L’ individu al poder

Les noves tecnologies estan transformant els serveis financers

El resultat, és que el poder de l’individu surt reforçat.

Les noves tecnologies ja han canviat nombrosos sectors. El sector financer també està canviant i canviarà encara molt més en els propers anys.

El World Economic Forum ha publicat un informe molt complet sobre el “Futur dels Serveis Financers: com les innovacions disruptives estan remodelant la forma en què els serveis financers s’estructuren, s’ofereixen i es consumeixen“.

En aquest detallat informe, es confirmen les tendències que venim observant en els últims anys: “hi ha un increment significatiu de popularitat de serveis automatitzats de la gestió de la inversió, que ofereixen sofisticades alternatives de baix cost i a la gestió tradicional de patrimonis,  que tenen ja una àmplia clientela “.

Segons detecta el mateix informe,  el que alimenta això en la indústria de la gestió de patrimonis i assessoria financera,, és que aquesta ha patit una pèrdua significativa de confiança per part del client.

Els defectes que s’identifiquen en els serveis tradicionals són:

-Accessibilitat: Altes comissions i límits per accedir a un servei de gestió de patrimoni o assessoria financera.

Expectatives del consumidor: que exigeix més personalització, eficiència i baixos costos.

-Agilitat: Per cobrir les necessitats del client, que ara està limitada per les existents estructures organitzatives i infraestructures tecnològiques.

-Pèrdua de confiança: que encara no s’ha recuperat després de la crisi financera.

Al davant d’això, estan sorgint un nombre important d’alternatives “disruptores” que amb ofertes alternatives i sofisticades són capaços d’arribar a una clientela molt més àmplia, aplicant innovacions clau i democratitzant l’assessoria financera. L’informe les emmarca en tres segments:
Gestió I assessoria automatitzada.

Trading Social.

Trading Algorítmic a inversors finals.

En general aquests serveis ofereixen i solucionen les següents característiques:

Accessibilitat: Sofisticació a l’abast de molts

Transparència I control: sobre les seves posicions i com aquestes s’inverteixen.

Conveniència: Accessible en línia i al mòbil, donant més valor i accessibilitat.

Personalització: La sofisticació permet la personalització a una clientela més àmplia.

Low Cost: i tot això a un cost molt competitiu, i amb total transparència al davant dels alts costos actuals i la manca de visibilitat actual.
Alguns, han batejat aquest nou sector com el dels RoboAdvisors, usant una connotació una mica despectiva.

L’oferta comença a ser molt variada, sobretot als Estats Units, i per tant les estratègies de cada servei. Els assessors financers digitals (tal com nosaltres preferim anomenar-nos o #efinasesor quan tuitegem sobre el tema) representen ara mateix, una part ínfima del mercat (0,02%) i van dirigits especialment als anomenats “Millenials“. Tot i això, altres han destacat recentment, i el potencial d’aquests nous serveis poden arribar a trilions.

Inbestme forma part d’aquesta revolució. Ens considerem molt més i molt menys que un Roboadvisor. Si que ens definiríem com un assessor financer digital: molt més pel nostre ampli espectre de serveis (dirigits no només a Millenials) i molt menys robotitzats ja que darrere dels nostres serveis hi han persones humanes, encara que treballant amb una plataforma digital àgil i flexible, que ens permet democratitzar serveis i tècniques sofisticades.

Amb la nostra oferta donem resposta a tots els reptes definits en l’informe anterior:

Accessibilitat: molt baixes comissions (0.5%) i a partir només de 10.000 € en les nostres carteres diversificades.

Expectatives: personalització total del servei (carteres personalitzades), amb una gestió dinàmica i costos i límits d’entrada al 50% dels serveis tradicionals.

Agilitat: Plataforma tecnològica àgil i serveis flexibles per al client.

Confiança: total transparència dels nostres costos i amb total independència, i per tant sense conflictes d’interès, el client és la nostra prioritat.

A inbestme ens auto definim com una combinació de gestió automatitzada i inversió social. Ens diferenciem d’altres serveis pel nostre compromís: ens posem en la pell del nostre client ja que invertim allà on invertim per nosaltres mateixos, la nostra família o amics. La nostra missió, és ajudar a  que el  client prengui pas a pas el control de les seves finances oferint informació i formació complementària.

Si vols començar a fer els teus primers passos en el món de la inversió, les nostres carteres Inbestme Strategic són una excel·lent manera de començar.

Coneix el teu perfil d’inversió i comença a invertir amb nosaltres com més aviat. El temps és el millor aliat per a l’inversor disciplinat. En elles combinem òptims portafolis amb ETFs de diferents tipus d’actius i mercats. Ara pots ser un reeixit inversor i només a partir de 5.000 €.

Descargar 4 preguntas antes de invertir

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp