Una inversió segura per al/la jove inversor/a

Quina és la distribució d’actius òptima, per a un/a jove inversor/a?

Tècnicament una inversió segura al 100% no existeix. És ben conegut, que un inversor per obtenir una rendibilitat addicional, ha d’assumir cert risc. Però una persona jove té a favor seu una cosa, el temps: en el llarg termini la sort juga a favor de l’inversor. Molt sovint, per aquesta raó, s’acostuma a discutir si una persona jove, amb tota la seva vida per davant, podria arriscar-se a tenir un 100% de renda variable en la seva cartera. Assumint aquesta alta proporció d’actius de risc, la discussió es centra sovint en quin és el percentatge ideal de renda fixa per al/la nostre suposat/da persona jove. Bé sigui el 5%, 10% o el 15%, partint sempre de percentatges baixos, podriem resumir que la base d’aquesta lògica seria: que el temps convertiria una cartera en teoria altament volàtil pel seu pes en renda variable, en una inversió segura, en quedar el risc minimitzat pel factor temps.

Consells per estalviar, aspectes previs per a una inversió segura

Per al/la  nostre/a jove inversor/a, serà fins i tot més important com organitzi les seves finances personals, que la composició de la seva cartera, adquirir bons hàbits financers durant diverses dècades, pot ser molt determinant per una persona jove. Qüestions com ara:

-Viure dins les possibilitats de cadascú.

-Evitar l’ús de la targeta de crèdit.

-Estalviar regularment i preferiblement que l’estalvi superi els dobles dígits de la seva renda.

-Incrementar el nivell d’estalvi cada any.

seran determinants per a la salut de les finances d’aquesta persona . Escollir entre el plaer present o la seguretat futura, és una difícil elecció vital, que cadascú ha de fer. Trobar aquest equilibri, entre present i futur, és probablement una de les coses més dificles a la vida.

Inversions segures per a un/a jove inversor/a:

Alguns bons consells per l’inversor/a jove serien:

-Si aconseguim adquirir un hàbit cap a l’estalvi, un bon sistema és invertir de forma recurrent cada any: tot i que pot ser que no sigui el sistema perfecte, és una forma de garantir invertir una mitjana de les nostres entrades al mercat.

-Adquirir un mínim coneixement del que han fet històricament els mercats i quan volàtils aquests poden ser, i que inevitablement l’economia té cicles i els mercats es deixen portar per extrems d’optimisme i pessimisme: davant d’això rebalancejar la cartera al pes original equival a anar en contra de les masses.

Recordar que en la recent crisi econòmica els mercats van caure fins a un 60%. Podrà aquesta jove persona suportar aquestes caigudes? Tindrà la disciplina de seguir comprant, mentre aquests continuen caient? Un dels aspectes més importants, és saber fins a quin punt aquesta jove  persona estarà preparat/da per suportar les inevitables pèrdues que es poden produir.

No hi ha resposta òptima a la pregunta que ens fèiem al principi,  sobre quin mix de renda fixa / renda variable ha de tenir la cartera d’un/a jove inversor/a, de fet la resposta definitva estarà més lligada a aspectes psicològics que als anys de l’inversor. L’estratègia d’inversió, sempre estarà supeditada a una eterna batalla entre sentir-se segur/a  ara, i acceptar baixos retorns, o sentir-se segur/a en el futur, acceptant pèrdues ocasionals.

La inversió més segura: un pla

La inversió més segura que pot fer un/a jove inversor/a, és fer-se un pla, i deixar la majoria de les seves decisions automatitzades i supeditades a ell/ella mateix/a; i deixar que la màgia de l’interès compost actuï mentrestant. Això, combinat amb el factor temps, o sigui començar com més aviat millor , combinen una de les més potents garanties per fer que e/lal nostre/a jove, aconsegueixi el més semblant a una inversió segura.

En aquest escenari la composició de la cartera perdrà una mica la seva importància: només n’hi ha prou que el/la nostre/a jove inversor/a esculli la composició o el risc que asseguri que sempre seguirà el seu pla.