Consells per invertir i estalviar amb linterès compost

Imagina que tens estalviats 3.000 euros i pots permetre’t mantenir-los invertits en renda variable, accions, per exemple, durant deu anys. Al cap dels tres anys pots tenir o bé 2.100 euros (que al costat dels teus 3.000 serien 5.100 euros) o gairebé altres 3.000 euros (que en total serien gairebé 6.000 euros). Té sentit preguntar-te quin preferiries? Avui parlarem de l’interès compost.

La diferència entre els interessos generats en el primer i el segon exemple no són donats a l’atzar, sinó que corresponen d’aplicar dos tipus de fórmules diferents: en el primer, l’interès simple, en què es multipliquen tots els membres de l’expressió. En el segon, s’aplica l’anomenat interès compost, on un dels factors (el temps) està en forma exponencial.

Què és linterès compost?

Un cop coneguts els interessos que generen, no té sentit triar el primer, ja que amb el segon obtenim uns retorns més grans. I és que no és casualitat que el mateix Albert Einstein digués de l’interès compost que és la vuitena meravella del món.

Però, en realitat, què és? O millor, com ho aconseguim? Doncs simplement deixant la nostra inversió totalment oblidada, de manera que al capital se li van sumant els interessos generats cada any (o el creixement de valor d’un actiu) sense retirar-los. Amb això ja aconseguim poder beneficiar-nos de l’interès compost.

Per què és vital estalviar i mantenir a llarg termini la nostra inversió?

L’estalvi i mantenir la inversió a llarg termini són imprescindibles per treure’n el màxim rendiment a la nostra inversió. La raó ve implícita a la pròpia equació de l’interès compost: C=A(1+i)^t, on la C és el capital total obtingut, l’A és l’estalvi, la i és l’interès de la nostra inversió i ^t és el temps en forma exponencial.

Ara, desgranarem una mica més l’equació, de manera que perquè C sigui el més gran possible. Hem d’incrementar els tres termes principals com l’estalvi, l’interès i el temps. Però nosaltres com a inversors només podem influir a A i t. Per això, resulta tan important que l’estalvi invertit sigui el més gran possible i que el puguem deixar el temps més gran possible.

Els avantatges d’aprofitar l’interès compost

El principal avantatge de l’interès compost rau que fa créixer el nostre patrimoni molt més ràpid que qualsevol altra fórmula, per la qual cosa és el nostre millor aliat si volem veure incrementats els nostres estalvis a llarg termini.

Així, com que tots els interessos generats se sumen contínuament, això fa que els propis interessos (que no són part dels nostres estalvis inicials) també generin interessos i així successivament, la qual cosa ajuda que el nostre capital creixi de forma molt més ràpida. A més, com que els interessos generen més interessos a mesura que passen els anys, aquesta faceta es multiplica. Per això se’l coneix com a efecte multiplicador.

Aquest tipus de creixement, a més, és perfecte per a moments difícils com l’actual, en què cal invertir una inflació elevada. Per veure’l millor, per exemple, repetim el primer exemple, però amb una inflació del 5%. En aquest cas es redueix els interessos guanyats en el cas de l’interès simple a 600 euros (per a un total de 3.600 euros), mentre que el compost ens generarà gairebé 3,660 euros, fet que suposa una rendibilitat (sobre els interessos obtinguts amb el simple) del 10%.

CTA Fondos Indexados (CAT)

Consells per aprofitar millor l’interès compost

Com hem vist, dels tres conceptes sobre els quals pivota linterès compost tenim total control sobre dos. Però se’ns segueix escapant-ne un: l’interès. Per desgràcia, mai no podrem tenir-ne un control, encara que sí que podem aconseguir influir-hi a través del llarg termini. Com? Aprofitant una força que té alts i baixos, però la tendència dels quals sempre és a l’alça quan passa prou temps: el desenvolupament humà.

Per entendre-ho millor fixeu-vos en l’evolució borsària d’un índex borsari que contingui les empreses més grans del món. Ara, posi-ho a sis mesos i veurà que la tendència és zigzaguejant. Ara proveu a un any, a dos a cinc a deu, a 20 o fins i tot més enllà. Què està passant amb la línia? Que es pot apreciar una tendència a l’alça infrangible, això mateix és el que es volia dir abans: que si deixem prou temps la nostra inversió serem capaços que l’interès, la i, sigui el més gran possible.

El millor temps és per sempre

A més, el temps no només influeix que ajuda a potenciar l’interès obtingut al màxim, amb més seguretat, sinó que també és un dels elements vitals de l’equació. Al capdavall, és el paràmetre exponencial, cosa que vol dir que és el que més potencia el creixement dels nostres estalvis. De fet, no és trivial que als exponents se’ls conegui també com a potències.

Al final, si deixem t fins a l’infinit, per sempre, els nostres estalvis també ho serien. Òbviament, és un cas improbable, però serveix d’exemple perquè entenguis que com més aviat comencis a invertir millors seran els teus resultats.

Plataformes que us ajudaran a invertir

Finalment, hi ha diversos factors fonamentals que també cal abordar. Un és que tota inversió comporta haver de pagar algun tipus de comissió. Això ens pot perjudicar, ja que redueix el nostre interès. Per això, la millor opció és trobar sempre plataformes d’inversió amb unes comissions molt reduïdes. Aquest és el cas, per exemple, de la plataforma inbestMe, on podràs trobar fons o ETFs que no només t’ajudaran a multiplicar els teus estalvis, sinó que amb unes comissions molt reduïdes.

Per veure’l, pren per exemple el fons següent: Amundi Index MSCI World SRI, que pots contractar aquí. Aquest fons és un d’aquells que intenten cobrir tots els índexs mundials i que els tres últims anys ha generat un 12% d’interès acumulat. Quanta rendibilitat obtindrem amb ell? Amb els supòsits del primer exemple (estalvi de 3.000 euros i deu anys) aconseguiríem més de 6.300 euros d’interessos (9.300 en total), però si el mantinguéssim trenta anys, per a la nostra jubilació, tindríem la xifra increïble de 90.000 euros.

En definitiva, si vols veure créixer els teus estalvis no t’ho pensis més i comença a aprofitar-te de l’interès compost amb les comissions més baixes del mercat amb inbestMe.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment