Nova reducció de costos i comissions (2023)

El nostre compromís ha estat sempre democratitzar la inversió eficient i fer-lo amb costos molt ajustats.

Però això sí, sense comprometre la qualitat dels nostres serveis.

L’any passat ja vam fer un ajust molt important dels nostres costos i comissions (2022).

Ara, aprofitant l’inici del nou any 2023, fem de nou un ajust en les nostres carteres de fons indexats.

Reducció en els costos custòdia de fons indexats

Les nostres comissions de custòdia de fons indexats ja eren de les més competitives del mercat: un 0,108% (0,09%+IVA) per als nivells més baixos i un 0,06% (0,05%+IVA) a partir del milió d’euros.

A partir de gener del 2023, la comissió de custòdia del tram més baix per sota del milió d’euros, on hi ha la majoria de clients, es redueix al 0,105% (0,087% +IVA).

Això es pot veure en la taula següent amb el canvi en verd:

Tipus de carteres i estils d'inversió

Aquest canvi s’aplica a totes les carteres de fons indexats tant amb la gestió estàndard com ISR i s’aplica des de l’1 de gener del 2023.

El cost mitjà net ponderat de gestió és del 0,25% i el de custòdia un 0,10%

És bo recordar que els nostres clients es beneficien de diverses promocions que fan baixar els seus costos reals. Una de les més utilitzades és la possibilitat de convidar a amics i familiars, per la qual obtenen un bo de 50 € cadascun.

Costos mitjans ponderats carteres estàndard

A tancament del 2022, sigui per aquest motiu o pel volum mitjà, els costos mitjans ponderats, els costos reals mitjans que acaben pagant els nostres clients són del 0,25% per a la comissió de gestió d’inbestMe i del 0,10% pel de custòdia, en total un 0,35%.

Aquest cost mitjà ponderat pot baixar unes dècimes en el 2023 després d’aquesta reducció. Això dependrà del volum d’invitacions i del volum mitjà dels comptes a tancament del 2023.

inbestMe és el Robo Advisor amb menys comissions i els costos totals reals més baixos

Tal com ja reportem inbestMe és el Robo Advisor amb menys cost reals. Fent una anàlisi detalladament i tenint en compte el cost total d’un fons indexat, els nostres costos totals reals són els més baixos entre els nostres competidors.

No solament som el gestor automatitzat de referència a Espanya per la personalització, també tenim els costos totals reals més baixos que els nostres competidors i un 80% més baixos que els serveis tradicionals.

Això redunda en què les nostres carteres obtenen TAEs entorn del 3% més altes que les que obtenen la majoria dels inversors a Espanya. Aquest 2022 aquesta diferència s’ha reduït una mica, però estem convençuts que tornaran a aquests registres tan aviat els mercats es recuperin.

No ha estat mai la nostra obsessió aparèixer com el Robo Advisor amb menys comissions i el cost (nominal) més baix. Més aviat ens hem focalitzat a oferir el millor servei.

Nueva llamada a la acción

Els nostres serveis són únics en la indústria financera

Més enllà de la reducció de comissions, ens sembla important ressaltar de nou el que inclouen els nostres serveis:

Gestió per objectius

Alguns dels nostres serveis són únics en la indústria (a un cost tan competitiu), recordem els més importants:

 • La gestió per objectius. En aquesta línia hem incorporat la possibilitat de contractar un Compte d’Estalvi per a ajudar a la finalitat d’obtenir un rendiment a l’estalvi de curt termini i que els nostres clients puguin completar el seu quadrant virtuós de la planificació financera.
 • La possibilitat de combinar múltiples comptes amb diferents propòsits o estils d’inversió.
 • La possibilitat de triar diferents estils d’inversió, Estàndard o ISR per a totes les carteres. A més de la gestió Dynamic o Value en ETFs.
 • Comptes d’estalvi per a menors o d’inversió úniques amb estil ISR.
 • L’optimització fiscal intel·ligent en carteres de ETFs.
 • La possibilitat de programar des de la nostra plataforma aportacions automàtiques recurrents.
 • Vam implementar la possibilitat de connectar el teu banc per a fer transferències fàcils de diners des de la nostra plataforma implementant funcionalitat de PSD2/Open banking (banca oberta) a l’estiu del 2022.
 • A final del 2022 la transferència fàcil es va estendre a Europa.
 • A final de gener del 2023 vam incorporar la possibilitat de connectar la teva institució financera per a fer traspassos fàcils de fons o plans de pensions.
 • Les nostres carteres són indexades però són gestionades. És a dir, el nostre comitè les supervisa i de manera periòdica (normalment anualment) pot fer ajustos. Pots veure els últims ajustos realitzats recentment. Gràcies als ajustos efectuats tant en el 2021 com al maig del 2022, les nostres carteres han caigut menys que la d’altres serveis, especialment en els perfils més baixos, gràcies a la reducció de la durada en la part de bons.
 • Accés al comparador de fons a partir de 50.000 €

Ens agradaria també ressaltar l’esforç realitzat durant el 2022 a millorar l’àrea de client. Des de llavors hem fet altres petites millores i estem preparant altres millores addicionals per a aquest 2023.

Per a acabar ens agradaria destacar com a únic el nostre servei inbestMe Plus accessible a partir de posicions superiors a 100.000 € amb l’accés a un gestor personal assignat i sense cost addicional. Aquest és un tipus de servei reservat normalment en la banca privada a patrimonis a partir d’1 milió d’euros.

Estem revisant altres costos

Independentment del que anunciem ara mateix, estem analitzant els altres costos i no descartem anunciar algun canvi més durant l’any.

Nueva llamada a la acción

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment