Què fer davant la contínua volatilitat dels mercats?

Des de l’inici del 2022 va haver-hi un període d’alta volatilitat dels mercats. La incertesa provocada per l’enduriment de la política monetària, combinada amb la guerra a Ucraïna, han provocat caigudes des de l’inici d’any. A més, les caigudes de la renda fixa en el 2022 han estat de poca ajuda.

Ja gairebé ningú s’acorda que durant el 2021 i gairebé tota la segona meitat del 2020 els mercats van passar per un llarg període de calma.

En dos successius posts hem intentat diferenciar un mercat en correcció d’un mercat baixista.

En els moments en què escrivim, cap dels majors índexs internacionals han anat més enllà del que es denomina una correcció tècnica, i sembla que tenen ganes de recuperar-se.

Això vol dir que de moment no han entrat en una situació tècnica de mercat baixista, encara que ningú pot assegurar que no ocorri en els pròxims dies, setmanes i menys encara, mesos.

Creiem que explicar detalladament la diferència entre totes dues situacions de mercat té una doble funció. D’una banda, formar als nostres lectors sobre aquests temes i què es pot esperar en cada cas, i, d’altra banda, desdramatitzar o contextualitzar aquestes situacions. Opinem que aquesta informació pot ajudar els inversors a aïllar-se una mica del soroll del mercat i centrar-se una mica més en el llarg termini.

És realment greu la situació dels mercats?

No deixar-se portar per les emocions pot resultar més fàcil per a aquells clients que porten amb nosaltres cert temps. Molts d’ells ja es “van graduar” com a inversors en passar per la situació de la Covid-19.

Evolució de la cartera perfil 8 de fons indexats estàndard. Font: inbestMe/*Inverco
Benchmark: Rendibilitats mitjanes ponderades de la categoria RV Mixta Internacional dels fons d’inversió a Espanya segons Inverco
Taula comparativa de rendibilitats respecte al benchmark: Font inbestMe/*Inverco

En el gràfic i en la taula de més amunt podem observar amb una mica de perspectiva l’esdevingut des de l’1/1/2015 (data des que tenim dades de les nostres carteres) fins al tancament d’abril 2022.

En ells podem veure l’evolució d’un perfil 8. Un dels més agressius (prop del 80% en renda variable) i volàtils (10,2% anualitzat) dels nostres perfils i a més un dels més freqüents entre els nostres clients.

Suggerim fixar la vista en dos períodes:

  1. El més evident, el de la Covid-19 (14/2/2020 fins a 20/3/2020) per la seva forma de “V” gairebé perfecta, on la cartera va caure un 26%. Una caiguda excepcional (veiem que apareix en la taula com la màxima caiguda) però no per això impossible com ja es va veure en el seu moment.
  2. L’altra caiguda menys evident va ser a la fi del 2018, on la cartera va caure un 8,7%. Ara passa pràcticament desapercebuda en el gràfic.

Per a tenir una mica de perspectiva, des de principi d’any i fins al mes d’abril 2022 (data del gràfic) la caiguda d’aquesta cartera és del 8,3%.

El més significatiu a destacar és que fins i tot malgrat aquestes correccions, la rendibilitat acumulada de la cartera és del 59% amb una TAE del 6,5% i molt damunt dels índexs de referència que utilitzem (TAE +5,4 punts percentuals per sobre de la renda variable mixta internacional dels fons d’inversió a Espanya segons Inverco).

El que realment importa és el llarg termini

Si prenem una perspectiva més àmplia, podem veure, per exemple en el següent gràfic, el creixement de l’índex MSCI World des de 1970 fins ara.

Observant el següent gràfic, cadascun pot parar esment a les seves diferents característiques. De totes podem aprendre lliçons útils.

Uns es fixaran en el fet que hi ha constants caigudes. Les caigudes ocorren, sempre han ocorregut i continuaran ocorrent i sobretot sense previ avís. Encara que no duren sempre el mateix, sempre han estat una característica implícita dels mercats i, per tant, de la inversió.

Altres, es fixaran que després de totes aquestes correccions o mercats baixistes, la TAE mitjana del MSCI World és del 8,13%. Acumula un impressionant 5478% (el que vol dir que 1 milió d’euros s’hagués convertit en 55,8 milions).

Veiem a més en el gràfic superior, que l’índex de valors mundial ha pujat tres de cada quatre anys, és a dir, que el MSCI World Index ha acabat positivament en la gran majoria dels anys durant aquest període.

Una altra conclusió que es pot treure del mateix gràfic és que fins i tot quan hi ha fortes pèrdues dins de l’any. L’índex té bastants possibilitats d’acabar l’any en positiu.

Todos los servicios - CAT

Què puc fer davant la contínua volatilitat dels mercats?

Cada correcció de mercat es viu amb preocupació, i l’actual no és cap excepció. Si analitzem altres caigudes veurem que totes elles tenen una característica especial que les converteix en greus. No ens enganyem: no hi ha gairebé ningú exempt d’aquest sofriment enmig d’aquestes caigudes, ni tan sols els més professionals.

El nostre missatge en aquestes situacions sempre és el mateix: evitar deixar-se portar per les emocions, evitar reaccions viscerals i mantenir la calma.

Davant la persistent volatilitat dels mercats, recomanem mantenir la paciència i continuar realitzant aportacions al nostre pla d’inversió.

Si bé és cert que existeix una continuada volatilitat dels mercats, no és menys cert que aquests també tenen una continuada tendència alcista a llarg termini.

Abans dèiem que sembla que en els últims dies el mercat ha fet un sòl i vol recuperar-se. Però també és cert que la situació abans de millorar pot empitjorar més.

Entendre tot això i seguir amb el teu pla farà que tinguis èxit en les teves inversions.

Com a política d’inversió i per experiència en situacions d’alta volatilitat com la que estem vivint, el comitè d’inversió de inbestMe opina que la millor opció, en aquestes circumstàncies, és continuar invertint, i deixar temps al mercat i a les carteres que es recuperin per a aconseguir els objectius dels nostres clients a mitjà i llarg termini. La distribució de les carteres ja han estat dissenyades per a superar aquestes situacions.

Addicionalment, el comitè d’inversió de inbestMe continua monitorant la situació. Finalment, pot decidir fer ajustos a les carteres en funció del perfil de risc i l’estil d’inversió, tal com els recents canvis en la distribució de les carteres del mes de maig del 2022.

ETFs CAT

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment