Piràmide de Portafoli

Establir una bona distribució del portafoli és imprescindible

…. per a poder adaptar-se a diferents situacions de mercat i perfils d’inversor.

Una distribució òptima de portafoli es pot obtenir de diferents maneres. D’una banda i d’una forma molt senzilla, utilitzant conceptes del “modern portafolis” i la versatilitat i eficàcia que ens permeten l’ús d’ ETFs. D’aquesta manera es poden construir carteres molt optimitzades i que es poden adaptar a qualsevol perfil d’inversor. A Inbestme, vam aconseguir això a través de les nostres carteres i a partir d’imports molt baixos (5.000 €). És una forma excel·lent de començar a invertir i començar a prendre el control de les teves finances. Per a la majoria d’inversors és més que suficient, i amb elles podem construir una cartera que complementi o sigui la base de la nostra jubilació. Per carteres d’aquesta dimensió, és la millor opció, ja que seria impossible obtenir una diversificació raonable que optimitzés la inversió.

Inversors una mica més avançats, amb portafolis a partir de 100.000 € i / o que busquin una sofisticació addicional poden optar per invertir en accions directament. En lloc de comprar un índex, invertim en “grans” (en sentit ampli, no només per la seva dimensió) companyies que estan canviant el món o que tenen alts avantatges competitius. Aquestes poden ser considerades empreses de valor, d’alt dividend o d’alt creixement. A partir d’aquests imports ja és possible, especialment amb una visió a llarg termini, crear carteres personalitzades, molt rendibles invertint directament en companyies.

Com invertir

Per a les nostres carteres  estructurem el nostre portafoli en forma de piràmide combinant:

A la base posarem les empreses de valor i dividend. Aquestes ens donarien solidesa i estabilitat a la nostra cartera.

Al mig posaríem les empreses de creixement. Aquestes ens donarien la possibilitat d’obtenir altes rendibilitats, encara que també tendeixen a ser més volàtils. La proporció de cadascuna, es determina en funció del perfil de l’inversor, encara que també s’ajusten en funció de la situació de mercat.

A la punta de la piràmide posaríem estratègies en derivats i de retorn absolut. Aquestes últimes no són imprescindibles, són una mica més sofisticades i complementen les altres dues estratègies anteriors, podent també substituir parcialment la renda fixa.

Aquest tipus de distribució (la del dibuix és totalment il·lustrativa i no representa cap recomanació en si mateixa) és la que fem servir a les nostres carteres personalitzades. Combinant aquestes estratègies, ens adaptem al perfil de l’inversor i a la situació de mercat i ens posem en molt bona disposició per batre els mercats. Encara que rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures, es poden veure les rendibilitats històriques en cada segment de les nostres carteres.

Per veure rendibilitats de les carteres diversificades el millor és conèixer el teu perfil d’inversor.
És important definir un criteri de selecció de les companyies que integraran el nostre portafoli.
Per seleccionar les companyies considerem els següents criteris:

-Solidesa financera.
-Alts avantatges competitius.
-Alt creixement en ingressos, cash flow o dividends.
-Posició dominant en el mercat
-Gran oportunitat de mercat i amb alt creixement.
-Direcció altament incentivada i competent.
-Missió clarament definida i consistent.
-Millor si preu <valor.

És molt difícil trobar tots aquests atributs en una companyia, quants més d’ells es compleixin més còmodes ens sentim a invertir en elles. Si es compleixen cinc d’ells, ja ens fan considerar un candidat.

Inbestme ha posat en marxa un servei digital d’assessoria financera molt sofisticada, que és una clara alternativa de baix cost i d’alt valor afegit, donant resposta a tots els reptes que se li plantegen al petit inversor. Si estàs preparat per invertir amb Inbestme, obre un compte o coneix el teu perfil inversor. I sinó, sempre pots seguir aprenent amb nosaltres les bases de com invertir, o seguir el nostre blog. Esperem poder ajudar-te perquè puguis prendre poc a poc el control de les teves finances.

Comparteix aquest article:
LinkedIn
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp