Inversió Value: gran estratègia d’inversió en ETFs

L’estratègia d’inversió Value ha demostrat ser una poderosa eina per als inversors que busquen obtenir beneficis a llarg termini. Aquí està l’exemple d’inversors tan populars com Warren Buffett, Charlie Munger o l’espanyol Francisco García Paramés.

Quan es combina la filosofia value amb la flexibilitat i diversificació en les nostres inversions que ofereixen els ETFs (Exchange Traded Funds, per les seves sigles en anglès), es crea una combinació guanyadora que pot potenciar encara més els resultats.

En aquest article, explorarem com la inversió value amb ETFs pot ser una estratègia sòlida i rendible, permetent als inversors aprofitar les oportunitats d’inversió infravalorades de manera eficient i efectiva.

Què és l’estratègia value i quines són les seves característiques?

L’estratègia d’inversió del value investing és, en essència, un enfocament que busca identificar accions infravalorades en el mercat.

A través d’aquesta filosofia, els inversors busquen comprar accions d’empreses el preu de mercat de les quals és menor que el seu valor intrínsec, la qual cosa es determina mitjançant anàlisi fonamental, com l’anàlisi de ràtios financers, l’estudi dels estats financers i l’avaluació de les perspectives de creixement a llarg termini de l’empresa.

Per a dur a terme una estratègia value, els inversors solen buscar accions d’empreses amb fonaments sòlids, com una baixa relació preu/beneficio (P/E ràtio), una baixa relació preu/valor comptable (P/B ràtio) o un alt rendiment de dividends, entre altres factors.

Diferències entre l’estratègia value i l’estratègia growth

Enfront de la filosofia value es troba l’estratègia growth, centrada a identificar i comprar accions d’empreses amb un alt potencial de creixement en el futur. La principal diferència entre elles radica en l’enfocament de valoració de les accions.

Els inversors growth estan més interessats en el creixement dels ingressos i els guanys d’una empresa que en el seu valor actual. Per això, busquen empreses amb una sòlida trajectòria de creixement i que operin en indústries en expansió.

En aquesta filosofia, els inversors estan disposats a pagar una prima per les accions d’aquestes empreses, ja que creuen que el creixement futur compensarà el preu pagat. També se centren en factors com la innovació, la capacitat de penetració en el mercat i l’avantatge competitiu de l’empresa.

CTA ETFs (CAT)

Com invertir en l’estratègia ‘value’? L’opció dels ETF

L’estratègia d’inversió value ha demostrat ser reeixida al llarg del temps, i els inversors interessats a seguir aquesta estratègia tenen a la seva disposició una eina molt eficaç: els ETFs. 

Aquests instruments ofereixen una sèrie d’avantatges que s’alineen perfectament amb els principis del value investing, la qual cosa els converteix en una opció atractiva per als inversors que busquen aprofitar les oportunitats d’inversió value de manera eficient i rendible.

Menors costos

Els ETFs solen tenir costos més baixos en comparació amb altres instruments d’inversió, com els fons d’inversió tradicionals. Això es deu al fet que els ETFs estan dissenyats per a replicar índexs específics, la qual cosa redueix els costos associats amb la gestió activa. 

Per als inversors value, que busquen inversions a llarg termini, els menors costos dels ETFs poden marcar una diferència significativa a l’hora de calcular la seva rendibilitat real.

Possibilitat d’obtenir bons beneficis a llarg termini

El value investing es basa en la cerca d’accions infravalorades, amb l’objectiu que el mercat reconegui el seu veritable valor al llarg del temps. 

Els ETFs, en replicar índexs d’accions value, brinden als inversors una exposició diversificada d’aquestes empreses, la qual cosa els permet aprofitar de forma molt més eficient el potencial de revaloració a llarg termini. 

En invertir en un ETF que segueixi una estratègia value, els inversors poden beneficiar-se de l’evolució positiva del mercat en general i capturar els guanys acumulatius a mesura que les accions infravalorades augmenten el seu valor en el temps.

Oportunitats de gran rendibilitat

El value investing implica buscar oportunitats d’inversió que ofereixin un gran potencial de rendibilitat. Els ETFs value ofereixen una forma convenient d’accedir a una àmplia gamma d’accions infravalorades i altres oportunitats d’inversió atractives en diferents sectors i mercats. 

En invertir en un ETF enfocat a value, els inversors poden diversificar la seva cartera i obtenir exposició a una selecció d’accions acuradament seleccionades pel seu potencial de creixement i valoració. 

Això permet aprofitar les oportunitats de gran rendibilitat que es presentin en el mercat, sense haver de seleccionar i gestionar individualment cadascuna de les accions.

Simbiosi perfecta entre la filosofia value i la diversificació que ofereixen els ETFs

La diversificació és una part fonamental de qualsevol estratègia d’inversió reeixida. Els ETFs ofereixen una diversificació instantània en replicar índexs complets o segments específics del mercat. Per als inversors value, aquesta diversificació resulta especialment interessant, ja que els permet mitigar el risc individual associat amb la selecció d’accions i sectors particulars. 

En invertir en un ETF value, els inversors poden aprofitar la simbiosi perfecta entre la filosofia value i la diversificació que ofereixen aquests instruments, obtenint exposició a un ampli ventall d’accions infravalorades i reduint d’aquesta manera la volatilitat de les seves inversions.

Què tenir en compte per a seleccionar el millor ETF orientat a value?

En seleccionar el millor ETF orientat a value, és important tenir en compte diversos factors clau. Aquí hi ha alguns aspectes a considerar:

  • Objectius d’inversió: defineix si busques una exposició general al value investing o si desitges enfocar-te en un sector o mercat específic. Això t’ajudarà a identificar el ETF que millor s’adapti a les teves necessitats.
  • Índex subjacent: els ETFs repliquen un índex subjacent que determina les accions que s’inclouran en el fons. Assegura’t d’analitzar l’índex que segueix el ETF que estàs considerant i verifica si s’ajusta als teus criteris d’inversió value. Para esment a la metodologia de selecció d’accions i com es determina la ponderació de cadascuna en l’índex.
  • Diversificació: avalua el nivell de diversificació que ofereix l’ETF. Un ETF ben diversificat redueix el risc associat amb la selecció individual d’accions, ja que estàs obtenint exposició a múltiples empreses. Verifica el nombre d’accions incloses en l’ETF i si abasta diferents sectors i grandàries d’empreses.
  • Costos de l’ETF: és important comparar els costos de diferents ETFs, perquè això pot tenir un impacte en els teus rendiments nets. Cerca un ETF amb una ràtio de despeses competitiu i raonable en relació amb la seva categoria.

Inverteix en ETFs orientats a value a través d’inbestMe

En inbestMe, podràs invertir en els millors ETF del mercat. Gràcies a la nostra plataforma, trobaràs el producte que millor s’ajusti a les teves preferències i necessitats. D’una forma totalment intuïtiva i amb els millors assessors, perquè puguis seleccionar el millor producte per a tu.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment