Europa. En tots dos casos, els respectius bancs centrals es van veure obligats a intervenir per a restablir l’estabilitat.

Als Estats Units, la Reserva Federal va garantir a tots els dipositants, fins i tot als de més de 250.000 euros que no estaven assegurats, mentre que a Europa el Banc Nacional Suís va proporcionar una línia de liquiditat de 50.000 milions al Credit Suisse.

El BCE puja 0,5% els tipus

Això es va produir al mateix temps que els bancs centrals havien de debatre sobre els canvis en els tipus d’interès: el BCE el 16 de març i la FED el 22 de març.

Totes les decisions semblaven bastant definides fa una setmana, ja que s’esperava una pujada del 0,50% per al BCE i del 0,25% o el 0,50% per a la FED. No obstant això, la crisi del sector bancari va fer dubtar sobre quina seria la decisió final, pel fet que uns tipus més alts podrien augmentar encara més la inestabilitat financera.

Tipus d'interès oficials del BCE

En qualsevol cas, el BCE va decidir continuar augmentant els tipus d’interès i els va pujar un 0,50%, tal com s’havia anticipat. Al mateix temps, el BCE va dir que es comprometia a garantir la liquiditat als bancs en cas de necessitat.

En certa manera, el missatge dels bancs centrals va ser que l’estabilitat de preus i l’estabilitat financera han de considerar-se dues qüestions separades. Els bancs centrals pretenen garantir l’estabilitat del sector financer, però, al mateix temps, volen perseguir l’objectiu de contenir la inflació mitjançant tipus més alts.

Sens dubte, equilibrar aquestes dues variables serà una tasca difícil durant les pròximes reunions. La següent decisió és la de la Reserva Federal, el dia 22. En el moment d’escriure aquestes línies, el resultat més probable seria una pujada de tipus del 0,25%, a la qual els preus de mercat atorguen un 82% de probabilitat.

Nueva llamada a la acción

La TIR variable de la Cartera Estalvi en euros pujarà al 2,40%

Com ja hem publicat repetidament, les TIRs de les nostres Carteres Estalvi estan vinculades de manera automàtica a les pujades dels tipus dels bancs centrals.

Per això publiquem que és una TIR variable.

La pujada del BCE serà efectiva a partir del 22 de març del 2023.

En línia amb aquesta pujada de tipus oficials tenim previst pujar el tipus de la nostra Cartera Estalvi en EUROS al 2,40% a partir del 30/3/2023.

Farem una publicació específica confirmant aquest canvi.

També et pot interessar veure:

En aquest enllaç pots consultar la TIR actualitzada de les Carteres d’Estalvi.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment