Draghi allarga la durada del QE, però redueix les compres

Les decisions de Draghi mouen els mercats

Qui estava esperant per ahir una reunió, amb decisions de pes per part del BCE, no ha quedat decebut i les reaccions del mercat, han estat violentes.

Les expectatives consistien en una continuació de les compres de bons per valor de 80 mil milions d’euros al mes, fins i tot després de la data límit original de març de 2017. Ens preguntàvem si Draghi volia, amb molta cautela, preparar el mercat per una reducció de les compres en un futur pròxim.

De fet, l’anunci inicial d’una continuació de les compres després de març de 2017 fins a desembre de 2017, però en una quantitat de “només” 60 mil millons, havia presagiat una orientació del BCE cap al començament d’una fase de normalització de la política monetària. La primera reacció va ser, per tant, una pujada dels mercats i una ràpida apreciació de l’euro.

Però a continuació, amb l’inici de la roda de premsa de Draghi, en la qual es van donar a conèixer altres detalls, el mercat va interpretar les decisions adoptades pel BCE de forma molt més pessimista del que havia estat la primera. Entre les noves mesures, es troba l’ampliació de la gamma de venciments dels valors que el banc central pot comprar, baixant el venciment mínim fins a un any (el límit anterior era de 2 anys) i la possibilitat de comprar també bons, del qual el seu rendiment està per sota de la taxa de dipòsit (actualment -0.40%).

“Steepening” de les corbes i no “Tapering”

L’anunci de la possibilitat de comprar també títols curts i a taxes negatives, va portar a un fort steepening (agudització) de la corba de rendiment (15 punts bàsics sobre 5/30 anys), cosa molt positiva per als bancs que es financen en el curt termini i fan préstecs a llarg.

Draghi, també va reiterar diverses vegades i amb determinació extrema, que la política monetària del BCE continua sent expansiva i que, en la reunió, la possibilitat de tapering (definida com una reducció a zero de les compres) ni tan sols es va discutir.

Què podem esperar en els mercats?

El BCE ha fet un petit pas en la direcció de donar el senyal del començament d’una fase de reducció de les compres, tot i que estén la vida del programa. Draghi, ha pres una bona decisió, amb elements moderats.

La determinació del BCE de mantenir una política expansiva serà, almenys en el curt termini, bona per als mercats. Hauríem preferit un pas més decisiu en la direcció de la normalització, fins i tot si això significa córrer el risc d’un retrocés en el curt termini. El seguir comprant bons a taxes negatives contribueix, al nostre parer, a perpetuar la impressió d’una condició “patològica” de l’economia actual que no contribueix a infondre la confiança necessària per a la represa de la inversió productiva, encara que sota condicions de finançament molt favorables. Probablement també a causa de les incerteses polítiques que marquen aquest període, es va decidir reiterar la determinació del BCE en el sentit de mantenir una política monetària extremadament expansiva.