Com el seu propi nom indica, els ETFs amb rendibilitat per dividend són aquells que inverteixen en accions que reparteixen dividends.

Aquesta és una diferència fonamental amb els ETFs d’acumulació. Els quals els dividends s’acumulen al patrimoni del ETF en lloc de repartir-se entre els partícips.

Els ETFs amb rendibilitat per dividend han adquirit una popularitat significativa en els últims anys. Especialment en un context en el qual els baixos tipus d’interès no reporten grans rendiments als inversors.

Què és la rendibilitat per dividend?

La rendibilitat per dividend és un concepte financer que fa referència al rendiment percentual que ofereix una determinada acció o instrument en relació amb el seu preu.

Des del punt de vista matemàtic, la fórmula és la següent:

Rendibilitat per dividend (%) = (dividend / preu de l’acció) x 100

Per exemple, imaginem que una acció ofereix un dividend de 0,60 € mensuals i el seu preu és de 10 €. En aquest cas, la rendibilitat per dividend d’aquesta acció serà del 6%.

També se sol parlar de rendibilitat per dividend a nivell d’índexs, que es determina tenint en compte la rendibilitat per dividend mitjana del conjunt d’accions que el componen.

Així, per exemple, la rendibilitat per dividend mitjana del S&P 500 ha estat del 3%, mentre que en l’IBEX 35, la rendibilitat per dividend mitjana de l’índex espanyol ha estat del 3,5%, amb valors per sobre del 5% (últims 15 anys)

La rendibilitat per dividend no sols dona una idea sobre la rendibilitat aproximada d’un determinat títol. A més, permet realitzar comparacions amb altres actius o instruments com els dipòsits o els bons de l’estat.

ETFs amb rendibilitat per dividend: selecció d’actius


Els ETF amb rendibilitat per dividend seleccionen els seus actius tenint en compte l’historial de distribució de dividends de les companyies.

Un clar exemple són els aristòcrates del dividend o els dividend kings als Estats Units, és a dir, un conjunt d’empreses que han augmentat el dividend de manera continuada en els últims 25 o 50 anys, respectivament.

Aquestes empreses són tota una garantia que, en el futur, continuaran distribuint dividend amb una alta rendibilitat.


Existeixen índexs concrets que engloben algunes d’aquestes empreses, i que estan materialitzats en un ETF.

Un cas concret és el SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis o el ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. La seva cartera està composta per empreses amb un historial de dividends creixent al llarg dels últims 25 anys.

En realitat, igual que ocorre amb els fons d’inversió o altres ETFs, també podem trobar diferents estratègies de ETFs d’accions amb rendibilitat per dividends.

Els que només tenen en compte la capitalització borsària de les accions, específics que inverteixen en una regió o país, mercats emergents…

ETFs CAT

Calendari de distribució de dividends

Quant al calendari de distribució de dividends, probablement, cada empresa tindrà un calendari diferent per a la distribució de dividends, però el ETF distribuirà els beneficis en el mateix moment.

Com tributen els ETFs amb rendibilitat per dividend?

Els rendiments obtinguts pel cobrament dels dividends del ETF han de tributar i pagar impostos, igual que ocorre amb qualsevol altre producte que reporti un determinat interès.

En tractar-se d’un benefici obtingut de la inversió, es consideren com a rendiments de capital, per la qual cosa tributen sobre la base imposable de l’estalvi de l’IRPF, amb els següents trams:

  • Fins a 6.000 € tributen al 19%.
  • Fins a 50.000 € (els 44.000 € següents) tributen al 21%.
  • De 50.000 € d’ara endavant tributen al 23%.

A aquests rendiments caldrà sumar-los els obtinguts pel cobrament de dividends procedents de fons d’inversió i/o la generació de plusvàlues en vendre les teves participacions en qualsevol d’aquests productes financers.

I podran compensar-se amb les pèrdues patrimonials d’aquests vehicles d’inversió.

Inverteix en els ETFs a través de inbestMe

Gràcies a inbestMe ETFs, estaràs invertint en una cuidada selecció de fons cotitzats que repliquen el rendiment dels millors índexs del món.

Aquests ETFs han estat triats de forma 100% estratègica perquè aconsegueixin el seu millor rendiment en el mitjà/llarg termini. Tant si la teva estratègia és la de rebre els dividends com la d’acumular-los al patrimoni del fons.

Nosaltres realitzarem el seguiment per tu i, en cas necessari, farem canvis puntuals en la composició per a seguir sempre la millor estratègia.

Todos los servicios - CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment